Akuta situationer inom kardiologi

Här samlar vi länk till sidor på kardiologi.se där du som är jour kan hitta snabba svar för akuta frågor inom kardiologi.

HLR-situation

Instruktionsvideo A-HLR svenska HLR-rådet

Infarkt/Akut koronart syndrom

NSTE-ACS

STEMI

Trombolys

Infarkt-komplikationer

Brady eller Taky

Akut svikt

Perikardtamponad:

Blödning

Hypertoni

Hypertensivt nödfall

Last Updated on March 15, 2023 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Tore Hedbäck, Dimitrios Chantzi­christos, Läkartidningen 2023, se hela artikeln här. []

Leave a Reply