Här samlar vi länk till sidor på kardiologi.se där du som är jour kan hitta snabba svar för akuta frågor inom kardiologi.

HLR-situation

Instruktionsvideo A-HLR svenska HLR-rådet

Infarkt/Akut koronart syndrom

NSTE-ACS

STEMI

Trombolys

Infarkt-komplikationer

Brady eller Taky

Akut svikt

Perikardtamponad:

Blödning

Hypertoni

Hypertensivt nödfall

Last Updated on July 31, 2022 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!