Här samlar vi länk till sidor på kardiologi.se där du som är jour kan hitta snabba svar för akuta frågor inom kardiologi.

HLR-situation

Instruktionsvideo A-HLR svenska HLR-rådet

Infarkt/Akut koronart syndrom

NSTE-ACS

STEMI

Trombolys

Infarkt-komplikationer

Brady eller Taky

Hyperkalemi-akuta Åtgärder läkartidning 2023 [1]Tore Hedbäck, Dimitrios Chantzi­christos, Läkartidningen 2023, se hela artikeln här. Download

Akut svikt

Perikardtamponad:

Blödning

Hypertoni

Hypertensivt nödfall

Last Updated on March 15, 2023 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *