STS (PROM) Score-Adult Cardiac Surgery Risk Calculator

STS score används för att bedöma risken associerad med hjärtkirurgi.

Länk till STS-SCORE online räknare

STS-score är en riskkalkylator som har skapats av den US-amerikanska Society of Thoracic Surgeons (STS). STS score används för att beräkna patientens mortalitets- och morbiditetsrisk vid de vanligaste hjärtkirurgiska operationerna. Den vanligaste användningen är prediktion av mortalitet, varför STS score även kallas för STS-PROM score (PROM=predicted risk of mortality)

Bedömning av STS-PROM score för mortalitet: Låg risk <4 %, intermediär risk 4 % – 8 %, hög risk >8 %.
Användning för val mellan SAVR och TAVI: Se sida aortastenos.

Som US-amerikanskt score anpassat till patienter i USA finns det parametrar som kan vara svårt att översätta till svensk verklighet (patientens försäkringsstatus, etnicitet).

Notera att kreatinin ska anges i mg/dl. (inte µmol/l som i Sverige). Använd räknaren för att konvertera: ((Nephrol Dial Transplant (2004) 19 [Suppl 2]: ii42–ii43))

Användning av STS score rekommenderas i ECS Guideline NSTE-ACS 2020 och 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease1

Litteratur

The Society of Thoracic Surgeons 2018 Adult Cardiac Surgery Risk Models: Part 1-Background, Design Considerations, and Model Development (Ann Thorac Surg 2018)2

The Society of Thoracic Surgeons 2018 Adult Cardiac Surgery Risk Models: Part 2-Statistical Methods and Results (Ann Thorac Surg 2018)3

Relaterad sida

EuroSCORE II

Last Updated on June 2, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, Milojevic M, Baldus S, Bauersachs J, Capodanno D, Conradi L, De Bonis M, De Paulis R, Delgado V, Freemantle N, Gilard M, Haugaa KH, Jeppsson A, Jüni P, Pierard L, Prendergast BD, Sádaba JR, Tribouilloy C, Wojakowski W; ESC/EACTS Scientific Document Group. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022 Feb 12;43(7):561-632. doi: 10.1093/eurheartj/ehab395. Erratum in: Eur Heart J. 2022 Feb 18;: PMID: 34453165. []
  2. Shahian DM, Jacobs JP, Badhwar V, Kurlansky PA, Furnary AP, Cleveland JC Jr, Lobdell KW, Vassileva C, Wyler von Ballmoos MC, Thourani VH, Rankin JS, Edgerton JR, D’Agostino RS, Desai ND, Feng L, He X, O’Brien SM. The Society of Thoracic Surgeons 2018 Adult Cardiac Surgery Risk Models: Part 1-Background, Design Considerations, and Model Development. Ann Thorac Surg. 2018 May;105(5):1411-1418. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.03.002. Epub 2018 Mar 22. PMID: 29577925. []
  3. O’Brien SM, Feng L, He X, Xian Y, Jacobs JP, Badhwar V, Kurlansky PA, Furnary AP, Cleveland JC Jr, Lobdell KW, Vassileva C, Wyler von Ballmoos MC, Thourani VH, Rankin JS, Edgerton JR, D’Agostino RS, Desai ND, Edwards FH, Shahian DM. The Society of Thoracic Surgeons 2018 Adult Cardiac Surgery Risk Models: Part 2-Statistical Methods and Results. Ann Thorac Surg. 2018 May;105(5):1419-1428. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.03.003. Epub 2018 Mar 22. PMID: 29577924. []

Leave a Reply