Hur sidan används…

Det ska vara lätt att hitta rätt på kardiologi.se.

Hur sidan används på en dator:

Innehåll/navigering

 • Huvudmeny: På alla sidor har du huvudmenyn upptill på sidans övre kant, använd den för att gå direkt till alla andra sidor på kardiologi.se. Använd den lilla pilen i grå ruta som du ser nere i högra hörnet för att komma upp direkt.
 • Menyn på vänster sidan av texten: Här kan det finnas två olika menyer:
  1. Sidans innehållsförteckning: Längre sidor har för enklare navigering en egen innehållsförteckning. Den hittar du längs upp på sidan innan första överskriften, men även till vänster om texten. Klicka på överskrifter. Inom varje sida kan du navigera genom att klicka i sidans innehållsförteckning som finns innan första överskriften (som i början av denna sidan).
  2. Sektionsmeny: För att hitta inom sidor i en sektion. Finns bara ibland, se förklaring nedan.
 • Sidans innehållsförteckning: Längre sidor har för enklare navigering en egen innehållsförteckning, som denna sidan. Den hittar du längst upp på sidan innan första överskriften (men även till vänster om texten, se ovan). Klicka på överskrifter.

Huvudmeny på dator:

Huvudmenyn ser du alla sidors övre kant. Huvudmenyn är en dropdownmeny indelad i sektioner (se avsnitt om sektioner nedan), gå till “ischemi” för att hitta pm om infarkter eller stabil angina i dropdown, gå till “skills” för att öppna pm om temporär pacing i dropdown, och så vidare.

Sidans innehållsförteckning

Alla sidor som har minst 3 överskrifter har en innehållsförteckning innan första överskrift. Som den här sidan. Du kan gå direkt till ett önskat avsnitt genom att klicka i innehållsförteckningen. Innehållsförteckningen visas då även i sidofältet till vänster, som här till vänster.

Sektionsmeny

Sektionsmenyn till vänster om texten visas endast på kortare sidor och ska underlätta navigering inom en sektion (ett ämne, till exempel inom sidor om läkemedel). Den visar endast sidor inom den sektionen du befinner dig i. Om du går till en läkemedelssida visar sidomenyn alla sidor inom ämnet läkemedel. Vill du byta ämne, tex från Läkemedel till Skills, går du via huvudmenyn ovan. Sidomenyn visas på överordnade sidor (såsom Ischemi, Läkemedel,Skills), inte på själva ämnessidor (som Akutbehandling STEMI) om denna är så lång att den har en egen innehållsförteckning, som då istället visas på sidan. Därför ser du inte någon sektionsmeny på till exempel den här sidan.

Box med länkar:

Sidor som består av flera sammanhängande sidor (som Akutbehandling STEMI osv) har en box längst upp på sidan som visar länkar till alla undersidor.

Sektioner

Hemsidan är uppdelad i sektioner (Ischemi, Svikt, Arytmier, etc).

Om du klickar på “Ischemi” ser du att det kommer upp flera submenyer, som står för olika ämnen (STEMI, NSTE-ACS, osv).

Första sidan i vissa sektionener ( Ischemi, Läkemedel, Scores) ger en kort introduktion och tar dig samtidigt till sektionens submeny som du hittar på vänstra sidan (dator) eller längst ned på sidan (mobil). Detta ska underlätta att navigera inom sammanhörande sidor inom en sektion.

Några sidor inom en sektion är uppbyggda i kronologisk ordning, det vill säga flera sidor följer patienten från ankomst på akuten till eftervård på mottagning. Se som exempel sidorna om STEMI: Första sidan ger bara introduktion (här endast en bild), nästa sidan handlar om Akutbehandling STEMI, sidan därefter om Fortsatt vård på HIA (här läser du när du ska ronda patienten på HIA) och sista sidan handlar om Långtidsbehandling (läs här när du ska skriva ut patienten och när du träffar patienter efter STEMI på hjärtmottagningen).

Du kan navigera mellan dessa olika sidor om STEMI på olika sätt:

 • Använd huvudmenyn (högst upp på sidan) för att hitta alla sidor. Denna huvudmeny hittar du på alla sidor.
 • Gå till första sidan (STEMI), här ser du hela submeny för ischemi i sidofältet till vänster på sidan (mobil: längst ned på sidan).
 • Gå till första sidan i sektionen (Ischemi), här ser du ochså hela submenyn i sidebar.
 • Sidor som består av flera sammanhängande sidor (som Akutbehandling STEMI) har en box längst upp på sidan som refererar till alla undersidor.

Länkar

Blå text visar länkar. Beroende på kontexten kan det vara länkar till en extern sida (oftast pubmed eller en ESC-guideline), till en annan sida på kardiologi.se (i båda fall öppnas det till en ny sida) eller till ett annan avsnitt på samma sida (ingen ny sida öppnas).

Fotnoter

Fotnoter ser du som en klickbar siffra1. När du klickar på fotnoten kommer du till sidans slut där alla fotnoter samlas. Du kan även se alla fotnoter genom att gå till sidans slut och klicka på det lilla plustecknet bredvid “References”. Där ser du igen en siffra till vänster om fotnoten, när du klickar på den kommer du tillbaka till textstycket. När vi hänvisar till pubmed ska alltid pubmed-ID vara med (en siffra som du klistrar in i pubmeds sökfält för att komma direkt till artikeln).

Sökfunktion

Det finns en sökfunktion längst till vänster i huvudmenyn på övre sidkanten, och en sökfunktion på hemsidan (första sidan). Sökfunktionen visar endast träffar i ÖVERSKRIFTER (annars för många träffar).

Förkortningar

Alla förkortningar som används på sidan hittar du förklarat här.

Hur sidan används på en mobil:

Innehåll/navigering

 • Huvudmeny: På alla sidor har du huvudmenyn upp till höger på sidans övre kant (symbol med tre gröna streck), använd den för att gå direkt till alla andra sidor på kardiologi.se. Använd den lilla pilen i grå ruta som du ser nere i högra hörnet för att komma upp direkt.
 • Menyn på sidans nedre kant, under texten: Här kan det finnas två olika menyer:
  1. Sidans innehållsförteckning: Längre sidor har för enklare navigering en egen innehållsförteckning. Den hittar du längst upp på sidan innan första överskriften, men även till vänster om texten. Klicka på överskrifter. Inom varje sida kan du navigera genom att klicka i sidans innehållsförteckning som finns innan första överskriften (som i början av denna sidan).
  2. Sektionsmeny: För att hitta inom sidor i en sektion. Finns bara ibland, se förklaring nedan.
 • Sidans innehållsförteckning: Längre sidor har för enklare navigering en egen innehållsförteckning, som denna sidan. Den hittar du längst upp på sidan innan första överskriften (men även till vänster om texten, se ovan). Klicka på överskrifter.

Huvudmeny på mobil: 

 • Huvudmenyn ser du alla sidors övre högra kant (symbol med tre gröna streck). Huvudmenyn är en dropdownmeny indelad i sektioner (se avsnitt om sektioner nedan), gå till “ischemi” för att hitta pm om infarkter eller stabil angina i dropdown, gå till “skills” för att öppna pm om temporär pacing i dropdown, och så vidare.

Sidans innehållsförteckning

Alla sidor som har minst 3 överskrifter har en innehållsförteckning innan första överskriften. Som den här sidan. Du kan gå direkt till ett önskat avsnitt genom att klicka i innehållsförteckningen. Innehållsförteckningen visas då längst ned under texten

Sektionsmeny

Sektionsmenyn längs ned under texten visas endast på kortare sidor och ska underlätta navigering inom en sektion (ett ämne, till exempel inom sidor om läkemedel). Den visar endast på sidor inom den sektionen du befinner dig i. Om du går till en läkemedelssida visar sidomenyn alla sidor inom ämnet läkemedel. Vill du byter ämne, tex från Läkemedel till Skills, går du via huvudmenyn ovan. Sidomenyn visas på överordnade sidor (såsom Ischemi, Läkemedel, Skills), inte på själva ämnessidor (som Akutbehandling STEMI) om denna är så lång att den har en egen innehållsförteckning, som då istället visas på sidan. Därför ser du inte någon sektionsmeny på till exempel den här sidan.

Box med länkar

Sidor som består av flera sammanhängande sidor (som Akutbehandling STEMI) har en box längst upp på sidan som visar länkar till alla undersidor.

Sektioner

Hemsidan är uppdelad i sektioner (Ischemi, Svikt, Arytmier, etc).

Om du klickar på “ischemi” ser du att det kommer flera submenyer, som står för ämnen (STEMI, NSTE-ACS, osv).

Första sidan i vissa sektionener ( Ischemi, Läkemedel, Scores) ger en kort introduktion och tar dig samtidigt till sektionens submeny som du hittar på vänstra sidan (dator) eller längst ned på sidan (mobil). Detta ska underlätta att navigera mellan sammanhörande sidor inom en sektion.

Några sidor inom en sektion är uppbyggda i kronologisk ordning, det vill säga flera sidor följer patienten från ankomst på akuten till eftervård på mottagning. Se som exempel sidorna om STEMI: Första sidan ger bara introduktion (här endast en bild), nästa sidan handlar om Akutbehandling STEMI, sidan därefter om Fortsatt vård på HIA (här läser du när du ska ronda patienten på HIA) och sista sidan handlar om Långtidsbehandling (läs här när du ska skriva ut patienten och när du träffar patienter efter STEMI på hjärtmottagningen). 

Du kan navigera mellan dessa olika sidor om STEMI på olika sätt: 

 • Använd huvudmenyn (högst upp på sidan) för att hitta alla sidor. Denna huvudmenyn hittar du på alla sidor.
 • Gå till första sidan (STEMI), här ser du hela submeny för ischemi i sidofältet till vänster på sidan (mobil: längst ned på sidan).
 • Gå till första sidan i sektionen (Ischemi), här ser du också hela submenyn i sidebar.
 • Sidor som består av flera sammanhängande sidor (som Akutbehandling STEMI) har en box längst upp på sidan som refererar till alla undersidor. 

Länkar

Blå text visar länkar. Beroende på kontexten kan det vara länkar till en extern sida (oftast pubmed eller en ESC-guideline), till en annan sida på kardiologi.se (i båda fall öppnas det ill en ny sida) eller till ett annan avsnitt på samma sida (ingen ny sida öppnas). 

Fotnoter

Fotnoter ser du som en klickbar siffra1. När du klickar på fotnoten kommer du till sidans slut där alla fotnoter samlas. Du kan även se alla fotnoter genom att gå till sidans slut och klicka på det lilla plustecknet bredvid “References”. Där ser du igen en siffra till vänster om fotnoten, när du klickar på den kommer du tillbaka till textstycket. När vi hänvisar till pubmed ska alltid pubmed-ID vara med (en siffra som du klistrar in i pubmeds sökfält för att komma direkt till artikeln).

Sökfunktion

Det finns en sökfunktion längst till vänster i huvudmenyn på övre sidkanten, och en sökfunktion på hemsidan (första sidan). Sökfunktionen visar endast träffar i ÖVERSKRIFTER (annars för många träffar).

Förkortningar

Alla förkortningar som används på sidan hittar du förklarat här.

Last Updated on November 22, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. så här ser en fotnot ut [] []

Leave a Reply