På sidan använda förkortningar

 • A
 • B
 • C
 • D
  • DAPT: Dual antiplatelet therapy (dubbel trombocythämning)
  • DAT: Dual antithrombotic therapy (en trombocythämmare + parenteral antikoagulation, tex ASA + Rivaroxaban, eller en trombocythämmare + OAK, se sidan här)
  • DBT: Diastolisk blodtryck. Se sida arteriell hypertension
  • DCB: Drug coated ballon (synonym med DEB)
  • DCM: Dilated cardiomyopathy
  • DEB: Drug eluting balloon (synonym med DCB)
  • DES: Drug eluting stent (läkemedels-stent)
 • E
  • ESC: European Society of Cardiolgy (länk till hemsidan)
 • F
  • FFR: Fractional Flow Reserve (“Tryckmätning” vid koronarangiografi) (se avsnitt koronarfysiologi)
 • G
  • GFR: Glomerular filtration rate
 • H
  • HBPM: Home blood pressure monitoring (Blodtrycksmätning i hemmet, se sidan om arteriell hypertension)
  • HCM: Hypertrophic cardiomyopathy
  • HFmrEF: heart failure with mid-range ejection fraction
  • HFpEF: heart failure with preserved ejection fraction
  • HFrEF: heart failure with reduced ejection fraction
  • HMOD: Hypertension-mediated organ damage (se sidan om arteriell hypertension)
 • I
  • i.c.: intracoronart (läkemedelsadministration in i kranskärlet)
  • IMR: (se avsnitt koronarfysiologi)
  • INOCA: ischemia with non-obstructive coronaray artery disease (se avsnitt mikrovaskulär angina)
  • IRA: Infarction related artery (det kranskärl som orsaker hjärtinfarkten)
  • IVUS: Intra vascular ultrasound
 • K
 • L
  • LVEDV: Left ventricular end diastolic volume
  • LVESV: Left ventricular end systolic volume
  • LVNC: Left-ventricular non-compaction
  • LVOTO: Left ventricular outflow trakt obstruction (vänsterkammar utflödesobtruktion)
 • M
 • N
  • NOAK- Nya orala antikoagulantia / Non-vitamin-K-antagonist orala antikoagulantia (Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia)
  • NT-proBNP: N-terminal pro-B-type Natiuretisk Peptide (se mer här)
 • O
  • OAK: Oral antikoagulantia
  • OCT: Optical coherence tomography
  • OMT: Optimal medical treatment (e.g. relaterad till antianginös behandling eller sviktbehandling)
 • P
 • R
 • S
 • T
  • TAT: Triple antithrombotic therapy (se tripleterapi)
  • TAVI: Transcatheter aortic valve implantation
 • U
  • UCG: Ultrakardiogram (ultraljud hjärta)
 • V

Last Updated on October 25, 2022 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)
error: Content is protected !!