Förkortningar som vi använder på sidan

På sidan använda förkortningar

 • A
  • ABI: Ankel-brachialindex (Ankeltrycksindex) (se sida Ankel-brachialindex)
  • ABPM: Ambulatory BP monitoring (24h-blodtrycksmätning, se sida arteriell hypertension)
  • ACS: Acute coronary syndrome
  • AKS: Akut koronart syndrome (på engelska ACS)
  • AMI: Acute myocardial infarction
  • ARB: Angiotensinreceptorblockerare
  • ARNI: angiotensin receptor neprilysin inhibitor (se här)
  • ARVC: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
  • ASA: Acetylsalicylsyra
  • AVA: Aortic valve area (Aortaklaff-öppningsarea)
 • B
 • C
 • D
  • DAPT: Dual antiplatelet therapy (dubbel trombocythämning)
  • DAT: Dual antithrombotic therapy (en trombocythämmare + parenteral antikoagulation, tex ASA + Rivaroxaban, eller en trombocythämmare + OAK, se sidan här)
  • DBT: Diastolisk blodtryck. Se sida arteriell hypertension
  • DCB: Drug coated ballon (synonym med DEB)
  • DCM: Dilated cardiomyopathy
  • DEB: Drug eluting balloon (synonym med DCB)
  • DES: Drug eluting stent (läkemedels-stent)
  • DMS: Degenerativ mitralisstenos
 • E
  • ESC: European Society of Cardiolgy (länk till hemsidan)
 • F
  • FFR: Fractional Flow Reserve (“Tryckmätning” vid koronarangiografi) (se avsnitt koronarfysiologi)
 • G
  • GFR: Glomerular filtration rate
 • H
  • HBPM: Home blood pressure monitoring (Blodtrycksmätning i hemmet, se sidan om arteriell hypertension)
  • HCM: Hypertrophic cardiomyopathy
  • HFmrEF: heart failure with mid-range ejection fraction
  • HFpEF: heart failure with preserved ejection fraction
  • HFrEF: heart failure with reduced ejection fraction
  • HMOD: Hypertension-mediated organ damage (se sidan om arteriell hypertension)
 • I
  • IABP: Intra-aortic balloon pump
  • i.c.: intracoronart (läkemedelsadministration in i kranskärlet)
  • IMR: (se avsnitt koronarfysiologi)
  • INOCA: ischemia with non-obstructive coronaray artery disease (se avsnitt mikrovaskulär angina)
  • IRA: Infarction related artery (det kranskärl som orsaker hjärtinfarkten)
  • IVUS: Intra vascular ultrasound
 • K
 • L
  • LVEDV: Left ventricular end diastolic volume
  • LVESV: Left ventricular end systolic volume
  • LVNC: Left-ventricular non-compaction
  • LVOTO: Left ventricular outflow trakt obstruction (vänsterkammar utflödesobtruktion)
 • M
 • N
  • NOAK- Nya orala antikoagulantia / Non-vitamin-K-antagonist orala antikoagulantia (Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia)
  • NT-proBNP: N-terminal pro-B-type Natiuretisk Peptide (se mer här)
 • O
  • OAK: Oral antikoagulantia
  • OCT: Optical coherence tomography
  • OMT: Optimal medical treatment (e.g. relaterad till antianginös behandling eller sviktbehandling)
 • P
  • PCI: Percutanous coronary intervention
  • PET: positron emission tomography
  • PMC: Percutaneous mitral commissurotomy (perkutan ballongvalvulotomi, ballongvidgning av mitralisstenos), se sidan mitralisstenos
  • POBA: Plain old balloon angioplasty (PCI med endast ballong, inte stent, inte DEB)
  • PMR: Primary mitral regurgitation (primär mitralinsufficiens)
 • R
 • S
  • SAPT: Single antiplatelet therapy
  • SAVR: Surgical aortic valve replacement
  • SBT: Systolisk blodtryck. Se sida arteriell hypertension.
  • SMR: Secondary mitral regurgitation (sekundär mitralinsufficiens)
  • ST: Stenttrombos
  • SPECT: single-photon emission CT (även kallat myokardscintigrafi)
  • STEMI: ST-elevation myocardial infarction (ST-höjningsinfarkt)
 • T
  • TAT: Triple antithrombotic therapy (se tripleterapi)
  • TAVI: Transcatheter aortic valve implantation
  • TEER: Transcatheter edge-to-edge repair (Mitra-Clip, se sida om mitralisinsufficiens)
  • TTE: Transthorakal ekokardiografi
 • U
  • UCG: Ultrakardiogram (ultraljud hjärta)
 • V

Last Updated on July 6, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)