Läkemedels-sidorna riktar sig (som allt på kardiologi.se) till legitimerade läkare och sjuksköterskor. Innan ett läkemedel används ska läkaren alltid kontrollera indikation, dosering, biverkningar och kontraindikation på t. ex. FASS.SE. Sidan här kan innehålla fel som vi inte kan ansvara för. Vi har inte målet att skapa en komplett täckning av t. ex alla biverkningar, men en lista på det som vi anser mest relevant i klinisk vardag. Doseringar gäller vuxna patienter.

Läkemedelsbeskrivningar följer mallen:

  • Indikation, Kontraindikation, Varning/försiktighet, Dosering, Behandlingstid, Kontroller, Biverkningar, Kommentar.

Alfabetisk läkemedelslista

Generiska namn, varunamn och substansgrupper alfabetiskt i samma lista:

A-DE-HI-LM-PQ-TU-Z

A-D

E-H

I-L

M-P

Q-T

U-Z

Last Updated on October 9, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)
error: Content is protected !!