Läkemedel

Kardiologi.se har en växande sektion om läkemedel där olika läkemedel eller läkemedelsgrupper har en egen sida. Här hittar du länk till alla läkemedelsidor i en alfabetisk lista. Alternativt kan du slå upp i index/läkemedel, eller knappa in läkemedlets namn i sidans sökfunktion.

Alfabetisk läkemedelslista

Generiska namn, varunamn och substansgrupper alfabetiskt i samma lista:

A-DE-HI-LM-PQ-TU-Z

A-D

E-H

I-L

M-P

Q-T

U-Z

Läkemedels-sidorna riktar sig (som allt på kardiologi.se) till legitimerade läkare och sjuksköterskor. Innan ett läkemedel används ska läkaren alltid kontrollera indikation, dosering, biverkningar och kontraindikation på t. ex. FASS.SE. Sidan här kan innehålla fel som vi inte kan ansvara för. Vi har inte målet att skapa en komplett täckning av t. ex alla biverkningar, men en lista på det som vi anser mest relevant i klinisk vardag. Doseringar gäller vuxna patienter. ®

Läkemedelsbeskrivningar följer mallen:

  • Indikation, Kontraindikation, Varning/försiktighet, Dosering, Behandlingstid, Kontroller, Biverkningar, Kommentar.

Last Updated on November 18, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)