CRUSADE bleeding

CRUSADE-score utvecklades för att prediktera in-hospital major bleeding hos NSTEMI patienter, den validerades senare även för STEMI patienter. Tidspunkt för använding är innan start av behandling för NSTEMI (STEMI). CRUSADE bleeding score publicerades 2009 och är validerat på patienter som har fått en på flera vis olik behandling jämfört med idag.

Mer information och beräkning här.

Litteratur

Baseline risk of major bleeding in non-ST-segment-elevation myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA Guidelines) Bleeding Score1

Last Updated on April 30, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Subherwal S, Bach RG, Chen AY, et al. Baseline risk of major bleeding in non-ST-segment-elevation myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA Guidelines) Bleeding Score. Circulation. 2009;119(14):1873-1882. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.828541 []

Leave a Reply