Juridisk information

Kardiologi.se riktar till legitimerade läkare i Sverige. Vi skriver och granskar informationen på sidan efter bästa förmåga och ger ofta hänvisning till källdatan (vetenskapliga artiklar eller behandlingsrekommendationer såsom ESC-guidelines) så att läsaren själv kritiskt kan värdera informationen, vi kan dock inte garantera att sidan inte innehåller fel eller att det har kommit nya behandlingsrekommendationer som inte än är uppdaterade på websidan. Läkaren uppmanas att använda informationen på kardiologi.se endast som del i beslutsfattning och alltid söka information även på andra ställen, till exempel på FASS.se, annan literatur och lokala pm/riktlinjer, detta gäller speciellt dosering, indikationer och kontraindikationer för läkemedel. Kardiologi.se ansvarar inte för eventuell skada som uppstår efter användning av information på websidan.

Informationen på sidan ska inte användas av andra personer än legitimerade läkare i Sverige och kan inte ersätta läkarbesök och läkarrådgivning för personer som söker information relaterat till sin egen hälsa.

Informationen på sidan är skrivit av redaktörerna som privatpersoner och representerar inte på något sätt information från deras arbetsgivare.

Sidan innehåller länkar till andra websidor. Vi kan inte ta ansvar för innehållet eller eventuella fel på andra websidor.

Last Updated on April 30, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)