Parenteral antikoagulation som används för AKS-patienter innan/under PCI

Se ESC-guideline NSTE-ACS 2020: [1]Se table 8 in: Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation -published … Continue reading

Heparin (Ofraktionerat Heparin, UFH)

 • Indikation: Antikoagulation innan PCI (STEMI) eller under PCI (alla PCI, AKS och CCS).
 • Kontraindikation: Känd Heparin-inducerad trombopeni. Hög blödningsrisk, aktiv blödning. Septisk endokardit.
 • Dosering:
  • 70-100 U/kg i.v. bolus (5000E vid 70 kg)
  • ( 50-70 U/kg i.v. bolus vid GP IIb/IIIa inhibitor-behandling)
  • Vid längre PCI upprepade mindre bolusar, ACT-styrd
 • Behandlingstid: Heparin avslutas efter PCI (fortsatt heparin-dropp efter PCI: undantagsfall, t.ex vänsterkammartromb).
 • Kontroller: ACT (Activated clotting time): Målvärde 270-300 sek under PCI (250 om GP IIb/IIIa inhibitor-behandling).

Fondaparinux (Arixtra®)

 • Indikation: Antikoagulation till NSTE-ACS patienter där koronarangio inte planeras akut (<120 minuter).
 • Kontraindikation: Hög blödningsrisk, aktiv blödning. Njursvikt GFR <20 ml/min. Septisk endokardit.
 • Dosering: 2,5mg s.c. 1×1 dagligen.
 • Behandlingstid: Upp till koronarangio/PCI, avslutas efter angio/PCI.
 • Kontroller: inga.
 • Kommentar:
  • Fondaparinux behöver ej synkas med en planerad angio. Det är inte relevant hur långt innan koronarangio Fondaparinux ges (så länge det är <24 h) och det behöver inte pausas i väntan på angio. Arixtra ges när diagnosen NSTE-ACS ställs och fortsätts ges på den dagliga tiden.
  • NSTE-ACS patienter som behandlas med Arixtra innan angio ska få i.v. Heparin under angiografi/PCI (risk för katetertromb hos patienter som endast behandlas med Fondaparinux i OASIS-5 studien)[2]Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes Investigators, Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, Afzal R, Pogue J, Granger CB, Budaj A, Peters RJ, Bassand JP, Wallentin L, Joyner … Continue reading.

Enoxaparin (Klexane®)

 • Indikation: Antikoagulation under PCI (istället för Heparin).
 • Kontraindikation: Hög blödningsrisk, aktiv blödning. Känd Heparin-inducerad trombopeni. Njursvikt GFR <15 ml/min.
 • Dosering:
  • Om ej Enoxaparin-behandlad innan angio: 0.5 mg/kg i.v. bolus på PCI-lab.

Bivalirudin

Dosering: 0.75 mg/kg i.v. bolus följt av i.v. infusion of 1.75 mg/kg/h i upp till 4 h efter proceduren om kliniskt indicerat.

Last Updated on March 30, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *