Bakgrund:

Noradrenalin är en vasopressor (ökar blodtrycket genom ökat perifer vasotonus, endast mindre positiv inotrop och kronotrop effekt). Ges intravenöst, helst via central infart. Följ din lokala läkemedelsrutin för blandning. Förstahandsindikation är chockformer där chockorsaken är perifer vasodilatation, som till exempel septisk chock. Noradrenalin var dock vid kardiogen chock bättre (mindre biverkningar) än Dopamin i SOAP-studien. [1]De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010;362(9):779-789. doi:10.1056/NEJMoa0907118 Försök alltid förstå varför patienten har lågt blodtryck. Vid misstanke om kardiogen chock är ett akut UCG absolut obligatoriskt (mekaniska komplikationer?). Hos patienter med kardiogen chock och pre-lungödem kan en vasopressor akut försämra lungödemet, (speciellt vid akut mitralisinsufficiens eller akut VSD). Diskutera då intubationsberedskap med en anestesiolog.

Indikation Noradrenalin:

Hypotoni, chock (se avsnitt kardiogen chock och akut hjärtsvikt/läkemedelsbehandling).

Noradrenalin vid kardiogen chock

En vasopressor, i första hand noradrenalin, “may be considered” (ESC IIbB) vid kardiogen chock, för att öka blodtrycket och organperfusionen. I kliniska verkligheten finns det vid uttalat chock ofta inte något alternativ och noradrenalin är förstahandsbehandling vid kardiogen chock. En vasopressor ökar dock vänsterkammarens afterload, vid västerkammarsvikt kan kombinationsbehandling med ett inotrop läkemedel övervägas. [2]Avsnitt 11.3.6 in: McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, … Continue reading[3]De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, Brasseur A, Defrance P, Gottignies P, Vincent JL; SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment … Continue reading[4]Levy B, Clere-Jehl R, Legras A, Morichau-Beauchant T, Leone M, Frederique G, Quenot JP, Kimmoun A, Cariou A, Lassus J, Harjola VP, Meziani F, Louis G, Rossignol P, Duarte K, Girerd N, Mebazaa A, … Continue reading[5]Léopold V, Gayat E, Pirracchio R, Spinar J, Parenica J, Tarvasmäki T, Lassus J, Harjola VP, Champion S, Zannad F, Valente S, Urban P, Chua HR, Bellomo R, Popovic B, Ouweneel DM, Henriques JPS, … Continue reading

Kontraindikation:

Läs alltid även på FASS.se

Obehandlad hypovolemi (om patienten tex har en blödningschock bör vätska ges, inte primärt en vasopressor).

Biverkningar:

Arytmier, huvudvärk, ångest.

Dosering Noradrenalin:

0,01-0,19 µg/kg/min (dosintervall från SOAP-studien där man kunde öka open-label om 0,19 µg/kg/min inte räckte till).
Börja med låg dos (realistisk initialdos ofta 0,02-0,05 µg/kg/min) och titrera upp i 0,02 µg/kg/min-steg till effektiv dos, maxdos ca 0,6 µg/kg/min.

Kontroller:

Invasiv artärtryckmätning. Arytmiövervak. POX-mätning. Kontrollera diures och perifer cirkulation.

Kommentar:

Uteslut/behandla alltid hypovolemi (CVP borde vara minst 8-10). Noradrenalin ges helst via CVK.

Historia: Första publikationen om noradrenalin kom från Karolinska institutet 1945 (Ulv von Euler, Nature 1945).

Litteratur

Treatments targeting inotropy (EHJ 2019)[6]Maack C, Eschenhagen T, Hamdani N, Heinzel FR, Lyon AR, Manstein DJ, Metzger J, Papp Z, Tocchetti CG, Yilmaz MB, Anker SD, Balligand JL, Bauersachs J, Brutsaert D, Carrier L, Chlopicki S, Cleland JG, … Continue reading

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure [7]McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, … Continue reading

Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock (NEJM 2010)[8]De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, Brasseur A, Defrance P, Gottignies P, Vincent JL; SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment … Continue reading

Epinephrine Versus Norepinephrine for Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction (JACC 2018) [9]Levy B, Clere-Jehl R, Legras A, Morichau-Beauchant T, Leone M, Frederique G, Quenot JP, Kimmoun A, Cariou A, Lassus J, Harjola VP, Meziani F, Louis G, Rossignol P, Duarte K, Girerd N, Mebazaa A, … Continue reading

Se även

Last Updated on November 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *