Noradrenalin

Bakgrund:

Noradrenalin är en vasopressor (ökar blodtrycket genom ökat perifer vasotonus, endast mindre positiv inotrop och kronotrop effekt). Ges intravenöst, helst via central infart. Följ din lokala läkemedelsrutin för blandning. Förstahandsindikation är chockformer där chockorsaken är perifer vasodilatation, som till exempel septisk chock. Noradrenalin var dock vid kardiogen chock bättre (mindre biverkningar) än Dopamin i SOAP-studien. 1 Försök alltid förstå varför patienten har lågt blodtryck. Vid misstanke om kardiogen chock är ett akut UCG absolut obligatoriskt (mekaniska komplikationer?). Hos patienter med kardiogen chock och pre-lungödem kan en vasopressor akut försämra lungödemet, (speciellt vid akut mitralisinsufficiens eller akut VSD). Diskutera då intubationsberedskap med en anestesiolog.

Indikation Noradrenalin:

Hypotoni, chock (se avsnitt kardiogen chock och akut hjärtsvikt/läkemedelsbehandling).

Noradrenalin vid kardiogen chock

En vasopressor, i första hand noradrenalin, “may be considered” (ESC IIbB) vid kardiogen chock, för att öka blodtrycket och organperfusionen. I kliniska verkligheten finns det vid uttalat chock ofta inte något alternativ och noradrenalin är förstahandsbehandling vid kardiogen chock. En vasopressor ökar dock vänsterkammarens afterload, vid västerkammarsvikt kan kombinationsbehandling med ett inotrop läkemedel övervägas.2((De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, Brasseur A, Defrance P, Gottignies P, Vincent JL; SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010 Mar 4;362(9):779-89. doi: 10.1056/NEJMoa0907118. PMID: 20200382.))((Levy B, Clere-Jehl R, Legras A, Morichau-Beauchant T, Leone M, Frederique G, Quenot JP, Kimmoun A, Cariou A, Lassus J, Harjola VP, Meziani F, Louis G, Rossignol P, Duarte K, Girerd N, Mebazaa A, Vignon P; Collaborators. Epinephrine Versus Norepinephrine for Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2018 Jul 10;72(2):173-182. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.051. PMID: 29976291.))((Léopold V, Gayat E, Pirracchio R, Spinar J, Parenica J, Tarvasmäki T, Lassus J, Harjola VP, Champion S, Zannad F, Valente S, Urban P, Chua HR, Bellomo R, Popovic B, Ouweneel DM, Henriques JPS, Simonis G, Lévy B, Kimmoun A, Gaudard P, Basir MB, Markota A, Adler C, Reuter H, Mebazaa A, Chouihed T. Epinephrine and short-term survival in cardiogenic shock: an individual data meta-analysis of 2583 patients. Intensive Care Med. 2018 Jun;44(6):847-856. doi: 10.1007/s00134-018-5222-9. Epub 2018 Jun 1. Erratum in: Intensive Care Med. 2018 Nov;44(11):2022-2023. PMID: 29858926.))

Kontraindikation:

Läs alltid även på FASS.se

Obehandlad hypovolemi (om patienten tex har en blödningschock bör vätska ges, inte primärt en vasopressor).

Biverkningar:

Arytmier, huvudvärk, ångest.

Dosering Noradrenalin:

0,01-0,19 µg/kg/min (dosintervall från SOAP-studien där man kunde öka open-label om 0,19 µg/kg/min inte räckte till).
Börja med låg dos (realistisk initialdos ofta 0,02-0,05 µg/kg/min) och titrera upp i 0,02 µg/kg/min-steg till effektiv dos, maxdos ca 0,6 µg/kg/min.

Kontroller:

Invasiv artärtryckmätning. Arytmiövervak. POX-mätning. Kontrollera diures och perifer cirkulation.

Kommentar:

Uteslut/behandla alltid hypovolemi (CVP borde vara minst 8-10). Noradrenalin ges helst via CVK.

Historia: Första publikationen om noradrenalin kom från Karolinska institutet 1945 (Ulv von Euler, Nature 1945).

Litteratur

Treatments targeting inotropy (EHJ 2019)((Maack C, Eschenhagen T, Hamdani N, Heinzel FR, Lyon AR, Manstein DJ, Metzger J, Papp Z, Tocchetti CG, Yilmaz MB, Anker SD, Balligand JL, Bauersachs J, Brutsaert D, Carrier L, Chlopicki S, Cleland JG, de Boer RA, Dietl A, Fischmeister R, Harjola VP, Heymans S, Hilfiker-Kleiner D, Holzmeister J, de Keulenaer G, Limongelli G, Linke WA, Lund LH, Masip J, Metra M, Mueller C, Pieske B, Ponikowski P, Ristić A, Ruschitzka F, Seferović PM, Skouri H, Zimmermann WH, Mebazaa A. Treatments targeting inotropy. Eur Heart J. 2019 Nov 21;40(44):3626-3644. doi: 10.1093/eurheartj/ehy600. PMID: 30295807; PMCID: PMC7963133.))

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure3

Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock (NEJM 2010)((De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, Brasseur A, Defrance P, Gottignies P, Vincent JL; SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010 Mar 4;362(9):779-89. doi: 10.1056/NEJMoa0907118. PMID: 20200382.))

Epinephrine Versus Norepinephrine for Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction (JACC 2018)4

Se även

Akut hjärtsvikt – initial handläggning och vidare utredning
Kardiogen chock- differentialdiagnostik och behandling
Inotropa läkemedel inom kardiologi

Last Updated on November 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010;362(9):779-789. doi:10.1056/NEJMoa0907118 []
  2. Avsnitt 11.3.6 in: McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Francesco Piepoli M, Price S, Rosano GMC, Ruschitzka F, Kathrine Skibelund A; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Aug 27:ehab368. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368. Epub ahead of print. PMID: 34447992. []
  3. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Francesco Piepoli M, Price S, Rosano GMC, Ruschitzka F, Kathrine Skibelund A; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Aug 27:ehab368. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368. Epub ahead of print. PMID: 34447992. []
  4. Levy B, Clere-Jehl R, Legras A, Morichau-Beauchant T, Leone M, Frederique G, Quenot JP, Kimmoun A, Cariou A, Lassus J, Harjola VP, Meziani F, Louis G, Rossignol P, Duarte K, Girerd N, Mebazaa A, Vignon P; Collaborators. Epinephrine Versus Norepinephrine for Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2018 Jul 10;72(2):173-182. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.051. PMID: 29976291. []

Leave a Reply