Det finns två typer av Kalciumantagonister (CCB): Dihydropyridin-CCB (DHP-CCB) och Non-DHP-CCB.

Dihydropyridin-Kalciumantagonister (Amlodipin, Felodipin)

Dihydropyridin-CCB (DHP-CCB): Vasodilaterande effekt (blockerar kalciumkanaler i glatt muskulatur runt kärlet) och även negativ inotrop effekt på myokardiet. Kortverkande DHP-CCB (den första var Nifedipin) har tidigare haft bred använding vid akut hypertonibehandling men används inte längre som rutinläkemedel. Andragenerationens, långverkande, DHP-CCB (den första var Amlodipin) har mindre biverkningar och används för behandling av hypertoni och angina. Vid problem med DHP-CCB-utlöst takykardi kan behandlingen kombineras med betablockerare. Viktigaste biverkning är underbensödem.

Indikation

 • Arteriell hypertoni (se Arteriell hypertoni/läkmedelsbehandling) [1]Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, … Continue reading
 • Antianginös behandling vid CCS (se läkemedelsbehandling vid CCS)
 • Vasospastisk angina (se sida vasospastisk angina)

Kontraindikation

 • Hypotension
 • Kombination med Ivabradin (If-kanal inhibitor) kontraindicerat [2]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).
 • Relativ kontraindikation:
  • Hjärtsvikt NYHA III-IV (se avsnitt varning/försiktighet)
  • Uttalat underbensedem innan insättning

källa:[3]table 20 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, … Continue reading

Varning/försiktighet

 • Hjärtsvikt:
  • Non-DHP-Kalciumantagonister är kontraindicerade vid HFrEF, eftersom det finns data på skadlig effekt (se nedan). För DHP-CCP finns ingen data på skadlig effekt, men ESC rekommenderar att avstå även DHP-CCP om det inte finns en uppenbar indikation [4]Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, … Continue reading. Om man väljer att använda en DHP-CCP vid HFrEF ska man välja en av dem två där det finns data för säker använding vid hjärtsvitkt: Amlodipin [5]Packer M, O’Connor CM, Ghali JK, Pressler ML, Carson PE, Belkin RN, Miller AB, Neuberg GW, Frid D, Wertheimer JH, Cropp AB, DeMets DL. Effect of amlodipine on morbidity and mortality in severe … Continue reading eller Felodipin [6]Cohn JN, Ziesche S, Smith R, Anand I, Dunkman WB, Loeb H, Cintron G, Boden W, Baruch L, Rochin P, Loss L. Effect of the calcium antagonist felodipine as supplementary vasodilator therapy in patients … Continue reading
 • Kombination med Ivabradin (If-kanal inhibitor) kontraindicerat [7]2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8).

Läs alltid även på FASS.se

Dosering Kalciumantagonister

 • Amlodipin (e.g.Norvasc®, 5/10 mg tabletter): 5-10 mg 1×1 p.o.
 • Felodipin (e.g. Plendil®, 2,5/5/10 mg tabletter): 5-10 mg 1×1 p.o.

Kontroller

 • Blodtryck

Biverkningar

 • Hypotension
 • Underbensedem

Non-DHP-Kalciumantagonister (Verapamil, Diltiazem)

Non-DHP-CCB: Minskar hjärtfrekvensen (direkt effekt på sinusknutan och AV-noden, därför användning vid supraventrikulära takykardier) och har perifer och koronar vasodilaterande effekt. Verapamil har samma effekt som metoprolol vid anginabehandling.[8]Rehnqvist N, Hjemdahl P, Billing E, et al. Effects of metoprolol vs verapamil in patients with stable angina pectoris. The Angina Prognosis Study in Stockholm (APSIS) [published correction appears in … Continue reading Används endast i undantagsfall i kombination med betablockerare som anginabehandling (risk för allvarlig bradykardi/AV-block). Diltiazem har enligt ESC [9]Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407–477. doi:10.1093/eurheartj/ehz425 mindre biverkningar än Verapamil, men outcome-studier som jämför Verapamil och Diltiazem saknas. Viktigaste biverkning är bradykardi och risk för försämrad hjärtsvikt.

Indikation

Kontraindikation

 • AV-block II-III, sjuk sinusknuta
 • Bradykardi (<60/min)
 • Digitalisintoxikation
 • Misstanke om preexcitation (EKG: deltavåg), kännt WPW-syndrom
 • Hjärtsvikt med nedsatt LVEF (HFrEF) (ESC IIIC)[10]Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, … Continue reading [11]Goldstein RE, Boccuzzi SJ, Cruess D, Nattel S. Diltiazem increases late-onset congestive heart failure in postinfarction patients with early reduction in ejection fraction. The Adverse Experience … Continue reading

källa: [12]table 20 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, … Continue reading

Varning/försiktighet

Läs alltid även på FASS.se

 • Relativa kontraindikationer, insättning endast efter noggrann avvägning tillsammans med en specialist:
  • Bradykardi
  • AV-block I med bifascikulärt block
  • Hypotoni
  • Hjärtsvikt
  • Nedsatt leverfunktion
  • Njursvikt
  • Förstoppning
 • Läkemedelsinteraktioner:
  • Kombinationsbehandling med betablockerare endast i undantagsfall (risk för allvarliga bradykardier)

Dosering

 • Verapamil (Isoptin retard®,120/180/240 mg tabletter):
  • 120-240 mg 1×2. p.o.
  • intravenös: 5-10 mg långsamt i.v (max 1 mg/min)
 • Diltiazem (Cardizem retard®, 90/120/180 mg tabletter):
  • startdos 90 mg 1×2, maxdos efter upptitrering 180 mg 1×2

Kontroller

 • Frekvens, blodtryck

Biverkningar

 • Hypotension, Bradykardi
 • Förstoppning (Verapamil>Diltiazem)

Litteratur

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension [13]Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, … Continue reading

Last Updated on October 4, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *