Kalciumantagonister (CCB)

Det finns två typer av Kalciumantagonister (CCB): Dihydropyridin-CCB (DHP-CCB) och Non-DHP-CCB.

Dihydropyridin-Kalciumantagonister (Amlodipin, Felodipin)

Dihydropyridin-CCB (DHP-CCB): Vasodilaterande effekt (blockerar kalciumkanaler i glatt muskulatur runt kärlet) och även negativ inotrop effekt på myokardiet. Kortverkande DHP-CCB (den första var Nifedipin) har tidigare haft bred använding vid akut hypertonibehandling men används inte längre som rutinläkemedel. Andragenerationens, långverkande, DHP-CCB (den första var Amlodipin) har mindre biverkningar och används för behandling av hypertoni och angina. Vid problem med DHP-CCB-utlöst takykardi kan behandlingen kombineras med betablockerare. Viktigaste biverkning är underbensödem.

Indikation

Kontraindikation

 • Hypotension
 • Kombination med Ivabradin (If-kanal inhibitor) kontraindicerat2
 • Relativ kontraindikation:
  • Hjärtsvikt NYHA III-IV (se avsnitt varning/försiktighet)
  • Uttalat underbensedem innan insättning

källa:((table 20 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516))

Varning/försiktighet

 • Hjärtsvikt:
  • Non-DHP-Kalciumantagonister är kontraindicerade vid HFrEF, eftersom det finns data på skadlig effekt (se nedan). För DHP-CCP finns ingen data på skadlig effekt, men ESC rekommenderar att avstå även DHP-CCP om det inte finns en uppenbar indikation3. Om man väljer att använda en DHP-CCP vid HFrEF ska man välja en av dem två där det finns data för säker använding vid hjärtsvitkt: Amlodipin ((Packer M, O’Connor CM, Ghali JK, Pressler ML, Carson PE, Belkin RN, Miller AB, Neuberg GW, Frid D, Wertheimer JH, Cropp AB, DeMets DL. Effect of amlodipine on morbidity and mortality in severe chronic heart failure. Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation Study Group. N Engl J Med. 1996 Oct 10;335(15):1107-14. doi: 10.1056/NEJM199610103351504. PMID: 8813041.)) eller Felodipin4
 • Kombination med Ivabradin (If-kanal inhibitor) kontraindicerat2

Läs alltid även på FASS.se

Dosering Kalciumantagonister

 • Amlodipin (e.g.Norvasc®, 5/10 mg tabletter): 5-10 mg 1×1 p.o.
 • Felodipin (e.g. Plendil®, 2,5/5/10 mg tabletter): 5-10 mg 1×1 p.o.

Kontroller

 • Blodtryck

Biverkningar

 • Hypotension
 • Underbensedem

Non-DHP-Kalciumantagonister (Verapamil, Diltiazem)

Non-DHP-CCB: Minskar hjärtfrekvensen (direkt effekt på sinusknutan och AV-noden, därför användning vid supraventrikulära takykardier) och har perifer och koronar vasodilaterande effekt. Verapamil har samma effekt som metoprolol vid anginabehandling.((Rehnqvist N, Hjemdahl P, Billing E, et al. Effects of metoprolol vs verapamil in patients with stable angina pectoris. The Angina Prognosis Study in Stockholm (APSIS) [published correction appears in Eur Heart J 1996 Mar;17(3):483]. Eur Heart J. 1996;17(1):76–81. doi:10.1093/oxfordjournals.eurheartj.a014695)) Används endast i undantagsfall i kombination med betablockerare som anginabehandling (risk för allvarlig bradykardi/AV-block). Diltiazem har enligt ESC5 mindre biverkningar än Verapamil, men outcome-studier som jämför Verapamil och Diltiazem saknas. Viktigaste biverkning är bradykardi och risk för försämrad hjärtsvikt.

Indikation

Kontraindikation

 • AV-block II-III, sjuk sinusknuta
 • Bradykardi (<60/min)
 • Digitalisintoxikation
 • Misstanke om preexcitation (EKG: deltavåg), kännt WPW-syndrom
 • Hjärtsvikt med nedsatt LVEF (HFrEF) (ESC IIIC)((Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GMC, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128. Epub 2016 May 20. Erratum in: Eur Heart J. 2016 Dec 30;: PMID: 27206819. page 2153))6

källa:7

Varning/försiktighet

Läs alltid även på FASS.se

 • Relativa kontraindikationer, insättning endast efter noggrann avvägning tillsammans med en specialist:
  • Bradykardi
  • AV-block I med bifascikulärt block
  • Hypotoni
  • Hjärtsvikt
  • Nedsatt leverfunktion
  • Njursvikt
  • Förstoppning
 • Läkemedelsinteraktioner:
  • Kombinationsbehandling med betablockerare endast i undantagsfall (risk för allvarliga bradykardier)

Dosering

 • Verapamil (Isoptin retard®,120/180/240 mg tabletter):
  • 120-240 mg 1×2. p.o.
  • intravenös: 5-10 mg långsamt i.v (max 1 mg/min)
 • Diltiazem (Cardizem retard®, 90/120/180 mg tabletter):
  • startdos 90 mg 1×2, maxdos efter upptitrering 180 mg 1×2

Kontroller

 • Frekvens, blodtryck

Biverkningar

 • Hypotension, Bradykardi
 • Förstoppning (Verapamil>Diltiazem)

Litteratur

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension ((Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516.))

Last Updated on October 4, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516. []
 2. 2021 ESC Guideline heart failure-supplementary data (table 8). [] []
 3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GMC, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128. Epub 2016 May 20. Erratum in: Eur Heart J. 2016 Dec 30;: PMID: 27206819, avsnitt 7.6.1. []
 4. Cohn JN, Ziesche S, Smith R, Anand I, Dunkman WB, Loeb H, Cintron G, Boden W, Baruch L, Rochin P, Loss L. Effect of the calcium antagonist felodipine as supplementary vasodilator therapy in patients with chronic heart failure treated with enalapril: V-HeFT III. Vasodilator-Heart Failure Trial (V-HeFT) Study Group. Circulation. 1997 Aug 5;96(3):856-63. doi: 10.1161/01.cir.96.3.856. PMID: 9264493. []
 5. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407–477. doi:10.1093/eurheartj/ehz425 []
 6. Goldstein RE, Boccuzzi SJ, Cruess D, Nattel S. Diltiazem increases late-onset congestive heart failure in postinfarction patients with early reduction in ejection fraction. The Adverse Experience Committee; and the Multicenter Diltiazem Postinfarction Research Group. Circulation. 1991 Jan;83(1):52-60. doi: 10.1161/01.cir.83.1.52. PMID: 1984898. []
 7. table 20 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516 []

Leave a Reply