Åtgärdskoder kardiologi

Här kan du hitta de vanligaste åtgärdskoderna inom kardiologi.

För mer information se Socialastyrelsens webplats

Angiografi

Koronarangiografi AF037
PulmonalisangiografiAF052
Aortografi, torakal (supravalvulär)AF011
Angiografi av vänster kammareAF004
Angiografi av höger kammareAF002

PCI

PCI med stentFNG05
PCI utan stentFNG02
Perkutan transluminal slutning av koronarfistelFNJ012
Användande av rotablator ZFX01
Embolektomi från koronarartär(er)FNG10
AlkoholablationDF004

Intravaskulär imaging, kranskärlsfysiologi

IVUS/OCTAP052
FFR, iFR, etc (Mätning av intrarteriellt blodtryck)AF050

Akut circulationssvikt

Perikardpunktion/PerikardiocentesTFE00
Avlägsnande av perikarddränageDF008
Temporärtransvenös pacemakerTFP00
Extern, transtorakal pacemakerbehandlingDF013
Elkonvertering, defibrillering UNS (akut eller planerat)DF010
Användande av ECMO/ECLSFXE00
Användande av IABPFXG00
Avlägsnande av IABPFXH00

HLR, luftväg

Toraxkompression manuellDF012
LUCAS – Mekanisk toraxkompression (ej manuell)DF017
Hjärtlungräddning (HLR+evlt intubation)DF028
Manuell ventilation av luftvägarDG010
Trakeal intubationDG017
Trakeal intubation, fiberendoskopiskDG018
Inledande av behandling med respirator UNS (akut)DG002
Inledande av akutbehandling med luftvägsmottryck CPAP eller BiPAP
Avser akutbehandling
DG001

Klaffingrepp

TAVI-Perkutan transluminal implantation av biologisk aortaklaffFMD12
BAV-Valvuloplastik på aortaklaffenFMA20

Last Updated on January 27, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)