Grace score

Grace score är ett verktyg för att uppskatta sjukhusmortalitet och 6-månadersmortalitet hos patienter med akut koronart syndrom. Grace-score används för att skatta risken hos patienter med NSTE-ACS (sjukhusmortalitet) och vid hemgång (6-månaders mortalitet). Data för beräkningen kommer ifrån Grace (Global Registry of Acute Coronary Events) registret.

Notera att det finns olika GRACE scores som relaterar till olika patientgrupper och predikterar olika outcome. Det finns en översiktlig genomgång i ESC guideline NSTE-ACS 2020, supplementary data.

En kalkylator hittar du på Grace-studiens websida.

I ESC guideline 2015 anses Grace-Score >140 (sjukhusmortalitet >3 %) vara ett högrisk kriterie, score <140 och >109 (sjukhusmortalitet 1-3 %) ett intermediär-risk kriterie:

Last Updated on November 22, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply