ST-höjningar: Differentialdiagnostik

En mycket bra översikt över ST-höjningar vid andra tillstånd än myokardinfarkt finns här (NEJM)1:

Last Updated on March 30, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Wang K, Asinger RW, Marriott HJ. ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2003 Nov 27;349(22):2128-35. Review. PubMed PMID: 14645641. []

Leave a Reply