Indikation

TR-band är ett tillslutningssystem (vascular occlusion device) efter koronarangiografi/PCI via arteria radialis eller a ulnaris.

Beskrivning

Terumo-Band (TR-band) är ett plastband med två uppblåsbara luftkuddar, kompressionstrycket justeras genom att blåsa in mer eller mindre luft. TR-bandet placeras rund handleden som ett armband.

TR-band och medföljande luftspruta är engångsmaterial.


Metodbeskrivning TR-band


Nominaltrycket (normaltrycket) är 13ml luft. Maximaltrycket är 18ml luft.
Målet är att både förhindra en blödning och minska andelen patienter med en (oftast tyst) radialisocklusion efter radialisangiografi. Detta fungerar bäst genom att ej fullständigt komprimera arteria radialis med TR bandet (det vill säga: det finns flöde i artären men det blöder inte), så att en proppbildning i arteria radialis blir mindre sannolik [1]Sanmartin M, Gomez M, Rumoroso JR, et al. Interruption of blood flow during compression and radial artery occlusion after transradial catheterization. Catheter Cardiovasc Interv. … Continue reading

 • Fäst bandet runt handleden, det skall sitta fast men inte hårt.
 • Användning på höger hand: slangen som går till luftkudden är riktad distalt; mot patientens hand
 • Användning på vänster hand: slangen som går till luftkudden är riktad proximalt; mot patientens armbåge
 • Den gröna pricken på den uppblåsbara plastkudden skall vara placerad ca 2-4mm proximalt om hudpunktionsstället
 • Dra upp 18 ml luft i sprutan och fäst sprutan vid backventilen markerad ”air” (OBS: spruta in i luftkudden, ej luft in i artärintroducern som ska dras!)
 • Injicera 10 ml luft i luftkudden. Dra introducern och injicera ytterligare 8 ml luft i kudden, det vill säga sammanlagt 18 ml
 • Töm ut luft långsamt precis tills du ser att blod börjar komma ur insticksstället
 • Injicera ytterligare 3 ml luft (det vill säga 3 ml mer än det som behövs för att stoppa blödningen)
 • Sätt en tejpbit över kardborrebandet och notera tid och luftvolym (vanligtvis 10-18 ml) i kudden
 • Skicka med sprutan till avdelningen

Observation på avdelningen

När patienten kommer till vårdavdelning skall handens färg och temperatur noteras. Om fingrarna är bleka, kalla eller smärtande släpps 2 ml luft ut ur slangen med den medföljande sprutan. Uppmana patienten att ta det lugnt med handen och ha den i högläge. Notera förändringar som svullnad eller blödning.

Om blödning uppstår vid manipulation injiceras mer luft (1-4 ml) tills blödningen upphör. Maxvolym är alltid 18 ml. Notera när och hur ändringarna utförs.

Trycksänkning/avveckling av förbandet

 • Efter 2 timmar: släpp ut 2 ml luft ur luftkudden
 • Efter ytterligare 1 timme: släpp ut ytterligare 2 ml luft
 • Förbandet avlägsnas efter totalt 4 timmar (vid användning av rheopro/integrillin kan det behövas mer tid, då töms luftkudden efter 4 timmar tills 6 ml återstår och förbandet får sitta i totalt 8 timmar)

Hantering av komplikationer

Det är vanligt att patienter känner en viss parestesi i fingrarna under pågående tryckförband.

Ischemi: Om handen blir ischemisk (kall, blek) är första åtgärd att lätta på tryckförbandet. Om detta inte hjälper kontakta PCI-jouren (och vid behov kärlkirurgen). Om handen är blå och svullen tyder det mest på venös stas, problemet kan då vara att TR-bandet sitter för hårt runt handleden (inte att ballongen är för mycket uppblåst). Man kan då i vissa fall behöva sätta om förbandet (sätt på en blodtrycksmanschett på överarmen och pumpa upp till väl över systoliska trycket, för att stoppa blodflödet. Ta av TR-bandet och sätt det på nytt, men lite lösare; så att ett finger passar mellan förband och patientens arm. Fyll med 18 ml luft. Släpp blodtrycksmanschetten. Släpp ut luft enligt ovan).

Blödning: Om det blöder lokalt under TR bandet kan det nästan alltid lösas genom att injicera mer luft in i TR-bandet, det vill säga att öka trycket i ballongen. Om armen böjar svullna upp ett par cm proximalt om TR-bandet kan första åtgärd vara att sätta ett till TR-band direkt proximalt om det första. Om du noterar en större blödning i hela underarmen kan man försöka stoppa blödningen genom att sätta en stor blodtrycksmanschett (benmanschett om det finns, eftersom den är bredare, annars armmanschett): sätt på manschetten proximalt om TR-bandet som sitter kvar, blås upp manschetten och kolla samtidigt POX i ett finger på samma hand. Pumpa upp manschetten tills POX-värdet försvinner, och lätta sedan lite på trycket tills POX-värdet kommer tillbaka. Låt manschetten sitta kvar i 2-3 timmar och kontrollera POX regelbundet. Om blödningen ändå ökar och underarmen blir spänd och hårt ska du fundera på kompartmentsyndrom. Detta är ett allvarligt akutfall. Diskutera med en kirurg vid misstanke.

Information till patienten

 • Inte belasta handen, inte lyfta tungt, på 3-5 dagar för att förhindra blödning
 • Patienten får observera insticksstället för eventuella förändringar. Vid förändringar kontaktar patienten sjukhuset

Video från Radcliff group:

Litteratur

Länk till Sahlgrenskas TR-band rutin

Relaterade sidor

Last Updated on January 7, 2022 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!