Ankel-brakialindex (ankeltrycksindex) är kvoten av det systoliska blodtrycket (SBT) vid ankeln, delat med SBT i armen.

Ett ankeltrycksindex-värde < 0,9 (trycket i armen> trycket i benet) är ett tecken på aterosklerotisk kärlsjukdom [1]se avsnitt 5.5.2.3 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, … Continue reading [2]Feringa HH, Bax JJ, van Waning VH, Boersma E, Elhendy A, Schouten O, Tangelder MJ, van Sambeek MH, van den Meiracker AH, Poldermans D. The long-term prognostic value of the resting and postexercise … Continue reading och en prediktor för framtida kardiovaskulära events, även vid asymptomatisk perifer artärsjukdom. [3]Ankle Brachial Index Collaboration, Fowkes FG, Murray GD, Butcher I, Heald CL, Lee RJ, Chambless LE, Folsom AR, Hirsch AT, Dramaix M, deBacker G, Wautrecht JC, Kornitzer M, Newman AB, Cushman M, … Continue reading ABI används vid klinisk misstanke om perifer artärsjukdom men kan även användas för att diagnosticera ateroskleros hos asymptomatiska individer som är i moderat-riskgrupp i SCORE, där patologisk ABI skulle innebära uppgradering till högrisk och därmed förändrad behandling. [4]enligt ESC, se avsnitt 5.5.2.3 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, … Continue reading

Praktiskt genomförande

Ankeltrycksindex mäts i Sverige vanligtvis av en sjuksköterska. Se vårdhandboken för en detaljerad beskrivning av det praktiska genomförandet. Kortfattat:

  • Ankeltrycksindex ABI mäts med patienten liggandes på en undersökningsbrits.
  • Låt patienten vila på britsen, i ett lugnt rum, i 10 minuter innan mätningen.
  • Mät trycket med en manuell blodtryckmanschett och en doppler.
  • Mät först blodtrycket i båda armar. Ta det högre värdet för beräkningen om värdena mellan armarna skiljer sig.
  • Flytta sedan samma manschett till ett par cm ovanför ankeln. Mät trycket med doppler i båda a dorsalis pedis och a tibialis posterior, på båda sidor. Använd det högre trycket (på samma sida) för beräkningen.

Beräkning Ankel-brakialindex (Ankeltrycksindex)

ABI beräknas för varje ben separat. Det högsta trycket som uppmäts i det benet jämförs med högsta tryck som uppmäts i armarna:

ABI höger = SBT i höger foten (högst SBT i a dors ped eller a tib post) / SBT i armen (i armen som hade högst tryck)

Tolkning:

  • Normalvärde: 1-1,4 (trycket är normalt sett högre i benet än i armen)
  • <0,9: patologiskt, tecken på aterosklerotisk kärlsjukdom [5]se avsnitt 5.5.2.3 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, … Continue reading [6]Feringa HH, Bax JJ, van Waning VH, Boersma E, Elhendy A, Schouten O, Tangelder MJ, van Sambeek MH, van den Meiracker AH, Poldermans D. The long-term prognostic value of the resting and postexercise … Continue reading
  • 0,5-0,8: Måttlig perifer artärsjukdom
  • <0,5: kritisk ischemi

Se videon från Standford om ankeltrycksindex ABI:

se hela sidan från Stanford med mer information här

Relaterade sidor

Last Updated on July 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *