Ankel-brakialindex (Ankeltrycksindex, ABI)

Ankel-brakialindex (ankeltrycksindex) är kvoten av det systoliska blodtrycket (SBT) vid ankeln, delat med SBT i armen.

Ett ankeltrycksindex-värde < 0,9 (trycket i armen> trycket i benet) är ett tecken på aterosklerotisk kärlsjukdom 1 2 och en prediktor för framtida kardiovaskulära events, även vid asymptomatisk perifer artärsjukdom. 3 ABI används vid klinisk misstanke om perifer artärsjukdom men kan även användas för att diagnosticera ateroskleros hos asymptomatiska individer som är i moderat-riskgrupp i SCORE, där patologisk ABI skulle innebära uppgradering till högrisk och därmed förändrad behandling. 4

Praktiskt genomförande

Ankeltrycksindex mäts i Sverige vanligtvis av en sjuksköterska. Se vårdhandboken för en detaljerad beskrivning av det praktiska genomförandet. Kortfattat:

 • Ankeltrycksindex ABI mäts med patienten liggandes på en undersökningsbrits.
 • Låt patienten vila på britsen, i ett lugnt rum, i 10 minuter innan mätningen.
 • Mät trycket med en manuell blodtryckmanschett och en doppler.
 • Mät först blodtrycket i båda armar. Ta det högre värdet för beräkningen om värdena mellan armarna skiljer sig.
 • Flytta sedan samma manschett till ett par cm ovanför ankeln. Mät trycket med doppler i båda a dorsalis pedis och a tibialis posterior, på båda sidor. Använd det högre trycket (på samma sida) för beräkningen.

Beräkning Ankel-brakialindex (Ankeltrycksindex)

ABI beräknas för varje ben separat. Det högsta trycket som uppmäts i det benet jämförs med högsta tryck som uppmäts i armarna:

ABI höger = SBT i höger foten (högst SBT i a dors ped eller a tib post) / SBT i armen (i armen som hade högst tryck)

Tolkning:

 • Normalvärde: 1-1,4 (trycket är normalt sett högre i benet än i armen)
 • <0,9: patologiskt, tecken på aterosklerotisk kärlsjukdom 5 2
 • 0,5-0,8: Måttlig perifer artärsjukdom
 • <0,5: kritisk ischemi

Se videon från Standford om ankeltrycksindex ABI:

se hela sidan från Stanford med mer information här

Relaterade sidor

SCORE- Skattning av kardiovaskulär risk

Last Updated on July 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
Referenser
 1. se avsnitt 5.5.2.3 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516.[]
 2. Feringa HH, Bax JJ, van Waning VH, Boersma E, Elhendy A, Schouten O, Tangelder MJ, van Sambeek MH, van den Meiracker AH, Poldermans D. The long-term prognostic value of the resting and postexercise ankle-brachial index. Arch Intern Med. 2006 Mar 13;166(5):529-35. doi: 10.1001/archinte.166.5.529. PMID: 16534039.[][]
 3. Ankle Brachial Index Collaboration, Fowkes FG, Murray GD, Butcher I, Heald CL, Lee RJ, Chambless LE, Folsom AR, Hirsch AT, Dramaix M, deBacker G, Wautrecht JC, Kornitzer M, Newman AB, Cushman M, Sutton-Tyrrell K, Fowkes FG, Lee AJ, Price JF, d’Agostino RB, Murabito JM, Norman PE, Jamrozik K, Curb JD, Masaki KH, Rodríguez BL, Dekker JM, Bouter LM, Heine RJ, Nijpels G, Stehouwer CD, Ferrucci L, McDermott MM, Stoffers HE, Hooi JD, Knottnerus JA, Ogren M, Hedblad B, Witteman JC, Breteler MM, Hunink MG, Hofman A, Criqui MH, Langer RD, Fronek A, Hiatt WR, Hamman R, Resnick HE, Guralnik J, McDermott MM. Ankle brachial index combined with Framingham Risk Score to predict cardiovascular events and mortality: a meta-analysis. JAMA. 2008 Jul 9;300(2):197-208. doi: 10.1001/jama.300.2.197. PMID: 18612117; PMCID: PMC2932628.[]
 4. enligt ESC, se avsnitt 5.5.2.3 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516.[]
 5. se avsnitt 5.5.2.3 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516.[]

Leave a Reply