TIMI flow

Thrombolysis in Myocardial Infarction Flow1 är ett mått på anterograd koronar perfusion, som används i samband med koronarangiografi för att beskriva flödet i ett kärl. TIMI score är gjort för att bedöma graden av reperfusion efter trombolysbehandling av myokardinfarkt men änvänds idag allmänt för att beskriva flöde på kranskärlsröntgen, dock mest på akuta patienter.

Grad 3: komplett perfunderat. Kontrast fyller och lämnar kärlet distalt om stenosen på samma sätt som proximalt om stenosen.

Grad2: partiellt perfunderat. Det fyller sig och lämnar kärlet distalt om stenosen, men långsammare jämfört med proximalt.

Grad 1: minimal perfusion (subtotal ocklusion).

Grad 0: ingen kontrast passerar genom stenosen (ocklusion).

TIMI score är något subjektivt, och kategoriseringen är grov. Därför har “TIMI frame count2 föreslagits som en mer objektiv metod med en kontinuerlig variabel.

Last Updated on July 4, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. TIMI Study Group. The Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) trial. Phase I findings. N Engl J Med. 1985;312(14):932‐936. doi:10.1056/NEJM198504043121437 []
  2. Gibson CM, Cannon CP, Daley WL, et al. TIMI frame count: a quantitative method of assessing coronary artery flow. Circulation. 1996;93(5):879‐888. doi:10.1161/01.cir.93.5.879 []

Leave a Reply