EKG: Infarktlokalisation

EKG används som verktyg för att diagnosticera hjärtinfarkter, men även för att förstå infarktens lokalisation och utbredning. Nomenklaturen som beskriver infarktens lokalisation i hjärtat har ändrats över tid:

Klassisk nomenklatur: 

InfarktlokalisationEKG-avledning
SeptalV1-2
AnteriorV3-4:  
Lateral
-low lateral ((MYERS GB, KLEIN HA, HIRATZKA T. Correlation of electrocardiographic and pathologic findings in posterolateral infarction. Am Heart J. 1949 Dec;38(6):837-62, illust. doi: 10.1016/0002-8703(49)90885-6. PMID: 15395917.))1
-high lateral
V5-6, I, aVL
-V5-6
-I, aVL
InferiorII, III, aVF

Isolerad ST-sänkning i V1-V3 är ett tecken på inferobasal ischemi (tidigare kallat för “posterior” ischemi, alltså ofta CX-ischemi).2

Ny Nomenklatur Konsensus 2006

I denna konsensusrapport från 2006 korreleras infarktens anatomiska lokalisation (dokumenterat på MR) med EKG-fyndet (Q-vågs-lokalisation, eftersom det handlar om genomgångna infarkter).3

I tabellen nedan hittar du den anatomiska beteckningen för EKG-fyndet. Nomenklaturen beskrivs här för genomgångna infarkter (q-vågor), men är dock samma för akuta infarkter: Du kan i tabellen slå upp vad du kallar en infarkt med till exempel ST-höjningar i I, aVL, V5-6: Lateral infarkt.

InfarktlokalisationEKG-avledningKorresponderande kranskärl
septal: V1-2   septaler eller LAD distalt om diagonal
mid-anterioravL, eventuellt I, eventuellt V2-3, EJ V5-6 diagonal 1
apikal-anteriorV3-4, eventuellt V5-6, EJ aVL, I mellersta LAD
utbrett anteriorV1-2 till V4-6, avL, eventuellt I proximala LAD
lateral I, avL,  V5-6 icke dominant LCX eller OM
inferior II, III, och avF dominant RCA eller dominant LCX
Infarktlokalisation

Översiktbild (fig 7) från samma paper 2006

Litteratur

A new terminology for left ventricular walls and location of myocardial infarcts that present Q wave based on the standard of cardiac magnetic resonance imaging: a statement for healthcare professionals from a committee appointed by the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiography

Relaterade sidor

EKG-förändringar vid akut myokardischemi
Infarktdiagnos vid skänkelblock (EKG)
Infarktdiagnos vid pacemaker-EKG

Last Updated on January 25, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Frank N. Wilson, Franklin D. Johnston, Francis F. Rosenbaum, Herman Erlanger, Charles E. Kossmann, Hans Hecht, Nelson Cotrim, Roberto Menezes de Oliveira, Roberto Scarsi, Paul S. Barker, The precordial electrocardiogram, American Heart Journal, Volume 27, Issue 1, 1944, Pages 19-85, ISSN 0002-8703, https://doi.org/10.1016/S0002-8703(44)90603-4. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002870344906034 []
  2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J. 2019 Jan 14;40(3):237-269. doi: 10.1093/eurheartj/ehy462. PubMed PMID: 30165617 []
  3. A New Terminology for Left Ventricular Walls and Location of Myocardial Infarcts That Present Q Wave Based on the Standard of Cardiac Magnetic Resonance Imaging.A Statement for Healthcare Professionals From a Committee Appointed by the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiography.Antoni Bayés de Luna. Circulation. 2006;114:1755-1760 []

Leave a Reply