EKG används som verktyg för att diagnosticera hjärtinfarkter, men även för att förstå infarktens lokalisation och utbredning. Nomenklaturen som beskriver infarktens lokalisation i hjärtat har ändrats över tid:

Klassisk nomenklatur: 

InfarktlokalisationEKG-avledning
SeptalV1-2
AnteriorV3-4:  
Lateral
-low lateral [1]MYERS GB, KLEIN HA, HIRATZKA T. Correlation of electrocardiographic and pathologic findings in posterolateral infarction. Am Heart J. 1949 Dec;38(6):837-62, illust. doi: 10.1016/0002-8703(49)90885-6. … Continue reading [2]Frank N. Wilson, Franklin D. Johnston, Francis F. Rosenbaum, Herman Erlanger, Charles E. Kossmann, Hans Hecht, Nelson Cotrim, Roberto Menezes de Oliveira, Roberto Scarsi, Paul S. Barker, The … Continue reading
-high lateral
V5-6, I, aVL
-V5-6
-I, aVL
InferiorII, III, aVF

Isolerad ST-sänkning i V1-V3 är ett tecken på inferobasal ischemi (tidigare kallat för “posterior” ischemi, alltså ofta CX-ischemi). [3]Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J. 2019 Jan … Continue reading

Ny Nomenklatur Konsensus 2006

I denna konsensusrapport från 2006 korreleras infarktens anatomiska lokalisation (dokumenterat på MR) med EKG-fyndet (Q-vågs-lokalisation, eftersom det handlar om genomgångna infarkter). [4]A New Terminology for Left Ventricular Walls and Location of Myocardial Infarcts That Present Q Wave Based on the Standard of Cardiac Magnetic Resonance Imaging.A Statement for Healthcare … Continue reading

I tabellen nedan hittar du den anatomiska beteckningen för EKG-fyndet. Nomenklaturen beskrivs här för genomgångna infarkter (q-vågor), men är dock samma för akuta infarkter: Du kan i tabellen slå upp vad du kallar en infarkt med till exempel ST-höjningar i I, aVL, V5-6: Lateral infarkt.

InfarktlokalisationEKG-avledningKorresponderande kranskärl
septal: V1-2   septaler eller LAD distalt om diagonal
mid-anterioravL, eventuellt I, eventuellt V2-3, EJ V5-6 diagonal 1
apikal-anteriorV3-4, eventuellt V5-6, EJ aVL, I mellersta LAD
utbrett anteriorV1-2 till V4-6, avL, eventuellt I proximala LAD
lateral I, avL,  V5-6 icke dominant LCX eller OM
inferior II, III, och avF dominant RCA eller dominant LCX
Infarktlokalisation

Översiktbild (fig 7) från samma paper 2006

Litteratur

A new terminology for left ventricular walls and location of myocardial infarcts that present Q wave based on the standard of cardiac magnetic resonance imaging: a statement for healthcare professionals from a committee appointed by the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiography

Relaterade sidor

Last Updated on January 25, 2022 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!