Braunwald klassifikation instabil angina

Eugene Braunwald har 1989 publicerat en klassifikation för instabil angina, baserat på symptom och den kliniska situationen. Prospektiva studier har visat att klassifikationen korrelerar med prognosen och klassifikationen har använts för kategorisering av patienter i många stora kliniska studier. Senare har troponin tillkommit som en stark prediktor för risk associerad med instabil angina och klassifikationen har därför reviderats år 2000 med tillägg av troponin.

Reviderad klassifikation från 2000: 1

Braunwald klassifikation för instabil angina, 1989

Originalklassifikation från 1989 2:

enda skillnaden jämfört med den reviderade versionen är att IIIB inte är uppdelat efter troponin. se originalklassifkation

Hidden content goes here

Reviderat Braunwald klassifikation för instabil angina, 2000

Litteratur

Unstable angina. A classification 3

A classification of unstable angina revisited 4

Om Eugene Braunwald

Last Updated on July 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
Referenser
  1. Hamm CW, Braunwald E. A classification of unstable angina revisited. Circulation. 2000 Jul 4;102(1):118-22. Review. PubMed PMID: 10880424.[]
  2. Braunwald E. Unstable angina. A classification. Circulation. 1989 Aug;80(2):410-4. PubMed PMID: 2752565.[]
  3. Braunwald E. Unstable angina. A classification. Circulation. 1989 Aug;80(2):410-4. doi: 10.1161/01.cir.80.2.410. PMID: 2752565.[]
  4. Hamm CW, Braunwald E. A classification of unstable angina revisited. Circulation. 2000 Jul 4;102(1):118-22. doi: 10.1161/01.cir.102.1.118. PMID: 10880424.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *