Braunwald klassifikation instabil angina

Eugene Braunwald publicerade 1989 en klassifikation för instabil angina, baserat på symptom och den kliniska situationen. Prospektiva studier har visat att klassifikationen korrelerar med prognosen, och den har använts för kategorisering av patienter i många stora kliniska studier. Senare har troponin tillkommit som en stark prediktor för risk associerad med symtomen instabil angina och klassifikationen har därför reviderats år 2000 med tillägg av troponin.

Symtomklassifikation av “instabil angina” är från 1989 men används ilbland fortfarande. Diagnosen instabil angina är dock idag definierad som troponin-negativt akut koronart syndrom.

Reviderad klassifikation från 2000:1

Braunwald klassifikation för instabil angina, 1989

Originalklassifikation från 19892:

enda skillnaden jämfört med den reviderade versionen är att IIIB inte är uppdelat efter troponin. se originalklassifkation

Hidden content goes here

Reviderat Braunwald klassifikation för instabil angina, 2000

Litteratur

Unstable angina. A classification3

A classification of unstable angina revisited4

Om Eugene Braunwald

Relaterade sidor

Angina pectoris: Definitioner och anamnes
Definition Akut Koronart Syndrom (AKS)
CCS angina klassifikation

Last Updated on June 30, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Hamm CW, Braunwald E. A classification of unstable angina revisited. Circulation. 2000 Jul 4;102(1):118-22. Review. PubMed PMID: 10880424. []
  2. Braunwald E. Unstable angina. A classification. Circulation. 1989 Aug;80(2):410-4. PubMed PMID: 2752565. []
  3. Braunwald E. Unstable angina. A classification. Circulation. 1989 Aug;80(2):410-4. doi: 10.1161/01.cir.80.2.410. PMID: 2752565. []
  4. Hamm CW, Braunwald E. A classification of unstable angina revisited. Circulation. 2000 Jul 4;102(1):118-22. doi: 10.1161/01.cir.102.1.118. PMID: 10880424. []

Leave a Reply