Vänsterkammarhypertrofi (LVH)

EKG har överlag låg sensitivitet för att hitta vänsterkammarhypertrofi (att kriterier nedan inte är uppfyllda kan inte exkludera LVH). UCG är standardmetoden för att diagnosticera eller utesluta LVH. [1]se 5.5.1.1 Electrocardiogram: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti … Continue reading

NamnHurKriteria för LVH
Sokolow-Lyon indexS-vågsamplitud i V1 + R-vågsamplitud i V5 eller V6 (ta den som är störst) ≥ 35 mm
R-amplitud i aVL
Det mest specifika (men mindre sensitiva) kriteriet
R-vågsamplituden i aVL ≥ 11 mm
( > 18 mm vid vänsterställd elaxel)
Cornell-tecken (voltage)R-vågsamplitud i aVL + S-vågsamplitud i V3>28 mm (män)
>20 mm (kvinnor)
Cornell duration productCornell voltage (se ovan, i mm) x QRS-duration (ms)>2440 mm*ms
Se [2]se table 16 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, … Continue reading [3]Edhouse J, Thakur RK, Khalil JM. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the left side of the heart. BMJ. 2002 May 25;324(7348):1264-7. doi: 10.1136/bmj.324.7348.1264. PMID: … Continue reading

Last Updated on October 22, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *