EKG: Hypertrofi

Vänsterkammarhypertrofi (LVH)

EKG har överlag låg sensitivitet för att hitta vänsterkammarhypertrofi (att kriterier nedan inte är uppfyllda kan inte exkludera LVH). UCG är standardmetoden för att diagnosticera eller utesluta LVH.1

NamnHurKriteria för LVH
Sokolow-Lyon indexS-vågsamplitud i V1 + R-vågsamplitud i V5 eller V6 (ta den som är störst) ≥ 35 mm
R-amplitud i aVL
Det mest specifika (men mindre sensitiva) kriteriet
R-vågsamplituden i aVL ≥ 11 mm
( > 18 mm vid vänsterställd elaxel)
Cornell-tecken (voltage)R-vågsamplitud i aVL + S-vågsamplitud i V3>28 mm (män)
>20 mm (kvinnor)
Cornell duration productCornell voltage (se ovan, i mm) x QRS-duration (ms)>2440 mm*ms
Se23

Last Updated on October 22, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. se 5.5.1.1 Electrocardiogram: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516. []
  2. se table 16 in: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516. []
  3. Edhouse J, Thakur RK, Khalil JM. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the left side of the heart. BMJ. 2002 May 25;324(7348):1264-7. doi: 10.1136/bmj.324.7348.1264. PMID: 12028984; PMCID: PMC1123219. []

Leave a Reply