ACC/AHA klassifikation av hjärtsvikt

American College of Cardiology Foundation/American Heart Association hjärtsvikts gradering1 (ACC/AHA stages A to D) är en klassifikation som använder både objektiva fynd och subjektiva symptom för att gradera aktuell hjärtsvikt och även risken för framtida utveckling av hjärtsvikt.

Då NYHA klassifikationen endast är en gradering efter subjektiva symptom för patienter som redan har hjärtsvikt är ACC/AHA klassifikationen tänkt som ett komplement till NYHA-skalan. Viktigaste skillnaden av ACC/AHA hjärtsvikt klassifikationen jämfört med NYHA-skalan är att klass A och B kan identifiera patienter som är under risk att utveckla hjärtsvikt i framtiden, till exempel patienter med tät aortaklaffs-stenos utan symptom i grad B.2 HF=heart failure:

ACC/AHA hjärtsvikts gradering

ACC/AHA stage
AAt high risk for HF but without structural heart disease or symptoms of HF
BStructural heart disease but without signs or symptoms of HF
CStructural heart disease with prior or current symptoms of HF
DRefractory HF requiring specialized interventions

Jämnförelse ACC/AHA och NYHA:

ACC/AHAmotsvarande NYHA klassExempel
AingenPatient med diabetes eller koronarsjukdom
utan vänsterkammarpåverkan.
BIIschemisk kardiomyopati utan symptom.
Måttlig/tät aortaklaffs-stenos utan symptom.
CII-IVMajoriteten av symptomatiska hjärtsviktspatienter.
DIVEnd-stage hjärtsvikt med antigen palliation eller,
för lämpliga patienter, inotropi/LVAD/BIVAD/transplantation.

Relaterade sidor:

Kronisk Hjärtsvikt- Definitioner, utredning och behandling
Akut hjärtsvikt – initial handläggning och vidare utredning

Last Updated on June 2, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE Jr, Drazner MH, Fonarow GC, Geraci SA, Horwich T, Januzzi JL, Johnson MR, Kasper EK, Levy WC, Masoudi FA, McBride PE, McMurray JJ, Mitchell JE, Peterson PN, Riegel B, Sam F, Stevenson LW, Tang WH, Tsai EJ, Wilkoff BL; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 15;62(16):e147-239. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019. Epub 2013 Jun 5. PMID: 23747642. []
  2. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;62(16):e147–e239. doi:10.1016/j.jacc.2013.05.019 []

Leave a Reply