Syntax score

Syntax score beräknar komplexiteten av kranskärlssjukdom vid koronarangiografi och guidar vid valet mellan PCI eller CABG, du kan beräkna syntax score här: http://www.syntaxscore.com

Last Updated on April 30, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *