PRECISE-DAPT Score

PRECISE-DAPT score är ett score som ska prediktera out-of-hospital blödning hos PCI-behandlade patienter som medicineras med DAPT: Datan kommer från PRECISE-DAPT-studien som analyserade ca 15000 PCI-patienter1, instrumentet validerades i bland annat PLATO kohorten men är inte prospektivt testat i en RCT. Scoren ska användas vid hemgång vid det initiala vårdtillfälle för att stödja beslutet om DAPT ska rekommenderas som vanligt (i 12 månader), eller kortare (3-6 månader) vid ökad blödningsrisk, eller längre (12-24 månader) vid mindre blödningsrisk.

Användningen av PRECISE-DAPT-Score för att bedöma blödningsrisken diskuteras i 2023 ESC ACS Guidelines  ((se 8.2.2.3  i supplement till Byrne et al, och recommendation table 5 och table 12 in: Byrne RA et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654.)).) när det gäller att förkorta DAPT-behandlingstiden hos PCI-patienter med AKS och misstänkt hög blödningsrisk, 2023 ESC ACS Guidelines lägger dock mer vikt på ARC-HBR score. Även ESC NSTE-ACS 2020 diskuterade användningen av PRECISE-DAPT (‘The PRECISE-DAPT score may be used to guide and inform decision making on DAPT duration with a modest predictive value for major bleeding. The value in improving patient outcomes remains unclear.’).

För validering i en svensk population se Validation of the 4‐Item PRECISE‐DAPT Score: A SWEDEHEART Study (2021)2

Scoren beräknas utifrån 5 parametrar:

 1. ålder
 2. Kreatinine clearance
 3. Hemoglobin
 4. LPK
 5. Tidigare spontan blödning

En online-räknare hittar du på Precisedaptscore.org (använd punkt istället för kommatecken. Notera att Hb i scoret anges i g/dl, i Sverige ofta g/L. Dividera då Hb t.ex. 140 g/L till 14.0 g/dl för att använda i score)

Tolkning:

 • Score ≥25 poäng: Hög blödningsrisk -> förkorta DAPT (<12 månader).
 • Score <25 poäng: Standard-DAPT (12 månader) eller längre (-24).

(Förväxla ej med som är gjort för att användas 12 månader efter okomplicerat DAPT för frågan om DAPT ska förlängas.)

Relaterade sidor

Dubbel trombocythämning (DAPT) vid PCI och AKS
P2Y12- /ADP-hämmare: Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Cangrelor
DAPT Score räknare- används efter 12 månaders DAPT

Litteratur

Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-patient datasets from clinical trials.3

2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes ((Byrne RA et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654.))

2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)4

Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention (Eurointervention 2022)5

Last Updated on January 5, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Costa F, van Klaveren D, James S, et al. Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-patient datasets from clinical trials. Lancet. 2017;389(10073):1025-1034. doi:10.1016/S0140-6736(17)30397-5 []
 2. Wester A, Mohammad MA, Olivecrona G, Holmqvist J, Yndigegn T, Koul S. Validation of the 4-Item PRECISE-DAPT Score: A SWEDEHEART Study. J Am Heart Assoc. 2021 Oct 19;10(20):e020974. doi: 10.1161/JAHA.121.020974. Epub 2021 Oct 6. PMID: 34612051; PMCID: PMC8751860. []
 3. Costa F, van Klaveren D, James S, Heg D, Räber L, Feres F, Pilgrim T, Hong MK, Kim HS, Colombo A, Steg PG, Zanchin T, Palmerini T, Wallentin L, Bhatt DL, Stone GW, Windecker S, Steyerberg EW, Valgimigli M; PRECISE-DAPT Study Investigators. Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-patient datasets from clinical trials. Lancet. 2017 Mar 11;389(10073):1025-1034. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30397-5. PMID: 28290994. []
 4. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, Collet JP, Costa F, Jeppsson A, Jüni P, Kastrati A, Kolh P, Mauri L, Montalescot G, Neumann FJ, Petricevic M, Roffi M, Steg PG, Windecker S, Zamorano JL, Levine GN; ESC Scientific Document Group; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG); ESC National Cardiac Societies. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2018 Jan 14;39(3):213-260. doi: 10.1093/eurheartj/ehx419. PMID: 28886622. []
 5. Angiolillo DJ, Galli M, Collet JP, Kastrati A, O’Donoghue ML. Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention. EuroIntervention. 2022 Apr 1;17(17):e1371-e1396. doi: 10.4244/EIJ-D-21-00904. PMID: 35354550. []

Leave a Reply