PRECISE-DAPT score är ett score som ska prediktera out-of-hospital blödning hos PCI-behandlade patienter som medicineras med DAPT: Datan kommer från PRECISE-DAPT-studien som analyserade ca 15000 PCI-patienter [1]Costa F, van Klaveren D, James S, et al. Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy … Continue reading, instrumentet validerades i bland annat PLATO kohorten men är inte prospektivt testat i en RCT. Scoren ska användas vid hemgång vid det initiala vårdtillfälle för att stödja beslutet om DAPT ska rekommenderas som vanligt (i 12 månader), eller kortare (3-6 månader) vid ökad blödningsrisk, eller längre (12-24 månader) vid mindre blödningsrisk.

Notera att ESC endast ger en IIb rekommendation för användning av PRECISE-DAPT-score för bedömning av förlängning av DAPT utöver 12 månader (“may be considered”, ESC-DAPT update 2017). [2]Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet … Continue reading Användning av PRECISE-DAPT-Score är dock del av en IIa indikation (“should be considered”, ESC-DAPT update 2017) i frågan om förkortad DAPT hos PCI-patienter med CCS och AKS med misstänkt hög blödningsrisk. Även ESC NSTE-ACS 2020 rekommenderar användning av PRECISE-DAPT (“The PRECISE-DAPT score may be used to guide and inform decision making on DAPT duration with a modest predictive value for major bleeding. The value in improving patient outcomes remains unclear.“)

ESC (guideline CCS 2019) ger en IIa indikation för förlängd DAPT för vissa patienter efter genomgången hjärtinfarkt (se detaljer på sidan läkemedelsbehandling CCS, avsnitt om P2Y12), men nämner då inte PRECISE-DAPT score.

ESC (guideline STEMI 2017) ger en IIa indikation för förkortad DAPT (6 månader) för STEMI-patienter med hög blödningsrisk (se även avsnitt långtidsbehandling STEMI). PRECISE-DAPT score nämns inte i STEMI-guideline, men rekommenderas i 2017 DAPT update (IIa indikation i, ESC-DAPT update 2017). För CCS- och AKS-patienter med hög blödningsrisk och PCI finns det en ESC-IIa-indikation för användning av PRECISE-DAPT score (se DAPT-sidan här).

Scoren beräknas utifrån 5 parametrar:

  1. ålder
  2. Kreatinine clearance
  3. Hemoglobin
  4. LPK
  5. Tidigare spontan blödning

En online-räknare hittar du på Precisedaptscore.org (använd punkt istället för kommatecken. Notera att Hb i scoret anges i g/dl, i Sverige ofta g/L. Dividera då Hb t.ex. 140 g/L till 14.0 g/dl för att använda i score)

Tolkning:

  • Score ≥25 poäng: Hög blödningsrisk -> förkorta DAPT (<12 månader).
  • Score <25 poäng: Standard-DAPT (12 månader) eller längre (-24).

(Förväxla ej med DAPT-score som är gjort för att avändas 12 månader efter okomplicerat DAPT för frågan om DAPT ska förlängas.)

Last Updated on April 30, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!