MET (metabolic equivalents)- att mäta funktionskapacitet

MET (metabolic equivalents) är en enhet som mäter funktionskapacitet. En MET motsvarar metabolisk omsättning i vila (basal-rate). Funktionskapacitet i MET kan antigen objektivt mätas med ett belastningstest (peak oxygen uptake) eller skattas anamnestiskt med frågor efter vilka vanliga aktiviteter patienten kan genomföra.

METAktivitet
1Vila
4Gå upp två trappor (2 våningar)
>10Ansträngande typer av idrott

MET-skalan används till exempel som mått för funktionskapacietet i kliniska studier (se här, stycket om ISCHEMIA-trial) eller i preoperativ bedömning (se ESC-guideline preoperativ bedömning 2014, avsnitt 3.3 “functional capacity”):

MET- funktionskapacitet enligt ESC guideline preoperativ bedömning
ESC-guideline preoperativ bedömning 2014

MET baseras på Duke Activity Status Index1.

En bra genomgång och utförliga tabeller med MET-värden för olika typer av aktiviteter hittar du i Exercise Standards for Testing and Training. A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association2

Litteratur

Duke Activity Status Index1.

Exercise Standards for Testing and Training. A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association2

ESC-guideline preoperativ bedömning 2014

Last Updated on July 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Hlatky MA, Boineau RE, Higginbotham MB, Lee KL, Mark DB, Califf RM, Cobb FR, Pryor DB. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). Am J Cardiol. 1989 Sep 15;64(10):651-4. doi: 10.1016/0002-9149(89)90496-7. PMID: 2782256. [] []
  2. Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J, Froelicher VF, Leon AS, Piña IL, Rodney R, Simons-Morton DA, Williams MA, Bazzarre T. Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001 Oct 2;104(14):1694-740. doi: 10.1161/hc3901.095960. PMID: 11581152. [] []

Leave a Reply