MET (metabolic equivalents) är en enhet som mäter funktionskapacitet. En MET motsvarar metabolisk omsättning i vila (basal-rate). Funktionskapacitet i MET kan antigen objektivt mätas med ett belastningstest (peak oxygen uptake) eller skattas anamnestiskt med frågor efter vilka vanliga aktiviteter patienten kan genomföra.

METAktivitet
1Vila
4Gå upp två trappor (2 våningar)
>10Ansträngande typer av idrott

MET-skalan används till exempel som mått för funktionskapacietet i kliniska studier (se här, stycket om ISCHEMIA-trial) eller i preoperativ bedömning (se ESC-guideline preoperativ bedömning 2014, avsnitt 3.3 “functional capacity”):

MET- funktionskapacitet enligt ESC guideline preoperativ bedömning
ESC-guideline preoperativ bedömning 2014

MET baseras på Duke Activity Status Index [1]Hlatky MA, Boineau RE, Higginbotham MB, Lee KL, Mark DB, Califf RM, Cobb FR, Pryor DB. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). Am J … Continue reading.

En bra genomgång och utförliga tabeller med MET-värden för olika typer av aktiviteter hittar du i Exercise Standards for Testing and Training. A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association [2]Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J, Froelicher VF, Leon AS, Piña IL, Rodney R, Simons-Morton DA, Williams MA, Bazzarre T. Exercise standards for testing and training: … Continue reading

Litteratur

Duke Activity Status Index [3]Hlatky MA, Boineau RE, Higginbotham MB, Lee KL, Mark DB, Califf RM, Cobb FR, Pryor DB. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). Am J … Continue reading.

Exercise Standards for Testing and Training. A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association [4]Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J, Froelicher VF, Leon AS, Piña IL, Rodney R, Simons-Morton DA, Williams MA, Bazzarre T. Exercise standards for testing and training: … Continue reading

ESC-guideline preoperativ bedömning 2014

Last Updated on July 8, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *