Att lägga artärnål

Hos hemodynamiskt instabila patienter eller patienter som behandlas med vasoaktiva läkemedel kan invasiv artärtrycksmätning vara indicerat. Här beskriver vi hur det praktiskt går till att lägga en artärnål för blodtrycksmätning, i första hand i arteria radialis. Det finns även en separat sida med information om kärlaccess för koronarangiografi.

Indikation

  • Övervakning av artärtrycket hos patienter
  • Patienter med indikation för upprepade arteriella blodgasanalyser

Kontraindikation

  • Lägg inte artärkatetern om området är infekterat.
  • Avstå helst från artärnål när det finns ischemi perifert om insticksstället, dvs i handen vid radialis-stick.

Val av artär

Om indikation är artärtrycksmätning (det räcker då med en tunn artärnål) är arteria radialis enklast och säkrast. Ta vänstra radialis om patienten är vaken och högerhänt. Om radialis palperas tunn kontrollera arteria ulnaris som ofta kan vara större än radialis. Att sticka på distala underarmen (a radialis eller ulnaris) har låg komplikationsrisk, risken att sticka i arteria brachialis eller femoralis är betydligt högre.

Punktion med eller utan ultraljud

  • Vid punktion av arteria radialis eller ulnaris behövs i regelfall inget ultraljud, man sticker där man känner pulsen. Ultraljud kan i sällsynta fall vara värdefullt om kärlet är svårt att palpera (adipositas, utbrett hematom efter tidigare stick, vasospasm).
  • Vid punktion av andra kärl (brachialis, femoralis, med flera) bör punktionen alltid utföras ultraljudslett, för att minska felpunktioner och därmed komplikationer.

Punktionsmetod

Den i Sverige vanligaste artärnålen för blodtrycksmätning i arteria radialis fungerar på samma sätt som en venflon: Plastkatetern som ska läggas i kärlet sitter på en nål som används för sticket. Har man en viss rutin går detta oftast bra (särskilt om man är van vid att lägga venflon), det kan dock vara värt att poängtera att i princip alla andra kärlpunktioner (till exempel radialis/femoralispunktion för koronarangio/PCI, och punktioner av andra hålrum såsom perikardpunktion, trachealpunktion) använder idag Seldinger-teknik1, uppfunnit av Sven-Ivar Seldingar 1953 som ST-läkare i radiologi ((Flodmark O, Greitz T. Obituary. Sven-ivar seldinger. Interv Neuroradiol. 1999 Mar 30;5(1):9-10. doi: 10.1177/159101999900500101. Epub 2001 May 15. PMID: 20670485; PMCID: PMC4268673.)) just som ersättning av nål-i-kateter tekniken som venflon eller artärnålen för direktpunktion är. Har du alltså svårt att lägga artärnål kan det vara ett alternativ att använda artärnål förberedda för Seldingar-punktion (går att beställa, eller så lånar du mindre artärintroducer på ditt PCI-lab, sticker med nål och ledaren från det kittet och för sedan in den vanliga artärnålen över den ledaren som nu ligger i kärlet, ta då endast själva artärkatetern, inte nålen).

(sidan uppdateras snart med mer info om radialispunktion)

Radialispunktion på PCI-lab

Last Updated on November 16, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. SELDINGER SI. Catheter replacement of the needle in percutaneous arteriography; a new technique. Acta radiol. 1953 May;39(5):368-76. doi: 10.3109/00016925309136722. PMID: 13057644. []

Leave a Reply