DAPT Score räknare- används efter 12 månaders DAPT

DAPT Score är ett score som är skapat för att användas för patienter som har avslutat 12 månaders DAPT utan relevant blödning. Syftet var att identifiera patienter som kan profitera från förlängd DAPT, det vill säga DAPT under 30 istället för 12 månader. Datan kommer från DAPT-Studien.1

Notera att DAPT score inte är prospektivt testat i en RCT och att ESC endast ger en IIb indikation för användning av DAPT Score (“may be considered” i ESC-DAPT update 2017).2 ESC rekommenderar förlängd DAPT endast för patienter efter genomgången hjärtinfarkt, läs mer om det på sidan läkemedelsbehandling CCS, avsnitt om P2Y12.

(Förväxla ej med PRECISE-DAPT-score som är gjort för att avändas vid det initiala vårdtillfället för frågan om DAPT ska förkortas.)

Bedömning:

  • ≥ 2poäng: Tolkas som argument för förlängd DAPT (30 månader istället för 12)
  • <2 poäng: Tolkas som argument för standard DAPT (12 månader)

DAPT Score i tabellform

Poäng
Ålder ≥ 75 år-2
Ålder 65-74 år-1
Ålder <65 år0
Rökning (inom 1 år)+1
Diabetes+1
Myokardinfarkt vid initiala presentationen (dvs när DAPT påbörjades)+1
Tidigare PCI eller tidigare myokardinfarkt+1
Paclitaxel-DES (används nästan inte längre)+1
Stent diameter <3 mm+1
Hjärtsvikt eller LVEF < 30 %+2
Stentat vengraft+2
Summa: -2 till +10

Relaterade sidor

Dubbel trombocythämning (DAPT) vid PCI och AKS
P2Y12- /ADP-hämmare: Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Cangrelor
PRECISE-DAPT Score

Litteratur

Development and Validation of a Prediction Rule for Benefit and Harm of Dual Antiplatelet Therapy Beyond 1 Year After Percutaneous Coronary Intervention3

Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention (Eurointervention 2022)4

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes5

2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) ((Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, Collet JP, Costa F, Jeppsson A, Jüni P, Kastrati A, Kolh P, Mauri L, Montalescot G, Neumann FJ, Petricevic M, Roffi M, Steg PG, Windecker S, Zamorano JL, Levine GN; ESC Scientific Document Group; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG); ESC National Cardiac Societies. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2018 Jan 14;39(3):213-260. doi: 10.1093/eurheartj/ehx419. PMID: 28886622.))

Last Updated on July 23, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Yeh RW, Secemsky EA, Kereiakes DJ, et al. Development and Validation of a Prediction Rule for Benefit and Harm of Dual Antiplatelet Therapy Beyond 1 Year After Percutaneous Coronary Intervention [published correction appears in JAMA. 2016 Jul 19;316(3):350] [published correction appears in JAMA. 2016 Jul 19;316(3):350]. JAMA. 2016;315(16):1735-1749. doi:10.1001/jama.2016.3775 []
  2. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2018;39(3):213–260. doi:10.1093/eurheartj/ehx419 []
  3. Yeh RW, Secemsky EA, Kereiakes DJ, Normand SL, Gershlick AH, Cohen DJ, Spertus JA, Steg PG, Cutlip DE, Rinaldi MJ, Camenzind E, Wijns W, Apruzzese PK, Song Y, Massaro JM, Mauri L; DAPT Study Investigators. Development and Validation of a Prediction Rule for Benefit and Harm of Dual Antiplatelet Therapy Beyond 1 Year After Percutaneous Coronary Intervention. JAMA. 2016 Apr 26;315(16):1735-49. doi: 10.1001/jama.2016.3775. Erratum in: JAMA. 2016 Jul 19;316(3):350. Erratum in: JAMA. 2016 Jul 19;316(3):350. PMID: 27022822; PMCID: PMC5408574. []
  4. Angiolillo DJ, Galli M, Collet JP, Kastrati A, O’Donoghue ML. Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention. EuroIntervention. 2022 Apr 1;17(17):e1371-e1396. doi: 10.4244/EIJ-D-21-00904. PMID: 35354550. []
  5. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, Prescott E, Storey RF, Deaton C, Cuisset T, Agewall S, Dickstein K, Edvardsen T, Escaned J, Gersh BJ, Svitil P, Gilard M, Hasdai D, Hatala R, Mahfoud F, Masip J, Muneretto C, Valgimigli M, Achenbach S, Bax JJ; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020 Jan 14;41(3):407-477. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425. Erratum in: Eur Heart J. 2020 Nov 21;41(44):4242. PMID: 31504439. []

Leave a Reply