Bakgrund

Ezetimib hämmar absorption av kolesterol i tunntarmen. [1]Frcp, D. D. M. L. O. H., & Facc, D. C. M. B. G. J. (2013). Drugs for the Heart: Expert Consult – Online and Print (8th ed.). Saunders. [2]Shepherd J. Combined lipid lowering drug therapy for the effective treatment of hypercholesterolaemia. Eur Heart J. 2003 Apr;24(8):685-9. doi: 10.1016/s0195-668x(03)00085-x. PMID: 12713763. Läkemedlet (tidigare endast Ezetrol®, nu patentfritt) finns endast i doseringen 10 mg 1×1 och minskar vid monoterapi LDL-C med ca 15-22 %, (och triglycerider med 8 %), med betydande interindividuella skillnader. [3]Phan BA, Dayspring TD, Toth PP. Ezetimibe therapy: mechanism of action and clinical update. Vasc Health Risk Manag. 2012;8:415-27. doi: 10.2147/VHRM.S33664. Epub 2012 Jul 3. PMID: 22910633; PMCID: … Continue reading Tillägg av Ezetimib till statinterapi minskar LDL med ytterligare 21-27 %. [4]Avsnitt 8.2: Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi … Continue reading Ezetimib används i första hand som tillägg till statin hos patienter som inte når LDL-C målet med maxdos statin i monoterapi, eller hos patienter som inte tål maxdos statin (då i tillägg till en lägre statindos) eller istället för statin hos statin-intoleranta patienter. Evidensläget för användning av Ezetimib är inte alls lika bra som för statinterapi. IMPROVE-IT studien (2015) har dock visat att Ezetimib, i tillägg till simvastatin, signifikant minskar – dock med liten effekt (HR 0,93) – kardiovaskulära ändpunkter [5]Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, White JA, Theroux P, Darius H, Lewis BS, Ophuis TO, Jukema JW, De Ferrari GM, Ruzyllo W, De Lucca P, Im K, Bohula EA, Reist C, Wiviott SD, Tershakovec … Continue reading

Se sidan om behandlingsrekommendationer vid hyperkolesterolemi och sidan om statiner.

Indikation Ezetimib

Ezetimib rekommenderas som tillägg till statinterapi hos patienter som inte når LDL-C målvärde med maximalt tolererade statindosen (ESC IB) eller som monoterapi om statinterapi (även efter test med re-exposition) inte tolereras alls (ESC IIaC) .[6]Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter … Continue reading

Kontraindikationer

Överkänslighet, graviditet, amning.

Varning/försiktighet

Nedsatt leverfunktion. Se FASS.se

Dosering

Ezetimib 10 mg 1×1, på morgonen eller kvällen eller när som helst.

Kontroller

Inga

Biverkningar

Vanligtvis endast milda och övergående biverkningar. Se FASS.se

Litteratur

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk [7]Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter … Continue reading

Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes (IMPROVE-IT) NEJM 2015 [8]Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, White JA, Theroux P, Darius H, Lewis BS, Ophuis TO, Jukema JW, De Ferrari GM, Ruzyllo W, De Lucca P, Im K, Bohula EA, Reist C, Wiviott SD, Tershakovec … Continue reading

Last Updated on October 25, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *