Beräkna EKG-elaxel:

En EKG-avlednig är positiv (alltså R är större en S) när energin går mot avledningen (avledning II är positiv om energivektorn visar någonstans mellan -29 och + 149 grader), negativ när energin går bort från avledningen (avledning II är negativ om energivektorn visar någonstans mellan -31 och + 151 grader) och neutral (R och S lika stora) när energin går i 90 grader mot avledningen (avledning II är neutral om energivektorn visar -30 eller + 150 grader).

Hjärtats QRS-elaxel är den totala energivektorns riktning vid depolarisering av kamrarna och skall normalt ligga mellan -30 och +90 grader. Mindre än -30 grader innebär vänsterställd elaxel och mer än +90 grader innebär högerställd elaxel. För att beräkna elaxeln manuellt kan du i extremitetsavledningarna leta efter det QRS-utslag med lika stor R som S – elaxeln går 90 grader mot denna i den riktning som QRS blir mer positivt.

cabrera cirkeln är ett verktyg för att bestämma elaxeln på ekg

Du kan snabbt bedöma EKG-elaxeln genom att titta på avledning I och II:

använd avledningar I och II för att enkelt beräkna elaxeln på EKG

Last Updated on July 4, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!