EKG: Bestäm Elaxel

Bakgrund

Beräkna EKG-elaxel:

En EKG-avlednig är positiv (alltså R är större en S) när energin går mot avledningen (avledning II är positiv om energivektorn visar någonstans mellan -29 och + 149 grader), negativ när energin går bort från avledningen (avledning II är negativ om energivektorn visar någonstans mellan -31 och + 151 grader) och neutral=isoelektrisk (R och S lika stora) när energin går i 90 grader mot avledningen (avledning II är neutral om energivektorn visar -30 eller + 150 grader).

Hjärtats QRS-elaxel är den totala energivektorns riktning vid depolarisering av kamrarna och skall normalt ligga mellan -30 och +90 grader. Mindre än -30 grader innebär vänsterställd elaxel och mer än +90 grader innebär högerställd elaxel. För att beräkna elaxeln manuellt kan du i extremitetsavledningarna leta efter det QRS-utslag med lika stor R som S – elaxeln går 90 grader mot denna i den riktning som QRS blir mer positivt.

För att förstå åt vilket håll ekg-vektorn går i kroppen har man definierat ett koordinatsystem likt en kompass, som dock i motsats till kompassen inte använder 360 grader i kretsen, men istället använder en halvkrets som är definierad som “positiv”, 0° till + 180° och andra halvkretsen 0 till -180°. Den positiva halvkretsen ligger i den undra delen av cirkel, den negativa i den övre delen. Avledning I definieras som nollpunkt (lätt att komma ihåg om man tänker att den extremitetsavledning som “sitter närmast hjärtat”, avl I, är nollpunkten). Kompass-allegorien förklarar varför området mellan -90°och -180° grader kallas för “nordvästaxel“.

elektrisk krets på ekg

Sammanställer man alla extremitetsavledningar kan man lätt se åt vilket håll ekg-vektorn går:

cabrera krets EKG

Bestäm elaxeln

Vi visar fyra metoder för att bestämma elaxeln:

1. Enklast: Använd avledningar I och II

Enklaste metoden för att snabbt bedöma EKG-elaxeln är att titta på avledning I och II:

Avledning IAvledning II
positivpositivnormal el-axel (-30°till +90°)
positivnegativvänsterställd el-axel (-30° till -90°)
negativpositivhögerställd el-axel (+90° till +150°)
negativnegativhögerställd eller extrem “nordväst” el-axel (+150° till -90°)1

Förklaringen:

cabrera-krets, exempel med vektor mot avledning I

Är avledning I positiv då måste vektorn ligga mellan +90 och -90 grader, mot avledning I (alltså någonstans i det rödmarkerade område).

cabrera-krets, exempel med vektor ifrån avledning I

Är avledning I negativ då måste vektorn ligga mellan +90 och -90 grader, bort från avledning I.

cabrera-krets, exempel med vektor mot avledning II

Är avledning II positiv då måste vektorn ligger mellan +150 och -30 grader.

Utifrån det kan man dra slutsatsen:

cabrera-krets, exempel med vänsterställd elaxel

Avledning I positiv, avledning II negativ: vänsterställd el-axel

cabrera-krets, exempel med normal elaxel

Avledning I positiv, avledning II positiv: normal el-axel

cabrera-krets, exempel med högerställd elaxel

Avledning I negativ, avledning II positiv: högerställd el-axel

2. Använd avledningar I, II aVF

Vill du bestämma vinkeln mer exakt, eller behöver du skilja mellan högerställd och extrem “nordväst” el-axel (+150° till -90°), kan du lägga till avledning aVF i bedömningen:

Avl. IAvl. IIAvl. aVF
positivpositivpositivnormal el-axel (0° till +90°)
positivpositivnegativnormal el-axel (0° till -30°)
positivnegativnegativvänsterställd el-axel (-30° till -90°)
negativpositivpositivhögerställd el-axel (+90° till + 150° )
negativnegativpositivhögerställd el-axel (+150° till +180°)
negativnegativnegativextrem vänster “nordväst” el-axel (-180° till -90°)

3. Använd den automatiska elaxelberäkningen på EKG

På många EKG som vi bedömer i vardagen har EKG-software redan räknat ut EKG-vektorernas axel, det står i bedömningsdelen:

ekg siffror exempel

I det här fallet är R-axeln 57 grader, tittar du i cabrera-cirkelschemat ovan ser du att 57 grader motsvarar en normal elaxel som går 3° höger om avledning II.

4. Leta efter den isoelektriska avledningen

Om en avledning är isoelektrisk (lika mycket positiv som negativ, amplitud R=S eller Q) går QRS-vektorn 90° mot denna avledning.

Man letar alltså först efter en isoelektrisk avledning:2

exempel isoeletrisk avledning aVF

Är till exempel avledning aVF isoelektrisk, går QRS-axeln 90° mot avledning aVF, men om du endast tittar på denna avledning vet du inte åt vilket håll energin går, vektorn kan gå direkt mot 0° eller mot 180°.

För att ta reda på axelns riktning ska du nu leta efter en tydligt positiv avledning:

Är (till exempel) avledning I positiv (eller aVL, eller -aVR….), måste vektorn gå åt höger. Eftersom aVF är isoelektrisk, måste det vara 90° mot aVF. Nu vet du att EKG-axeln går mot 0°, en normal elaxel.

En enkel variation av den isoelektriska metoden går såhär:

 • Leta efter den isolektriska avledningen
 • Titta vilken bredvidliggande avledning är positiv. Den nästa avledning efter den bredvidliggande borde vara ännu mer positiv, den tredje mest positiv.
 • Räkna till den tredje avledning i riktning av mer positiva QRS komplex. Eftersom alla extremitetsavledningar har 30° avstand från varrann, står den tredje avledning 90° mot den isoelektriska. QRS vektorn går därför (ungefär) mot denna tredje avledningen:

aVL är isoelektrisk. Den tredje avledning (i riktning av ökande positivitet) är avledning II.

QRS vektorn går därför ungefär mot avledning II (+60°). I denna exempel visar EKG software att QRS axeln går i 63°.

Hur tolkar jag el-axeln?

Normal-elaxel, (+90° till -30°)

Det är den normala elaxeln

Vänsterställd elaxel (-30° till -90°)

 • Vänstergrenblock
 • Vänsterkammerhypertrofi
 • Inferior hjärtinfarkt
 • Ventrikelpacing
 • WPW (med högersidigt accessorisk bana)
 • Vänster-anterior hemiblock
 • Platt hjärtläge (t.ex kort överviktig pat)

Högerställd elaxel (+90° till +150°)

 • Högerkammerhypertrofi
 • Akut högerkammarbelastning (lungemboli)
 • Kronisk lungsjukdom, t.ex. KOL
 • Lateral hjärtinfarkt
 • WPW Syndrom (med vänstersidigt accessorisk bana)
 • Hyperkalemi
 • Vertikalt hjärtläge (te.x lång, tunn patient)
 • Vänster posteriort fascikelblock
 • VSD/ASD

Extrem axel (180 till -90°) “nordväst-axel”

 • Hyperkalemi
 • Felkoppling?
 • Vid bredkomplex takykardi talar extrem axel för VT

EKG-axel simulering

Denna simulering på elaxeln hittar du här (du kan ändra vektorn genom att dra i pilen och se hur avledningar förändras): ecgaxistrainer

ecgaxistrainer

Denna simulering på elaxeln hittar du här (du kan ändra vektorn genom att dra i pilen och se hur avledningar förändras): ecgaxistrainer

Last Updated on July 4, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. för att skilja mellan höggerställd och extremaxel behöver du även titta på avldening aVF []
 2. Meek S, Morris F. ABC of clinical electrocardiography.Introduction. I-Leads, rate, rhythm, and cardiac axis. BMJ. 2002 Feb 16;324(7334):415-8. doi: 10.1136/bmj.324.7334.415. PMID: 11850377; PMCID: PMC1122339. []

Leave a Reply