Bakgrund

Beräkna EKG-elaxel:

En EKG-avlednig är positiv (alltså R är större en S) när energin går mot avledningen (avledning II är positiv om energivektorn visar någonstans mellan -29 och + 149 grader), negativ när energin går bort från avledningen (avledning II är negativ om energivektorn visar någonstans mellan -31 och + 151 grader) och neutral=isoelektrisk (R och S lika stora) när energin går i 90 grader mot avledningen (avledning II är neutral om energivektorn visar -30 eller + 150 grader).

Hjärtats QRS-elaxel är den totala energivektorns riktning vid depolarisering av kamrarna och skall normalt ligga mellan -30 och +90 grader. Mindre än -30 grader innebär vänsterställd elaxel och mer än +90 grader innebär högerställd elaxel. För att beräkna elaxeln manuellt kan du i extremitetsavledningarna leta efter det QRS-utslag med lika stor R som S – elaxeln går 90 grader mot denna i den riktning som QRS blir mer positivt.

För att förstå åt vilket håll ekg-vektorn går i kroppen har man definierat ett koordinatsystem likt en kompass, som dock i motsats till kompassen inte använder 360 grader i kretsen, men istället använder en halvkrets som är definierad som “positiv”, 0° till + 180° och andra halvkretsen 0 till -180°. Den positiva halvkretsen ligger i den undra delen av cirkel, den negativa i den övre delen. Avledning I definieras som nollpunkt (lätt att komma ihåg om man tänker att den extremitetsavledning som “sitter närmast hjärtat”, avl I, är nollpunkten). Kompass-allegorien förklarar varför området mellan -90°och -180° grader kallas för “nordvästaxel“.

elektrisk krets på ekg

Sammanställer man alla extremitetsavledningar kan man lätt se åt vilket håll ekg-vektorn går:

cabrera krets EKG

Bestäm elaxeln

Vi visar fyra metoder för att bestämma elaxeln:

1. Enklast: Använd avledningar I och II

Enklaste metoden för att snabbt bedöma EKG-elaxeln är att titta på avledning I och II:

Avledning IAvledning II
positivpositivnormal el-axel (-30°till +90°)
positivnegativvänsterställd el-axel (-30° till -90°)
negativpositivhögerställd el-axel (+90° till +150°)
negativnegativhögerställd eller extrem “nordväst” el-axel (+150° till -90°) [1]för att skilja mellan höggerställd och extremaxel behöver du även titta på avldening aVF

Förklaringen:

cabrera-krets, exempel med vektor mot avledning I

Är avledning I positiv då måste vektorn ligga mellan +90 och -90 grader, mot avledning I (alltså någonstans i det rödmarkerade område).

cabrera-krets, exempel med vektor ifrån avledning I

Är avledning I negativ då måste vektorn ligga mellan +90 och -90 grader, bort från avledning I.

cabrera-krets, exempel med vektor mot avledning II

Är avledning II positiv då måste vektorn ligger mellan +150 och -30 grader.

Utifrån det kan man dra slutsatsen:

cabrera-krets, exempel med vänsterställd elaxel

Avledning I positiv, avledning II negativ: vänsterställd el-axel

cabrera-krets, exempel med normal elaxel

Avledning I positiv, avledning II positiv: normal el-axel

cabrera-krets, exempel med högerställd elaxel

Avledning I negativ, avledning II positiv: högerställd el-axel

2. Använd avledningar I, II aVF

Vill du bestämma vinkeln mer exakt, eller behöver du skilja mellan högerställd och extrem “nordväst” el-axel (+150° till -90°), kan du lägga till avledning aVF i bedömningen:

Avl. IAvl. IIAvl. aVF
positivpositivpositivnormal el-axel (0° till +90°)
positivpositivnegativnormal el-axel (0° till -30°)
positivnegativnegativvänsterställd el-axel (-30° till -90°)
negativpositivpositivhögerställd el-axel (+90° till + 150° )
negativnegativpositivhögerställd el-axel (+150° till +180°)
negativnegativnegativextrem vänster “nordväst” el-axel (-180° till -90°)

3. Använd den automatiska elaxelberäkningen på EKG

På många EKG som vi bedömer i vardagen har EKG-software redan räknat ut EKG-vektorernas axel, det står i bedömningsdelen:

ekg siffror exempel

I det här fallet är R-axeln 57 grader, tittar du i cabrera-cirkelschemat ovan ser du att 57 grader motsvarar en normal elaxel som går 3° höger om avledning II.

4. Leta efter den isoelektriska avledningen

Om en avledning är isoelektrisk (lika mycket positiv som negativ, amplitud R=S eller Q) går QRS-vektorn 90° mot denna avledning.

Man letar alltså först efter en isoelektrisk avledning:[2]Meek S, Morris F. ABC of clinical electrocardiography.Introduction. I-Leads, rate, rhythm, and cardiac axis. BMJ. 2002 Feb 16;324(7334):415-8. doi: 10.1136/bmj.324.7334.415. PMID: 11850377; PMCID: … Continue reading

exempel isoeletrisk avledning aVF

Är till exempel avledning aVF isoelektrisk, går QRS-axeln 90° mot avledning aVF, men om du endast tittar på denna avledning vet du inte åt vilket håll energin går, vektorn kan gå direkt mot 0° eller mot 180°.

För att ta reda på axelns riktning ska du nu leta efter en tydligt positiv avledning:

Är (till exempel) avledning I positiv (eller aVL, eller -aVR….), måste vektorn gå åt höger. Eftersom aVF är isoelektrisk, måste det vara 90° mot aVF. Nu vet du att EKG-axeln går mot 0°, en normal elaxel.

En enkel variation av den isoelektriska metoden går såhär:

 • Leta efter den isolektriska avledningen
 • Titta vilken bredvidliggande avledning är positiv. Den nästa avledning efter den bredvidliggande borde vara ännu mer positiv, den tredje mest positiv.
 • Räkna till den tredje avledning i riktning av mer positiva QRS komplex. Eftersom alla extremitetsavledningar har 30° avstand från varrann, står den tredje avledning 90° mot den isoelektriska. QRS vektorn går därför (ungefär) mot denna tredje avledningen:

aVL är isoelektrisk. Den tredje avledning (i riktning av ökande positivitet) är avledning II.

QRS vektorn går därför ungefär mot avledning II (+60°). I denna exempel visar EKG software att QRS axeln går i 63°.

Hur tolkar jag el-axeln?

Normal-elaxel, (+90° till -30°)

Det är den normala elaxeln

Vänsterställd elaxel (-30° till -90°)

 • Vänstergrenblock
 • Vänsterkammerhypertrofi
 • Inferior hjärtinfarkt
 • Ventrikelpacing
 • WPW (med högersidigt accessorisk bana)
 • Vänster-anterior hemiblock
 • Platt hjärtläge (t.ex kort överviktig pat)

Högerställd elaxel (+90° till +150°)

 • Högerkammerhypertrofi
 • Akut högerkammarbelastning (lungemboli)
 • Kronisk lungsjukdom, t.ex. KOL
 • Lateral hjärtinfarkt
 • WPW Syndrom (med vänstersidigt accessorisk bana)
 • Hyperkalemi
 • Vertikalt hjärtläge (te.x lång, tunn patient)
 • Vänster posteriort fascikelblock
 • VSD/ASD

Extrem axel (180 till -90°) “nordväst-axel”

 • Hyperkalemi
 • Felkoppling?
 • Vid bredkomplex takykardi talar extrem axel för VT

EKG-axel simulering

Denna simulering på elaxeln hittar du här (du kan ändra vektorn genom att dra i pilen och se hur avledningar förändras): ecgaxistrainer

ecgaxistrainer

Denna simulering på elaxeln hittar du här (du kan ändra vektorn genom att dra i pilen och se hur avledningar förändras): ecgaxistrainer

Last Updated on October 23, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *