Inte alla Q-vågor är patologiska. Använd kriterierna nedan (q-vågens duration, lokalisation och delvis amplitud) för att bedöma om en Q-våg på EKG tyder på en genomgången hjärtinfarkt: [1]Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J. 2019 Jan … Continue reading

definition patologisk q våg på EKG (ESC 2018)

Den diagnostiska säkerheten ökar när:

 • Q-vågen är >0,04 s och om det finns i minst 2 intill-liggande avledningar
 • det finns ST-T förändringar i samma avledning som Q-vågen (om Q > 0.02s men <0.03 s och samtidigt minst 1 mm djup tyder det sannolikt på en tidigare infarkt om det finns t-vågsinvertering i samma avledning)

Normala Q-vågor:

 • QS komplex i avledning V1 är normalt
 • En Q-våg i avledning III <0.03 s och <0.25 av R-vågsamplituden är normal om QRS-axeln är mellan -30 och 0 grader
 • En Q-våg i avledning aVL om QRS-axeln är mellan 60 och 90 grader
 • Q-vågor i I, aVL, aVF eller V4–V6 <0.03 s och < 0.25 av R-vågsamplituden är inte patologiskt (“septala Q”)

Andra sjukdomar än tidigare hjärtinfarkt kan producera patologiska Q-vågor [2]Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J. 2019 Jan … Continue reading

 • kardiomyopatier
 • myokardit
 • hyperkalemi
 • preexitation
 • hjärtamyloidos
 • grenblockeringar
 • högerkammarhypertrofi
 • akut cor pulmonale

Relaterade sidor

Litteratur

Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018) [3]Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American … Continue reading

Last Updated on June 27, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *