EKG: Q-våg, patologisk

Inte alla Q-vågor är patologiska. Använd kriterierna nedan (q-vågens duration, lokalisation och delvis amplitud) för att bedöma om en Q-våg på EKG tyder på en genomgången hjärtinfarkt:1

definition patologisk q våg på EKG (ESC 2018)

Den diagnostiska säkerheten ökar när:

 • Q-vågen är >0,04 s och om det finns i minst 2 intill-liggande avledningar
 • det finns ST-T förändringar i samma avledning som Q-vågen (om Q > 0.02s men <0.03 s och samtidigt minst 1 mm djup tyder det sannolikt på en tidigare infarkt om det finns t-vågsinvertering i samma avledning)

Normala Q-vågor:

 • QS komplex i avledning V1 är normalt
 • En Q-våg i avledning III <0.03 s och <0.25 av R-vågsamplituden är normal om QRS-axeln är mellan -30 och 0 grader
 • En Q-våg i avledning aVL om QRS-axeln är mellan 60 och 90 grader
 • Q-vågor i I, aVL, aVF eller V4–V6 <0.03 s och < 0.25 av R-vågsamplituden är inte patologiskt (“septala Q”)

Andra sjukdomar än tidigare hjärtinfarkt kan producera patologiska Q-vågor1

 • kardiomyopatier
 • myokardit
 • hyperkalemi
 • preexitation
 • hjärtamyloidos
 • grenblockeringar
 • högerkammarhypertrofi
 • akut cor pulmonale

Relaterade sidor

EKG-förändringar vid akut myokardischemi
Hjärtinfarkt: Definition (ESC Fourth Universal Definition)

Litteratur

Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018) ((Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 30;72(18):2231-2264. doi: 10.1016/j.jacc.2018.08.1038. Epub 2018 Aug 25. PMID: 30153967.))

Last Updated on June 27, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J. 2019 Jan 14;40(3):237-269. doi: 10.1093/eurheartj/ehy462. PubMed PMID:30165617. länk [] []

Leave a Reply