French, Charrière, Gauge, Inch: Diametermått inom medicin

Av historiska anledningar används inom interventionell kardiologi, såsom andra delar av medicin, olika mått för att beskriva våra verktygs ytterdiameter.

På sidan om perikardpunktion t.ex. kan ni läsa att man använder en 18G (Gauge) kanyl, för sedan in en 8F (french) kateter via en 0,036 i (inch) ledare. Det finns alltså tre olika mått för att beskriva samma sak: Diameter. Användning beror på sammanhanget (det är inte logiskt, bara acceptera och gilla läget):

  • Gauge: Kanyler
  • French, Charrière: Katetrar
  • Inch: Ledare.

French/Charrière och inch är, som millimeter, linjära positiva mått: Diametern blir större för varje steg i skalan (från en frenchstorlek till nästa frenchstorlek ökar diametern alltid med 1/3 mm).

Gauge (G) är negativt logaritmiserat: Diametern minskar från en gaugesiffra till nästa högre gaugsiffra, och diameterminskningen mellan tex. 10 och 11 G är större än mellan 20 och 21 G.

Alla mått handlar om verktygets ytterdiameter. Kanyler med samma gauge kan ha olika innerdiametrar. Man bör därför inte bara förutsätta att t.e.x en viss ledare passar i en viss kanyl, bara för att kanylen har samma G som en annan tillverkares kanyl där ledaren hade rätt storlek.

French (Charrière)

Enheten French används idag inom interventionell kardiologi som ett mått för kateterdiameter. En standard koronarangiografikateter är 6 french=2mm i ytterdiameter.

1 french= 1 Charrière= 1/3 mm

French är synonym med Charrière. För t.ex. urinkatetrar används måttet Charrière.

Joseph-Frédéric-Benoît Charrière var en fransk verktygsmakare som på 1800-talet tillverkade katetrar för medicinsk och vetenskaplig användning. För att beskriva ytterdiameter på sina katetrar använde han måttet kallat efter sig själv, 1 Charrière = 1/3 mm. När US-amerikanerna på 1940-talet tog över tillverkning av medicinska katetrar var måttet Charrière redan etablerat, men in USA hade man svårt för att skriva eller uttala det franska Charrière, varför man pragmatiskt kallade måttet för “det franska måttet”: french.


Gauge (G, ga)

Gauge är en enhet som inom medicin idag används för att beskriva diameter på kanyler. Ordet gauge är helt enkelt engelska för “mätintstrument”.

Måttet Gauge (G) som används inom medicin idag kommer från brittiska och amerikanska metalltrådsindustrin och kallas ursprungligen för American Wire Gauge AMW, eller som variant Birmingham wire gauge, idag förkortat till endast gauge. Den ursprungliga användningen var att standardisera metalltrådars diameter, G-siffran beskriver antal tråddragningar i trådtillverkningsprocessen: Fler dragningar (genom allt mindre hål) ger tunnare tråd. Trådens diameter minskar därför med ökande G-siffra. Gauge är negativt logaritmiserat: Diameter minskar från en gaugesiffra till nästa högre gaugesiffra, och diameterminskning mellan tex. 10 och 11 G är större än mellan 20 och 21 G. 20G är därför inte hälften så stor som 10G.

standard wire gauge mäter tråddiameter

Gaugediametern definieras med en komplex formel och går inte att räkna i huvudet. Dessutom fanns det tidigare mer än 50 olika gauge-mått som användes inom olika delar av hantverk och industri, medans det alltid endast fanns en mm eller inch. Bakomliggande historia är intressant, se litteratur1. Gauge-systemet är internationellt standardiserat i en ISO norm som dock tillåter viss variation, se tabell nedan (och inte alla tillverkare följer normen). Vill man veta det exakta måttet i mm behöver man därför läsa på tillverkarens produktbeskrivning.2.

Gauge enligt ISO 9626:

GaugeKANYLER: avsedd diameter i mm((Iserson KV. The origins of the gauge system for medical equipment. J Emerg Med. 1987;5(1):45-8. doi: 10.1016/0736-4679(87)90009-6. PMID: 3295010.))KANYLER: tillåten variation i mm((Iserson KV. The origins of the gauge system for medical equipment. J Emerg Med. 1987;5(1):45-8. doi: 10.1016/0736-4679(87)90009-6. PMID: 3295010.))Färg kanylFärg venflon
122,72,65-2,85
142,11,95-2,15orange
161,61,6-1,69vitgrå
181,21,2-1,3rosagrön
200,90,86-0,92gulrosa
220,70,69-0,73svartblå
250,50,5-0,53orange
260,450,44-0,47brun
färkodering kanyler

Inch

Inch används för att beskriva diameter på ledare. 1 inch 25,4 millimeter

Litteratur

The story of the gauge1

The origins of the gauge system for medical equipment ((Iserson KV. The origins of the gauge system for medical equipment. J Emerg Med. 1987;5(1):45-8. doi: 10.1016/0736-4679(87)90009-6. PMID: 3295010.))

The “Gauge” system for the medical use3

Last Updated on April 20, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Pöll JS. The story of the gauge. Anaesthesia. 1999 Jun;54(6):575-81. doi: 10.1046/j.1365-2044.1999.00895.x. PMID: 10403873. [] []
  2. Iserson KV. The origins of the gauge system for medical equipment. J Emerg Med. 1987;5(1):45-8. doi: 10.1016/0736-4679(87)90009-6. PMID: 3295010. []
  3. Iserson KV. The origins of the gauge system for medical equipment. J Emerg Med. 1987;5(1):45-8. doi: 10.1016/0736-4679(87)90009-6. PMID: 3295010. []