Perikardit- diagnostik och behandling

Enligt ESC skall du ha minst 2 av 4 kriterier för att ställa diagnosen perikardit: 1

 • Typisk bröstsmärta, lägesberoende (bättre i sittande och framåtlutad)
 • Gnidningsljud vid hjärtauskultation
 • Generella ST-höjningar eller PR-depression
 • Perikardvätska

Ytterligare faktorer som stöttar diagnosen är förhöjd CRP/LPK. Inflammation kan ses på CT/MR.

Utredning som är indicerad: EKG, UCG, Rtg pulm, CRP+Troponin.

Riskfaktorer för sämre prognos

 • Major:
  • feber > 38 grader
  • subakut onset
  • > 20 mm perikardvätska i diastole
  • tamponad
  • utebliven effekt efter 7 dagars NSAID
 • Minor:
  • myokardit
  • immunosupression
  • trauma
  • OAK

Hög risk (1 av dessa minor/major riskfaktorer): inläggning (Klass IB).

Låg risk (inga av dessa riskfaktorer): poliklinisk handläggning (Klass IB), med uppföljning en vecka efter påbörjad NSAID behandling.

Definitioner

Persisterande: > 4-6 veckor men < 3 månader.

Återkommande: med symptomfrihet 4-6 veckor mellan. Ofta pga inadekvat behandlad första episod. 15-30 % får det. Upp till 50 % får det efter andra gången om man ej ger kolkicin. Högre risk om kortikosteroid-behandling givits!

Kronisk: > 3 månader. 

Behandling perikardit

I första hand:

 •  Aspirin (750-1000 mg 1×3, 1-2 veckor, nedtrappning) eller NSAID (Ibuprofen 600 mg 1×3, 1-2 veckor, nedtrappning)2
 • Kolkicin som tillägg3, 0,5 mg 1×1 (eller 1×2 om >70 kg), 3 månader, behöver ej nedtrappas. 

I andra hand:

 • Lågdos kortikosteroid kan ges om ingen effekt ses av Aspirin/NSAID+ Kolkicin. Till exempel Prednisolon 0,2-0,5 mg/kg/dygn. Infektion ska då vara uteslutet och ingen autoimmun sjukdom ska finnas i botten. Det är kontraindicerat att ge kortikosteroid som förstahandsbehandling4.

Uppföljning perikardit

– CRP styr behandlingslängd.

– Tränings-rerstriktion tills symptomfrihet och normaliserat CRP+EKG+UCG. 

– Träningsrestriktion enligt ovan men minst 3 månader om elitidrottare5

Myokardiellt engagemang

Myoperikardit: dominerande perikardit men diskret engagemang av myokardiet (endast diskret Troponin-läckage) samt UCG med normal EF och avsaknad av regional hypokinesi.

 • Utredning: inläggning, koronarangiografi (för att utesluta AKS, Klass IC indikation)och MR hjärta (för att bekräfta myokardiellt engagemang, klass IC indikation).
 • Behandling: NSAID/Aspirin (Klass IIa indikation), saknas evidens för Kolkicin. Restriktion från fysisk aktivitet enligt ovan fast 6 månader för alla.

Perimyokardit: dominerande myokardit med perikardiellt engagemang och avvikande UCG.

Litteratur

2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) 6

Last Updated on October 12, 2021 by Daniella Isaksén

Daniella Isaksén
Latest posts by Daniella Isaksén (see all)
Referenser
 1. Yehuda Adler, Philippe Charron, Massimo Imazio, et al: , ESC Scientific Document Group, 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Heart Journal, Volume 36, Issue 42, 7 November 2015, Pages 2921–2964[]
 2. Imazio M, Gaita F. Diagnosis and treatment of pericarditis. Heart 2015;101: 1159–1168[]
 3. Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, et al; Colchicine in addition to conventional therapy for acute pericarditis: results of the COlchicine for acute PEricarditis (COPE) trial. Circulation 2005;112:2012–2016[]
 4. Imazio M, Brucato A, Cumetti D,et al: Corticosteroids for recurrent pericarditis: high versus low doses: a non randomized observation. Circulation2008;118:667–671[]
 5. Pelliccia A, Corrado D, Bjørnstad HH, et al: Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13:876–885.[]
 6. Yehuda Adler, Philippe Charron, Massimo Imazio, Luigi Badano, Gonzalo Barón-Esquivias, Jan Bogaert, Antonio Brucato, Pascal Gueret, Karin Klingel, Christos Lionis, Bernhard Maisch, Bongani Mayosi, Alain Pavie, Arsen D Ristić, Manel Sabaté Tenas, Petar Seferovic, Karl Swedberg, Witold Tomkowski, ESC Scientific Document Group, 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)
  Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Heart Journal, Volume 36, Issue 42, 7 November 2015, Pages 2921–2964, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv318[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *