Perikardit- diagnostik och behandling

Enligt ESC skall du ha minst 2 av 4 kriterier för att ställa diagnosen perikardit:1

 • Typisk bröstsmärta, lägesberoende (bättre i sittande och framåtlutad)
 • Gnidningsljud vid hjärtauskultation
 • Generella ST-höjningar eller PR-depression
 • Perikardvätska

Ytterligare faktorer som stöttar diagnosen är förhöjd CRP/LPK. Inflammation kan ses på CT/MR.

Utredning som är indicerad: EKG, UCG, Rtg pulm, CRP+Troponin.

Riskfaktorer för sämre prognos

 • Major:
  • feber > 38 grader
  • subakut onset
  • > 20 mm perikardvätska i diastole
  • tamponad
  • utebliven effekt efter 7 dagars NSAID
 • Minor:
  • myokardit
  • immunosupression
  • trauma
  • OAK

Hög risk (1 av dessa minor/major riskfaktorer): inläggning (Klass IB).

Låg risk (inga av dessa riskfaktorer): poliklinisk handläggning (Klass IB), med uppföljning en vecka efter påbörjad NSAID behandling.

Definitioner

Persisterande: > 4-6 veckor men < 3 månader.

Återkommande: med symptomfrihet 4-6 veckor mellan. Ofta pga inadekvat behandlad första episod. 15-30 % får det. Upp till 50 % får det efter andra gången om man ej ger kolkicin. Högre risk om kortikosteroid-behandling givits!

Kronisk: > 3 månader. 

Behandling perikardit

I första hand:

 •  Aspirin (750-1000 mg 1×3, 1-2 veckor, nedtrappning) eller NSAID (Ibuprofen 600 mg 1×3, 1-2 veckor, nedtrappning)((Imazio M, Gaita F. Diagnosis and treatment of pericarditis. Heart 2015;101: 1159–1168)). 
 • Kolkicin som tillägg((Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, et al; Colchicine in addition to conventional therapy for acute pericarditis: results of the COlchicine for acute PEricarditis (COPE) trial. Circulation 2005;112:2012–2016)), 0,5 mg 1×1 (eller 1×2 om >70 kg), 3 månader, behöver ej nedtrappas. 

I andra hand:

 • Lågdos kortikosteroid kan ges om ingen effekt ses av Aspirin/NSAID+ Kolkicin. Till exempel Prednisolon 0,2-0,5 mg/kg/dygn. Infektion ska då vara uteslutet och ingen autoimmun sjukdom ska finnas i botten. Det är kontraindicerat att ge kortikosteroid som förstahandsbehandling((Imazio M, Brucato A, Cumetti D,et al: Corticosteroids for recurrent pericarditis: high versus low doses: a non randomized observation. Circulation2008;118:667–671)).

Uppföljning perikardit

– CRP styr behandlingslängd.

– Tränings-rerstriktion tills symptomfrihet och normaliserat CRP+EKG+UCG. 

– Träningsrestriktion enligt ovan men minst 3 månader om elitidrottare((Pelliccia A, Corrado D, Bjørnstad HH, et al: Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13:876–885.)). 

Myokardiellt engagemang

Myoperikardit: dominerande perikardit men diskret engagemang av myokardiet (endast diskret Troponin-läckage) samt UCG med normal EF och avsaknad av regional hypokinesi.

 • Utredning: inläggning, koronarangiografi (för att utesluta AKS, Klass IC indikation)och MR hjärta (för att bekräfta myokardiellt engagemang, klass IC indikation).
 • Behandling: NSAID/Aspirin (Klass IIa indikation), saknas evidens för Kolkicin. Restriktion från fysisk aktivitet enligt ovan fast 6 månader för alla.

Perimyokardit: dominerande myokardit med perikardiellt engagemang och avvikande UCG.

Litteratur

2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)2

Last Updated on October 12, 2021 by Daniella Isaksén

Daniella Isaksén
Latest posts by Daniella Isaksén (see all)
 1. Yehuda Adler, Philippe Charron, Massimo Imazio, et al: , ESC Scientific Document Group, 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Heart Journal, Volume 36, Issue 42, 7 November 2015, Pages 2921–2964 []
 2. Yehuda Adler, Philippe Charron, Massimo Imazio, Luigi Badano, Gonzalo Barón-Esquivias, Jan Bogaert, Antonio Brucato, Pascal Gueret, Karin Klingel, Christos Lionis, Bernhard Maisch, Bongani Mayosi, Alain Pavie, Arsen D Ristić, Manel Sabaté Tenas, Petar Seferovic, Karl Swedberg, Witold Tomkowski, ESC Scientific Document Group, 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)
  Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Heart Journal, Volume 36, Issue 42, 7 November 2015, Pages 2921–2964, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv318 []

Leave a Reply