Att mäta QT-tid:

 • Mät manuellt, det räcker inte att lita på maskintolkningen vid misstänkt förlängt QT-intervall.
 • Mät från början av QRS till slutet av T-vågen (dvs tiden från början av depolarisationen till slutet av repolarisationen i kammaren):
  • Identifiera början av QRS, dvs början av Q-vågen (om den finns) som går ned, eller början av R-vågen, som går upp
  • Identifiera slutet av T-vågen genom att dra en tangente (ett streck) längs T-vågens “nedförsbacke” och mät till punkten där tangenten korsar grundlinjen. Se bild nedan. [1]Postema PG, De Jong JS, Van der Bilt IA, Wilde AA. Accurate electrocardiographic assessment of the QT interval: teach the tangent. Heart Rhythm. 2008 Jul;5(7):1015-8. doi: … Continue reading
 • Använd främst avledning II. [2]Postema PG, Wilde AA. The measurement of the QT interval. Curr Cardiol Rev. 2014 Aug;10(3):287-94. doi: 10.2174/1573403×10666140514103612. PMID: 24827793; PMCID: PMC4040880.
  Det finns dock ingen konsensus i vilken avledning QT-tiden ska mätas. Många normalvärdebeskrivningar använder avleding II. Andra rekommendationer är att använda 1) den extremitetsavledning där man bäst ser T-vågens slut eller 2) mäta i V2/V3, eftersom QT-tiden där ofta är längst, eller 3) V5/6, för att Q och T-vågens slut oftast är lättast att se där.
 • Mät genom att räkna små rutor, se nedan.
 • Mät 3 till 5 komplex och beräkna medelvärdet. Vid förmaksflimmer: beräkna medelvärdet av 10 komplex.
 • U-våg: inkludera INTE denna i mätningen om normal U-våg (det vill säga om U-våg har >50 % lägre amplitud än T-vågen). U-våg som sätter sig ovanpå T-vågen eller har en högre amplitud än 50% av T-vågen kan vara uttryck för långt-QT syndrom och ska inkluderas i mätningen [3]Taggart, NW, Haglund, CM, Tester, DJ, Ackerman, MJ. Diagnostic miscues in congenital long-QT syndrome. Circulation 2007; 115:2613.
 • Ange nu den uppmätta QT-tiden, och hjärtfrekvensen, i kalkulatorn nedan.
tangente-metoden för QT-mätning. POSTEMA 2008
Postema 2008[4]Postema PG, De Jong JS, Van der Bilt IA, Wilde AA. Accurate electrocardiographic assessment of the QT interval: teach the tangent. Heart Rhythm. 2008 Jul;5(7):1015-8. doi: … Continue reading

Varför behöver man räkna korrigierat QT-tid (QTc)?

QT-tiden (längden av systolen) korrelerar med hjärtfrekvensen: QT-tiden blir kortare vid högre hjärtfrekvens, och längre vid långsammare hjärtslag.
Vill man i klinisk vardag förstå om QT-tiden på en specifik patient är normalt eller inte, behövs det en definition av vad som är normalt, dvs ett gränsvärde. Det är dock opraktisk att behöva ta fram gränsvärden för alla möjliga hjärtfrekvenser (kom ihåg att QT-tiden varierar med frekvensen). Det finns även idag endast normalvärde för hjärtfrekvens 60/min.
Detta problem har man löst genom hitta ett sett att räkna ut hur denna patientens QT-tid skulle vara om han eller hon hade hjärtfrekvens 60. Det är därför det finns olika formler för att beräkna “korrigeriat QT-tid”.
Som alla prediktionsmodeller är även denna inte perfekt, den kan över-eller underskatta QT-tiden som patienten egentligen har vid hjärtfrekvens 60.
Bästa metoden vore därför att vänta tills patienten har hjärtfrekvens 60/min och ta ett EKG. Om du inte vill göra det behöver du räkna ut QTc, dvs prediktera vilken QT-tid patienten förmodligen har vid 60/min:

Hur du räknar QTc-tiden på ett pappers-EKG:

Här kan du räkna korrigerat QT-tid med Bazett-formeln  QTc = QT / √RR.. [5]H.C. Bazett: AN ANALYSIS OF THE TIME-RELATIONS OF ELECTROCARDIOGRAMS.. 1920
(Bazett-formeln har för- och nakdelar, som vi inte diskuterar vidare här. Originalarbetet från 1920 kan läsas med nöje här)


små och stora rutor på EKG

Om du vill dubbelkolla med en annan räknare rekommederas denna sidan från Mayo Clinic: www.covidqtc.com

Normalvärden för QTc

Normalvärden: [6]Johnson JN, Ackerman MJ. QTc: how long is too long? Br J Sports Med. 2009 Sep;43(9):657-62. doi: 10.1136/bjsm.2008.054734. PMID: 19734499; PMCID: PMC3940069. [7]uptodate: Acquired long QT syndrome: Definitions, pathophysiology, and causes

 • Män efter puberteten:
  • Normal: <460ms
  • Borderline: 460-469ms
  • Förlängt: >460
 • Kvinnor efter puberteten:
  • Normal: <460ms
  • Borderline: 460-479ms
  • Förlängt: >480

QTc > 500 ms anses vara den etablerade “torsadogenic threshold”

QTc <350ms anses vara patologisk förkortat.

Vilka läkemedel förlänger QT-tiden?

Många olika läkemedel kan förlänga QT tiden, orsaka en “acquired long QT-syndrom” och därmed öka risken för en allvarlig Torsades de pointes takykardi.

Den bästa online-databanken för QT-aktiva läkemedel, QTdrugs List, finns på sidan crediblemeds.org (tidigare torsades.org). Sidan kräver kostnadsfri login och finns även som app. [8]Woosley RL, Heise CW , Gallo T, Tate J, Woosley D and Romero KA,  www.CredibleMeds.org,  QTdrugs List, accession Date, 2022-10, AZCERT, Inc. 1457 E. Desert Garden Dr., Tucson, AZ  85718

Sidan har även flera bra utbildningsvideos i ämnet.

Litteratur

What Clinicians Should Know About the QT Interval JAMA 2003 [9]Al-Khatib SM, LaPointe NMA, Kramer JM, Califf RM. What Clinicians Should Know About the QT Interval. JAMA. 2003;289(16):2120–2127. doi:10.1001/jama.289.16.2120

The measurement of the QT interval [10]Postema PG, Wilde AA. The measurement of the QT interval. Curr Cardiol Rev. 2014 Aug;10(3):287-94. doi: 10.2174/1573403×10666140514103612. PMID: 24827793; PMCID: PMC4040880.

Accurate electrocardiographic assessment of the QT interval: teach the tangent. (Heart Rhythm. 2008)[11]Postema PG, De Jong JS, Van der Bilt IA, Wilde AA. Accurate electrocardiographic assessment of the QT interval: teach the tangent. Heart Rhythm. 2008 Jul;5(7):1015-8. doi: … Continue reading

H.C. Bazett: AN ANALYSIS OF THE TIME-RELATIONS OF ELECTROCARDIOGRAMS.. 1920

uptodate: Diagnosis of congenital long QT syndrome


.

Last Updated on October 27, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *