Att mäta QT-tid: [1]uptodate: Diagnosis of congenital long QT syndrome

  • Mät manuellt, det räcker inte vid misstänkt förlängt QT-intervall att lita på maskintolkning.
  • Mät från början av QRS till slutet av T-vågen (dvs tiden från början av depolarisationen till slutet av repolarisationen i kammaren).
  • Mät genom att räkna små rutor, se nedan.
  • Använd främst avledning II [2]Postema PG, Wilde AA. The measurement of the QT interval. Curr Cardiol Rev. 2014 Aug;10(3):287-94. doi: 10.2174/1573403×10666140514103612. PMID: 24827793; PMCID: PMC4040880..
  • Mät 3 till 5 komplex och beräkna medelvärdet. Vid förmaksflimmer: beräkna medelvärdet av 10 komplex.
  • U-våg: inkludera INTE denna i mätningen om normal U-våg (det vill säga om U-våg har >50 % lägre amplitud än T-vågen). U-våg som sätter sig ovanpå T-vågen eller har en högre amplitud än 50% av T-vågen kan vara uttryck för långt-QT syndrom och ska inkluderas i mätningen [3]Taggart, NW, Haglund, CM, Tester, DJ, Ackerman, MJ. Diagnostic miscues in congenital long-QT syndrome. Circulation 2007; 115:2613.
  • Det finns ingen konsensus i vilken avledning QT-tiden ska mätas. Många normalvärdebeskrivningar använder avleding II. Andra rekommendationer är att använda 1) den extremitetsavledning där man bäst ser T-vågens slut eller 2) mäta i V2/V3, eftersom QT-tiden där ofta är längst, eller 3) V5/6, för att Q och T-vågens slut oftast är lättast att se där.

Hur du räknar QT-tiden på ett pappers-EKG:

Se sidan Räkna cykellängd och hjärtfrekvens på EKG för en tidsintervall-räknare:

Litteratur

What Clinicians Should Know About the QT Interval JAMA 2003 [4]Al-Khatib SM, LaPointe NMA, Kramer JM, Califf RM. What Clinicians Should Know About the QT Interval. JAMA. 2003;289(16):2120–2127. doi:10.1001/jama.289.16.2120

The measurement of the QT interval [5]Postema PG, Wilde AA. The measurement of the QT interval. Curr Cardiol Rev. 2014 Aug;10(3):287-94. doi: 10.2174/1573403×10666140514103612. PMID: 24827793; PMCID: PMC4040880.


.

Last Updated on September 28, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!