Academic Research Consortium for High Bleeding Risk (ARC-HBR) kriterierna är ett verktyg för att prediktera major bleeding hos patienter som behandlas med PCI.

ARC-HBR indelar olika riskfaktorer i major och minor kriterier och definierar att patienten har en hög blödningsrisk om antingen en major eller 2 minor kriterier föreligger. Hög blödningsrisk definieras som risk ≥4 % för BARC 3 eller 5 blödning eller risk ≥1 % för intrakraniell blödning, inom 1 år respektive.

Det finns 20 kriterier som predikterar major bleeding, ändå är klassifikationen binär (hög blödningsrisk eller inte). ARC skriver i publikationen att risken ökar med antal riskfaktorer, men att det ännu inte finns tillräckligt med data för att skapa ett poäng-basererat score. I juni 2020 publicerades en större valideringstudie. [1]Cao D, Mehran R, Dangas G, et al. Validation of the Academic Research Consortium High Bleeding Risk Definition in Contemporary PCI Patients. J Am Coll Cardiol. 2020;75(21):2711-2722. … Continue reading

ARC-HBR kriterier för hög blödningsrisk används för patienter som genomgår PCI, vid akut koronart syndrom eller CCS (stabil angina). Den publicerades 2019 och rekommenderas i ESC NSTE-ACS guideline 2020. Tidpunkt för användning är vid PCI (annars än DAPT score som avnäds efter 12 månaders DAPT behandling).

Se detaljer för klinisk använding av ARC-HBR klassikationen på följande sidor på kardiologi.se:

Academic Research Consortium for High Bleeding Risk (ARC-HBR) definitionen 2019:

Publicerades här [2]Urban P, Mehran R, Colleran R, et al. Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. 2019;140(3):240-261. … Continue reading

Major kriterierMinor kriterier
Age >_75 y
Anticipated use of long-term oral anticoagulation (this excludes vascular protection doses)
Severe or end-stage chronic kidney disease (CKD) (eGFR <30 mL/min)Moderate CKD (eGFR 30–59 mL/min)
Hemoglobin <11 g/dLHemoglobin 11–12.9 g/dL for men and 11–11.9 g/dL for women
Spontaneous bleeding requiring hospitalization or transfusion in the past 6 mo
or at any time, if recurrent
Spontaneous bleeding requiring hospitalization or transfusion
within the past 12 mo not meeting the major criterion
Moderate or severe baseline thrombocytopenia (platelet count <100×109/L)
(“baseline” = before PCI)
Chronic bleeding diathesis *
Liver cirrhosis with portal hypertension
Long-term use of oral NSAIDs or steroids*
Active malignancy (excluding nonmelanoma skin cancer) within the past 12 mo *
Previous spontaneous intracranial hemorrhage (at any time)
Previous traumatic intracranial hemorrhage within the past 12 mo
Presence of a brain arteriovenous malformation
Moderate or severe ischemic stroke within the past 6 mo
Any ischemic stroke at any time not meeting the major criterion
Nondeferrable major surgery on DAPT
Recent major surgery or major trauma within 30 d before PCI

Definitioner av kriterier: [3]Urban P, Mehran R, Colleran R, et al. Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. 2019;140(3):240-261. … Continue reading

 • Chronic bleeding diatheses: 
  • Inherited or acquired conditions known to be associated with increased bleeding risk such as platelet dysfunction, von Willebrand disease, inherited or acquired clotting factor deficiencies (including factors VII, VIII [hemophilia A], IX [hemophilia B], and XI), or acquired antibodies to clotting factors, among others 
 • Active malignancy:
  • Diagnosis within the previous 12 months or ongoing active cancer treatment (surgery, radiotherapy, chemotherapy, or immunotherapy).
  • Cancer that is considered to be in complete remission or requires only maintenance therapy (eg, tamoxifen for breast cancer) is not considered active
  • Fler definitioner se publikationen
 • Long-term steroid or oral NSAID use:
  • planned daily intake for >_4 d/wk

Litteratur:

Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. A Consensus Document From the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk

Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention (Eurointervention 2022) [4]Angiolillo DJ, Galli M, Collet JP, Kastrati A, O’Donoghue ML. Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention. EuroIntervention. 2022 Apr 1;17(17):e1371-e1396. doi: … Continue reading

Relaterade sidor:

Last Updated on July 23, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *