ARC-HBR (klassifikation av blödningsrisk efter PCI)

Academic Research Consortium for High Bleeding Risk (ARC-HBR) kriterierna är ett verktyg för att prediktera major bleeding hos patienter som behandlas med PCI.1

ARC-HBR indelar olika riskfaktorer i major och minor kriterier och definierar att patienten har en hög blödningsrisk om antingen en major eller 2 minor kriterier föreligger. Hög blödningsrisk definieras som risk ≥4 % för BARC 3 eller 5 blödning eller risk ≥1 % för intrakraniell blödning, inom 1 år respektive.

Det finns 20 kriterier som predikterar major bleeding, ändå är klassifikationen binär (hög blödningsrisk eller inte). ARC skriver i publikationen att risken ökar med antal riskfaktorer, men att det ännu inte finns tillräckligt med data för att skapa ett poäng-basererat score. I juni 2020 publicerades en större valideringstudie.2

ARC-HBR kriterier för hög blödningsrisk används för patienter som genomgår PCI, vid akut koronart syndrom eller CCS (stabil angina). Den publicerades 2019 och rekommenderas i 2023 ESC ACS Guidelines 3 4  och ESC NSTE-ACS guideline 2020. Tidpunkt för användning är vid PCI (annars än DAPT score som avnäds efter 12 månaders DAPT behandling).

Se detaljer för klinisk använding av ARC-HBR klassikationen på följande sidor på kardiologi.se:

Academic Research Consortium for High Bleeding Risk (ARC-HBR) definitionen 2019:

Hög blödningsrisk= En major eller 2 minor kriterier föreligger 5

Major kriterierMinor kriterier
Age >_75 y
Anticipated use of long-term oral anticoagulation (this excludes vascular protection doses)
Severe or end-stage chronic kidney disease (CKD) (eGFR <30 mL/min)Moderate CKD (eGFR 30–59 mL/min)
Hemoglobin <11 g/dLHemoglobin 11–12.9 g/dL for men and 11–11.9 g/dL for women
Spontaneous bleeding requiring hospitalization or transfusion in the past 6 mo
or at any time, if recurrent
Spontaneous bleeding requiring hospitalization or transfusion
within the past 12 mo not meeting the major criterion
Moderate or severe baseline thrombocytopenia (platelet count <100×109/L)
(“baseline” = before PCI)
Chronic bleeding diathesis *
Liver cirrhosis with portal hypertension
Long-term use of oral NSAIDs or steroids*
Active malignancy (excluding nonmelanoma skin cancer) within the past 12 mo *
Previous spontaneous intracranial hemorrhage (at any time)
Previous traumatic intracranial hemorrhage within the past 12 mo
Presence of a brain arteriovenous malformation
Moderate or severe ischemic stroke within the past 6 mo
Any ischemic stroke at any time not meeting the major criterion
Nondeferrable major surgery on DAPT
Recent major surgery or major trauma within 30 d before PCI

Definitioner av kriterier: 1

 • Chronic bleeding diatheses: 
  • Inherited or acquired conditions known to be associated with increased bleeding risk such as platelet dysfunction, von Willebrand disease, inherited or acquired clotting factor deficiencies (including factors VII, VIII [hemophilia A], IX [hemophilia B], and XI), or acquired antibodies to clotting factors, among others 
 • Active malignancy:
  • Diagnosis within the previous 12 months or ongoing active cancer treatment (surgery, radiotherapy, chemotherapy, or immunotherapy).
  • Cancer that is considered to be in complete remission or requires only maintenance therapy (eg, tamoxifen for breast cancer) is not considered active
  • Fler definitioner se publikationen
 • Long-term steroid or oral NSAID use:
  • planned daily intake for >_4 d/wk

Litteratur:

Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. A Consensus Document From the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk

Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention (Eurointervention 2022)6

2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes 3

Ischemic and Bleeding Outcomes According to the Academic Research Consortium High Bleeding Risk Criteria in All Comers Treated by Percutaneous Coronary Interventions (2021)7

Relaterade sidor:
Blödning efter koronarangio/PCI
Antitrombotisk trippelbehandling efter PCI (DAPT+OAK)

Dubbel trombocythämning (DAPT) vid PCI och AKS
DAPT Score räknare- används efter 12 månaders DAPT
PRECISE-DAPT Score

Last Updated on July 4, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Urban P, Mehran R, Colleran R, et al. Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. 2019;140(3):240-261. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040167 [] []
 2. Cao D, Mehran R, Dangas G, et al. Validation of the Academic Research Consortium High Bleeding Risk Definition in Contemporary PCI Patients. J Am Coll Cardiol. 2020;75(21):2711-2722. doi:10.1016/j.jacc.2020.03.070 []
 3. Byrne RA et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. [] []
 4. för blödningsrisk scores se 8.2.2.3-4  i supplement till Byrne et al, och recommendation table 5 in: Byrne RA et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. []
 5. Urban P, Mehran R, Colleran R, et al. Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. 2019;140(3):240-261. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040167 []
 6. Angiolillo DJ, Galli M, Collet JP, Kastrati A, O’Donoghue ML. Antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention. EuroIntervention. 2022 Apr 1;17(17):e1371-e1396. doi: 10.4244/EIJ-D-21-00904. PMID: 35354550. []
 7. Doomun D, Doomun I, Schukraft S, Arroyo D, Cook S, Huwyler T, Wenaweser P, Stauffer JC, Goy JJ, Togni M, Puricel S, Cook S. Ischemic and Bleeding Outcomes According to the Academic Research Consortium High Bleeding Risk Criteria in All Comers Treated by Percutaneous Coronary Interventions. Front Cardiovasc Med. 2021 Dec 2;8:620354. doi: 10.3389/fcvm.2021.620354. PMID: 34926595; PMCID: PMC8674503. []

Leave a Reply