Killip klassifikation (akut svikt vid hjärtinfarkt)

Killip-klassifikationen använder enkla kliniska tecken som ingår i en basal klinisk undersökning för att kategorisera akut hjärtsvikt hos patienter med akut hjärtinfarkt.1.

Klassifikationen publicerades 1967 av den amerikanska kardiologen Thomas Killip III (som var en av grundarna till US-amerikanska cardiac-care-unit systemet) som en fallserie med 250 infarktpatienter.

Killip klassKliniska fynd
IInga tecken på akut hjärtsvikt
IIFynd motsvarande lätt till måttlig hjärtsvikt (S3 gallop, lungrassel nedre lungfälten, eller halsvenstas)
IIILungödem
IVKardiogen chock

Killip-klassifikationen användes efter publikationen och fortfarande idag för att skatta patientens risk. 1967 var sjukhusmortalitet 6 % för klass I, klass II 17 %, klass III 38% och klass IV 81%. I SCAAR-registeret registreras alla STEMI-patienters killip-klass.

Relaterade sidor:

Akut hjärtsvikt – initial handläggning och vidare utredning
Hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI) – akutbehandling
Kardiogen chock- differentialdiagnostik och handläggning

Last Updated on July 24, 2021 by Daniella Isaksén

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Killip T 3rd, Kimball JT. Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two year experience with 250 patients. Am J Cardiol. 1967;20(4):457–464. doi:10.1016/0002-9149(67)90023-9 []

Leave a Reply