HAS-BLED Score utvecklades för att skatta risken för allvarliga blödningar (major bleeding: intracranial, hospitalization, hemoglobin decrease 2 g/L, and/or transfusion) inom 1 år hos patienter med förmaksflimmer som behandlas med oral antikoagulation. [1]Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart … Continue reading Datan kommer från ca 4000 patienter i Euro Heart Survey.

Användning av HAS-BLED (för patienter med förmaksflimmer) rekomenderas i ESC guideline förmaksflimmer 2020 [2]Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, … Continue reading och ESC update DAPT 2017 [3]Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016;37(38):2893-2962. … Continue reading [4]Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet … Continue reading

HAS-BLED score

RiskfaktorPoäng
HHypertoni
Okontrollerad hypertoni, systoliskt blodtryck >160 mmHg (obs: hypertoni som
är behandlad och välreglerad ger INTE poäng)
1
AOnormal njur- eller leverfunktion (1 poäng vardera)
Dialys, njurtransplanterad, kreatinin > 200 mmol/L
Cirrhos eller Vilirubin >2 ggr övre referensen, samtidigt ASAT/ALAT >3 ggr övre referensen)
1-2
SStroke
Tidigare stroke, särskilt lakunär
2
BBlödning
Blödning i anamnesen eller predisposition (t.ex. misstänkt blödningsanemi)
1
LInstabilt INR
(therapeutic time in range <60 %)
1
EÅlder
>65 år
1
DLäkemedel och alkohol (1 poäng vardera)
Läkemdel=Trombocytantagonister (Trombyl eller Clopidogrel eller andra), eller NSAID
Alkohol: ≥ 8 enheter/vecka
1-2
Summa0-9


HAS-BLED score: ESC tabell

HAS-BLED score (ESC 2020)
table 10 in ESC guideline förmaksflimmer 2020

Interpretation:

≥ 3 poäng = hög blödningsrisk

Litteratur

Publikation HAS-BLED

ESC guideline förmaksflimmer 2020 [5]Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, … Continue reading

Last Updated on July 12, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *