GPIIb/IIIa antagonister: Integrilin, Aggrastat

GPIIb/IIIa antagonister är intravenösa trombocythämmare som används i första hand vid PCI.

Kontrollera alltid på till exempel Fass.se innan du ge GPIIb/IIIa antagonister.

Eptifibatide (Integrilin®)

 • Indikation: Hög trombbelastning vid akut koronart syndrom. Används nästan endast på PCI-lab.
 • Kontraindikation: Hög blödningsrisk. Trombocytopeni. Stroke senaste månaden. Njursvikt med GFR >30 ml/min. Okontrollerad hypertoni (systoliskt tryck >200 mmHg, diastoliskt tryck >110 mmHg). Svår leversvikt.
 • Dosering:
  • Dubbel bolus på 180 mikrog/kg i.v. (givet med 10 min intervall) följt av en infusion med 2.0 mikrog/kg/min under max 18 h.1
 • Behandlingstid: Max 18 timmar
 • Kontroller: Trombocyter (Trombopenirisk)

Tirofiban (Aggrastat®)

 • Indikation: Hög trombbelastning vid akut koronart syndrom. Används nästan endast på PCI-lab.
 • Kontrainikation: Hög blödningsrisk. Trombocytopeni. Stroke senaste månaden. Okontrollerad hypertoni (systoliskt tryck >200 mmHg, diastoliskt tryck >110 mmHg). Svår leversvikt.
 • Dosering:1
  • Bolus 25 mikrogram/kg i.v. under 3 min, följt av en infusion på 0.15 lg/kg/min under max 18 h. Man ger först en bolus och sedan underhållsdos, ur samma påse, samma blandning.
   • Bolus: Ställ infusionshastigheten efter vikt i tabellen nedan, under 3 minuter (exempel 80 kg: 840 ml/timme=14ml/min under 3 minuter=42ml bolus)
   • Underhållsdos: Ställ infusionshastigheten enligt tabellen nedan
  • Se tabellen nedan
 • Behandlingstid: Max 18 timmar
 • Kontroller: Trombocyter (Trombopenirisk)
 • Kommentar:
  • Aggrastat kommer i färdigblandade 250 ml påsar och behöver inte blandas. En påse räcker normalt för varje patient som genomgår AKS-PCI (vid 80 kg vikt räcker 250 ml för bolus + drygt 14 timmars infusion).
dosering GPIIb/IIIa antagonist tirofiban (aggrastat)
källa: Correvio AB

Litteratur

Intravenous antiplatelet therapies (glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors and cangrelor) in percutaneous coronary intervention: from pharmacology to indications for clinical use. (Capodanno 2019)2

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation1

Platelets in atherothrombosis3

Antiplatelet agents for the treatment and prevention of atherothrombosis4

Last Updated on July 4, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. Eur Heart J. 2020;ehaa575. doi:10.1093/eurheartj/ehaa575 [] [] []
 2. Capodanno D, Milluzzo RP, Angiolillo DJ. Intravenous antiplatelet therapies (glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors and cangrelor) in percutaneous coronary intervention: from pharmacology to indications for clinical use. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2019 Jan-Dec;13:1753944719893274. doi: 10.1177/1753944719893274. PMID: 31823688; PMCID: PMC6906352. []
 3. Ruggeri ZM. Platelets in atherothrombosis. Nat Med. 2002 Nov;8(11):1227-34. doi: 10.1038/nm1102-1227. PMID: 12411949. []
 4. Patrono C, Andreotti F, Arnesen H, Badimon L, Baigent C, Collet JP, De Caterina R, Gulba D, Huber K, Husted S, Kristensen SD, Morais J, Neumann FJ, Rasmussen LH, Siegbahn A, Steg PG, Storey RF, Van de Werf F, Verheugt F. Antiplatelet agents for the treatment and prevention of atherothrombosis. Eur Heart J. 2011 Dec;32(23):2922-32. doi: 10.1093/eurheartj/ehr373. Epub 2011 Oct 20. PMID: 22019823. []