GPIIb/IIIa antagonister är intravenösa trombocythämmare som används i första hand vid PCI.

Kontrollera alltid på till exempel Fass.se innan du ge GPIIb/IIIa antagonister.

Eptifibatide (Integrilin®)

 • Indikation: Hög trombbelastning vid akut koronart syndrom. Används nästan endast på PCI-lab.
 • Kontraindikation: Hög blödningsrisk. Trombocytopeni. Stroke senaste månaden. Njursvikt med GFR >30 ml/min. Okontrollerad hypertoni (systoliskt tryck >200 mmHg, diastoliskt tryck >110 mmHg). Svår leversvikt.
 • Dosering:
  • Dubbel bolus på 180 mikrog/kg i.v. (givet med 10 min intervall) följt av en infusion med 2.0 mikrog/kg/min under max 18 h. [1]Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of … Continue reading
 • Behandlingstid: Max 18 timmar
 • Kontroller: Trombocyter (Trombopenirisk)

Tirofiban (Aggrastat®)

 • Indikation: Hög trombbelastning vid akut koronart syndrom. Används nästan endast på PCI-lab.
 • Kontrainikation: Hög blödningsrisk. Trombocytopeni. Stroke senaste månaden. Okontrollerad hypertoni (systoliskt tryck >200 mmHg, diastoliskt tryck >110 mmHg). Svår leversvikt.
 • Dosering: [2]Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of … Continue reading
  • Bolus 25 mikrogram/kg i.v. under 3 min, följt av en infusion på 0.15 lg/kg/min under max 18 h. Man ger först en bolus och sedan underhållsdos, ur samma påse, samma blandning.
   • Bolus: Ställ infusionshastigheten efter vikt i tabellen nedan, under 3 minuter (exempel 80 kg: 840 ml/timme=14ml/min under 3 minuter=42ml bolus)
   • Underhållsdos: Ställ infusionshastigheten enligt tabellen nedan
  • Se tabellen nedan
 • Behandlingstid: Max 18 timmar
 • Kontroller: Trombocyter (Trombopenirisk)
 • Kommentar:
  • Aggrastat kommer i färdigblandade 250 ml påsar och behöver inte blandas. En påse räcker normalt för varje patient som genomgår AKS-PCI (vid 80 kg vikt räcker 250 ml för bolus + drygt 14 timmars infusion).
dosering GPIIb/IIIa antagonist tirofiban (aggrastat)
källa: Correvio AB

Last Updated on July 4, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!