Infarktdiagnos vid pacemaker-EKG

Det finns ett EKG-tecken för STEMI hos patienter med högerkammarpacing (notera att endast förmakspacing inte påverkar EKG-bedöming för ischemi). Detta utvecklades, precis som Sgarbossa kriterierna för patienter med LBBB, ur GUSTO-I materialet:1

Kriteriet för ischemisk ST-höjning i samband med kammarpacing (notera att det är samma kriterier som 3e Sgarbossa kriteriet för LBBB):

ST-höjning på minst 5 mm i avledningar med negativt QRS komplex (dvs diskordant ST-höjning).

Hos patienter som inte är pacemakerberoende kan man även fundera på att tillfälligt stänga av pacemakern för att ta ett EKG.

Last Updated on March 30, 2021 by Daniella Isaksén

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Sgarbossa EB, Pinski SL, Gates KB, Wagner GS. Early electrocardiographic diagnosis of acute myocardial infarction in the presence of ventricular paced rhythm. GUSTO-I investigators. Am J Cardiol. 1996 Feb 15;77(5):423-4. PubMed PMID: 8602576. []

Leave a Reply