Blodtrycksmätning – hur gör man?

Principer blodtrycksmätning

Det är viktig att blodtrycket mäts på rätt sätt, det vill säga att blodtrycksmätning genomförs på samma sätt som i studier som testat läkemedelsbehandling, fel mätning kan överestimera blodtrycket och initiera onödig läkemedelsbehandling.

Läs mer om arteriell hypertoni här.

Korrekt sätt att mäta blodtryck:12

 • Mät blodtrycket (BT) i båda armarna när det mäts för första gången (ESC IA rekommendation). Finns det en BT-skillnad mellan armarna ska den armen med högre tryck användas för framtida mätningar (ESC IC rekommendation). BT-skillnader >10 mmHg är ofta ett tecken på ateroskleros3 med stenos/ocklusion i den armen med lägre tryck, endast i akuta situationer bör tankar kring eventuell aortadissektion övervägas.
 • Patienten bör sitta bekvämt på en stol (inte en undersökningsbrits) i en tyst omgivning i minst 5 minuter innan blodtrycksmätning, fötterna på golvet och inte benen i kors.
 • Inget kaffe, rökning, ansträngning 30 minuter innan mätning. Patienten bör få chans att gå på toaletten innan om så behövs.
 • BT ska mätas tre gånger med 1-2 minuters mellanrum, oftare om första två mätningarna skiljer sig med >10 mmHg. Resultatet är medelvärdet av dem sista två mätningarna (ESC IC rekommendation).
 • Använd en manschett som passar patienten: Standardmanschett är 12-13 cm bred och 35 cm lång, större manschett ska användas om armomfång är >32 cm.
 • Manschetten ska sitta i höjd med hjärtat, undre manschettkanten direkt ovanför armbågen. Be patienten att ta av alla kläder på armen.
 • Patienten bör luta sin rygg och arm mot ett stöd (muskelkontraktioner ökar BT).
 • Vid första blodtrycksmätning (oftare hos äldre och diabetiker) ska BT hos alla patienter även mätas i stående position, för att utesluta ortostatisk hypotension: Ta BT en och tre minuter efter att patienten har stått upp från en sittande position. Ortostatisk hypotension definieras som minskning i SBT >20 mmHg eller DBT >10 mmHg inom tre minuter och är en markör för ökad kardiovaskulär risk.4.
 • Auskultatorisk mätning:
  • Både membran och klockan på stetoskopet kan användas
  • Blås upp manschetten och känn pulsen samtidigt. När pulsen försvinner blås upp 30 mmHg till
  • Töm manschetten med 2 mmHg/sekund medans du lyssnar på Korotkoff ljud. SBT är trycket där du hör första Korotkoff ljudet, DBT första värdet där du inte längre hör ett Korotkoff ljud.

Alternativt kan blodtrycket mätas i hemmet eller som 24-h blodtrycksmätning (ESC IC rekommendation), se sida hypertoni/Indikationer HBPM/ABPM

Validering av instrumentet för blodtrycksmätning

Instrumentet som används för blodtrycksmätning, automatisk eller manuell, ska vara validerat.5

Patientinformation om självmätning

Patientinformationsblad om blodtryckssjälvmätning (engelska)

Se även sida patientinformation/hypertoni

Relaterade sidor

Arteriell hypertoni- definition och utredning
Arteriell hypertoni: Behandling
Behandlingsresistent hypertoni, sekundär hypertoni
Hypertensivt nödfall (malign hypertoni, hypertensiv kris)

Litteratur

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension ((Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516.))

A universal standard for the validation of blood pressure measuring devices: Association for the Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO) Collaboration Statement5

Last Updated on January 5, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
 1. avsnitt 4, table 8: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475. PMID: 30165516. []
 2. table 8 in: Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW, MacLaughlin EJ, Muntner P, Ovbiagele B, Smith SC Jr, Spencer CC, Stafford RS, Taler SJ, Thomas RJ, Williams KA Sr, Williamson JD, Wright JT Jr. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2018 Jun;71(6):1269-1324. doi: 10.1161/HYP.0000000000000066. Epub 2017 Nov 13. Erratum in: Hypertension. 2018 Jun;71(6):e136-e139. Erratum in: Hypertension. 2018 Sep;72(3):e33. PMID: 29133354. []
 3. Clark CE, Taylor RS, Shore AC, Ukoumunne OC, Campbell JL. Association of a difference in systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2012 Mar 10;379(9819):905-914. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61710-8. Epub 2012 Jan 30. Erratum in: Lancet. 2012 Jul 21;380(9838):218. PMID: 22293369. []
 4. Fagard RH, De Cort P. Orthostatic hypotension is a more robust predictor of cardiovascular events than nighttime reverse dipping in elderly. Hypertension. 2010 Jul;56(1):56-61. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.151654. Epub 2010 May 10. PMID: 20458003. []
 5. Stergiou GS, Alpert B, Mieke S, Asmar R, Atkins N, Eckert S, Frick G, Friedman B, Graßl T, Ichikawa T, Ioannidis JP, Lacy P, McManus R, Murray A, Myers M, Palatini P, Parati G, Quinn D, Sarkis J, Shennan A, Usuda T, Wang J, Wu CO, O’Brien E. A universal standard for the validation of blood pressure measuring devices: Association for the Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO) Collaboration Statement. J Hypertens. 2018 Mar;36(3):472-478. doi: 10.1097/HJH.0000000000001634. PMID: 29384983; PMCID: PMC5796427. [] []

Leave a Reply