Principer blodtrycksmätning

Det är viktig att blodtrycket mäts på rätt sätt, det vill säga att blodtrycksmätning genomförs på samma sätt som i studier som testat läkemedelsbehandling, fel mätning kan överestimera blodtrycket och initiera onödig läkemedelsbehandling.

Läs mer om arteriell hypertoni här.

Korrekt sätt att mäta blodtryck: [1]avsnitt 4, table 8: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins … Continue reading [2]table 8 in: Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW, MacLaughlin EJ, Muntner P, Ovbiagele B, Smith SC Jr, Spencer … Continue reading

 • Mät blodtrycket (BT) i båda armarna när det mäts för första gången (ESC IA rekommendation). Finns det en BT-skillnad mellan armarna ska den armen med högre tryck användas för framtida mätningar (ESC IC rekommendation). BT-skillnader >10 mmHg är ofta ett tecken på ateroskleros [3]Clark CE, Taylor RS, Shore AC, Ukoumunne OC, Campbell JL. Association of a difference in systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic review and … Continue reading med stenos/ocklusion i den armen med lägre tryck, endast i akuta situationer bör tankar kring eventuell aortadissektion övervägas.
 • Patienten bör sitta bekvämt på en stol (inte en undersökningsbrits) i en tyst omgivning i minst 5 minuter innan blodtrycksmätning, fötterna på golvet och inte benen i kors.
 • Inget kaffe, rökning, ansträngning 30 minuter innan mätning. Patienten bör få chans att gå på toaletten innan om så behövs.
 • BT ska mätas tre gånger med 1-2 minuters mellanrum, oftare om första två mätningarna skiljer sig med >10 mmHg. Resultatet är medelvärdet av dem sista två mätningarna (ESC IC rekommendation).
 • Använd en manschett som passar patienten: Standardmanschett är 12-13 cm bred och 35 cm lång, större manschett ska användas om armomfång är >32 cm.
 • Manschetten ska sitta i höjd med hjärtat, undre manschettkanten direkt ovanför armbågen. Be patienten att ta av alla kläder på armen.
 • Patienten bör luta sin rygg och arm mot ett stöd (muskelkontraktioner ökar BT).
 • Vid första blodtrycksmätning (oftare hos äldre och diabetiker) ska BT hos alla patienter även mätas i stående position, för att utesluta ortostatisk hypotension: Ta BT en och tre minuter efter att patienten har stått upp från en sittande position. Ortostatisk hypotension definieras som minskning i SBT >20 mmHg eller DBT >10 mmHg inom tre minuter och är en markör för ökad kardiovaskulär risk. [4]Fagard RH, De Cort P. Orthostatic hypotension is a more robust predictor of cardiovascular events than nighttime reverse dipping in elderly. Hypertension. 2010 Jul;56(1):56-61. doi: … Continue reading.
 • Auskultatorisk mätning:
  • Både membran och klockan på stetoskopet kan användas
  • Blås upp manschetten och känn pulsen samtidigt. När pulsen försvinner blås upp 30 mmHg till
  • Töm manschetten med 2 mmHg/sekund medans du lyssnar på Korotkoff ljud. SBT är trycket där du hör första Korotkoff ljudet, DBT första värdet där du inte längre hör ett Korotkoff ljud.

Alternativt kan blodtrycket mätas i hemmet eller som 24-h blodtrycksmätning (ESC IC rekommendation), se sida hypertoni/Indikationer HBPM/ABPM

Validering av instrumentet för blodtrycksmätning

Instrumentet som används för blodtrycksmätning, automatisk eller manuell, ska vara validerat. [5]Stergiou GS, Alpert B, Mieke S, Asmar R, Atkins N, Eckert S, Frick G, Friedman B, Graßl T, Ichikawa T, Ioannidis JP, Lacy P, McManus R, Murray A, Myers M, Palatini P, Parati G, Quinn D, Sarkis J, … Continue reading

Patientinformation om självmätning

Patientinformationsblad om blodtryckssjälvmätning (engelska)

Se även sida patientinformation/hypertoni

Relaterade sidor

Litteratur

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension [6]Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, … Continue reading

A universal standard for the validation of blood pressure measuring devices: Association for the Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO) Collaboration Statement [7]Stergiou GS, Alpert B, Mieke S, Asmar R, Atkins N, Eckert S, Frick G, Friedman B, Graßl T, Ichikawa T, Ioannidis JP, Lacy P, McManus R, Murray A, Myers M, Palatini P, Parati G, Quinn D, Sarkis J, … Continue reading

Last Updated on January 5, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *