EKG: Rätt elektrodplacering och färgkoder

12-avlednings EKG

Bröstavledningar

EKG elektrodplacering: Rätt placering av EKG-elektroderna är viktigt, även för att kunna jämföra EKG från olika tidpunkter.

Planerar du att ta flera EKG på samma patient är det bra att markera elektrodplaceringarna på patientens hud med en penna, så att elektroderna för nästa EKG kan sättas på samma plats. Alternativt, om du vill ta täta EKG, kan man låta elektroderna sitta kvar och sedan när det är dags för nytt EKG koppla upp dem till EKG-apparaten.

Standardavledningar

Avledning (AHA)((American Heart Association-nomenklatur))Anatomisk plats för EKG elektrodplaceringIEC beteckning och färgkod1
V14e ICR, höger kant av sternumC1-röd
V24e ICR, vänster kant av sternumC2-gul
V3Centrerat mellan V2 och V4C3-grön
V45e ICR i vänster MCLC4-brun
V5I höjd med V4 i vänstra främre ALC5-svart
V6I höjd med V4 i mellersta ALC6-lila
Beskrivning av elektrodplacering:2

ICR= interkostalrum (tänk på att första revbenet inte är palpabelt, det vill säga första ICR är OVANPÅ första palpabla revbenet)

MCL= medioclavikularlinje

AL= axillarlinje

EKG Elektrodplacering av bröstavledningar

Extra bröstavledningar (posteriort, högerkammar)

Avledningarna V7-V9 kallas för posteriora avledningar och ska tas vid misstanke om arteria circumflexa-ocklusion (se avsnitt atypisk EKG vid transmural infarkt på sidan EKG-akut ischemi).

Avledningarna V3R, V4R kallas för högerkammar-avledningar och ska tas vid misstanke om högerkammarinfarkt (se EKG-akut ischemi).

Elektrodplacering: Dessa avledningar tas genom att omplacera andra avledningar. Vill du ta avledningar V3R och V4R tar du först ett vanligt EKG (extremitetsavledningar + V1-6) och placerar sedan om avledningar V3 och V4. För posteriora avledningar tar du likadant först ett vanligt EKG, sedan omplacerar du V4->V7, V5->V8, V6->V9.34 Dessa extra avledningar har därför inga egna färgkoder (eftersom du använder till exempel V3 sladden (grön i IEC-kodering) för att ta V3R.

Avledning (AHA)((American Heart Association-nomenklatur))Anatomisk plats för EKG elektrodplacering
V7I höjd med V4 i bakre axillarlinje
V8I höjd med V4 i mellersta skapularlinjen
V9I höjd med V4 i vänstra paravertebrallinjen/paraspinallinjen
V3RSom V3, men höger sida av sternum
V4RSom V4, men höger sida av sternum
  
Esofagus-
avleding:
Vänster förmak: ca 36 cm från tandraden
Vänster kammare: ca 42 cm från tandraden

Extremitetsavledningar

Avledning (AHA)((American Heart Association-nomenklatur))Anatomisk plats för EKG elektrodplaceringIEC beteckning och färgkod1
RA (right arm)Höger armR (right) – röd
LA (left arm)vänster armL – gul
RL (right leg)höger benN (neutral) – svart
LL (left leg)vänster benF (foot) – grön

3-avlednings EKG (arytmiövervak)

Använder du en defibrillator för arytmiövervak finns det oftast endast 3 (ibland 4) sladdar. Dessa motsvarar extremitetsavledningar på ett 12-avlednings EKG, beteckning och färgkoderna är likadana. Beroende på tillverkaren kodas dessa elektroder antigen efter IEC – International Electrotechnical Commission, vanligare i Europa, eller efter AHA systemet (AHA-färgkoden är ovanlig i Europa och visas här genomstruken, för att förhindra förväxlingar). Det vanliga i Sverige är att 3-avlednings-sladden i defibrillatorn kodas röd, gul, grön, eller ibland röd, gul, svart. Sätt på enligt nedan:

AHA beteckning och färgkod5Anatomisk plats för EKG elektrodplaceringIEC beteckning och färgkod1
RA (right arm) – (vit)Höger armR (right) – röd
LA (left arm)- (svart)vänster armL – gul
RL (right leg) – (grön)höger benN (neutral) – svart
LL (left leg) (röd)vänster benF (foot) – grön

Litteratur

Läkartidningen: Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos

Last Updated on November 12, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. IEC – International Electrotechnical Commission-vanligare i Europa [] [] []
  2. adapterad, Ohlshausen, EKG information, Steinkopff Verlag, p 19 []
  3. Agarwal JB, Khaw K, Aurignac F, LoCurto A. Importance of posterior chest leads in patients with suspected myocardial infarction, but nondiagnostic, routine 12-lead electrocardiogram. Am J Cardiol. 1999 Feb 1;83(3):323-6. doi: 10.1016/s0002-9149(98)00861-3. PMID: 10072216. []
  4. Matetzky S, Freimark D, Feinberg MS, Novikov I, Rath S, Rabinowitz B, Kaplinsky E, Hod H. Acute myocardial infarction with isolated ST-segment elevation in posterior chest leads V7-9: “hidden” ST-segment elevations revealing acute posterior infarction. J Am Coll Cardiol. 1999 Sep;34(3):748-53. doi: 10.1016/s0735-1097(99)00249-1. PMID: 10483956. []
  5. American Heart Association-nomenklatur. AHA-färgkoden är ovanligt i Europa och visas här genomstruken, för att förhindra förväxlingar). []

1 thought on “EKG: Rätt elektrodplacering och färgkoder”

Leave a Reply