Koronarangiografi, PCI: Indikationer

Indikationer för koronarangiografi i översikt:

 • Stabil angina (läs om angioindikation vid stabil angina här)
 • Akut koronart synrom
 • Andra indikationer:
  • kontrollangiografi efter hjärttransplantation
  • donatorangiografi inför transplantation
  • komplikation efter CABG-operation

I Sverige är ett akut koronart syndrom indikationen för mer än hälften (2018: 51%) av alla koronarangiografier, stabil angina endast var femte indikation. Swedeheart visar hur indikationer för koronarangiografier fördelas i Sverige:

SWEDEHEART årsrapport 2018

Angioindikation vid kronisk hjärtsvikt

Enligt ESC (guideline hjärtsvikt 2016) är koronarangiografi hos sviktpatienter indicerat vid:

 • angina trots optimal läkemedelsbehandling (förtutsatt att patienten är lämplig för revaskularisering)
 • symptomatisk ventrikulär takykardi eller överlevt hjärtstopp
 • intermediär till hög pretest probability för koronarsjukdom OCH ischemi på ett non-invasiv stresstest

Innan du remitterar för koronarangiografi: Läs tips på sidan Att tänka på innan du remitterar för koronarangiografi:

Att tänka på innan du remitterar för koronarangiografi

Last Updated on September 11, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply