Koronarangiografi: Segmentindelning kranskärl

Vid koronarangiografi (kranskärlsröntgen) dokumenteras undersökningen på principiellt två sätt: Bilderna sparas digitalt (den mest objektiva dokumentationen), och bilderna beskrivs (som alltid är subjektivt). Beskrivningen görs antingen verbalt, eller genom att beteckna segmentet med en siffra. I koronarangiografi/PCI-registret SCAAR endast genom att använda siffror, i patientjournalen är den verbala beskrivningen mer vanlig.

Varje kranskärl indelas i olika segment, varje segment har både ett namn och ett nummer. Proximala LAD är, till exempel, “segment 6”. På denna sidan ser du vilken siffra som används för vilket segment: Vi visar det först på bilden, och sedan i tabellen som text.

Nomenklatur som används vid koronarangiografi (kranskärlsröntgen) på svenska PCI-lab för beteckning av kranskärlssegment i SCAAR/Swedeheart:

Nomenklatur som används vid koronarangiografi på svenska PCI-lab för beteckning av kranskärl segment i SCAAR/Swedeheart

Koronar-Segment-Nr. (SCAAR):

RCA (höger kranskärl)Proximala RCA (ostiet till mitten mellan ostiet och akuta marginalgrenen)1
Mellersta RCA (mellan segment 1 och 3)2
Distala RCA (distalt om akut marginalgren (AM) till crux)3
PDA (post descending artery) = RPD (ramus posterior desc)4
PLA (posterolateral artery)18
Vänster huvudstam (LM)5
LAD (left anterior descending artery)Proximala (ostiet till första diagonal eller septal, ej tydligt definierat)6
Mellersta LAD (mellan sgm 6 och 8)7
Distala LAD8
Diagonalis 19
Diagonalis 2 (diagonalgrenar distalt om Dg 2 numreras inte)10
Septalgren20
LCX (arteria circumflexa)Proximala CX 11
Distala CX (distalt om första obtusa marginalen, notera att det inte finns
ett medialt segment i CX)
14
LPD (left posteriort descending, endast vid vänsterdominans)15
Obtus marginalgren 112
Obtus 213
Obtus 316
Intermediär(ej hos alla, definierat som ett kärl som avgår från huvudstammen mellan
LAD och LCX)
 17
Segment Bypass nämns:  Bypass= 32+mottagarkärl   (Vengraft till PDA: 32+4=36)

Andra kranskärl segmentindelningar (koronarangiografi)

Segmentindelningen som används för kranskärl i SCAAR liknar den som publicerades 1975 av AHA1 men är dock inte exakt samma: I AHA-nomenklaturen är segment 14 en låg OM (posterolateral gren från LCX) (13 i SCAAR), distala LCX är på AHA segment 13 (SCAAR: 14).

Det finns en uppdaterad ACC/AHA definition (2014) av koronarsegmenten, som inte är samma som den som används i SCAAR (se appendix 10 i dokumentet)2

Segmentindelning CT-kranskärl

Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT) har 2014 publicerat förnyade riktlinjer för CT kranskärl:

SCCT guidelines for the interpretation and reporting of coronary CT angiography: a report of the Society of Cardiovascular Computed Tomography Guidelines Committee3

segmentindelning kranskärl på CT kranskärl
Segmentindelning CT kranskärl. SCCT guidelines for the interpretation and reporting of coronary CT angiography: a report of the Society of Cardiovascular Computed Tomography Guidelines Committee4

Notera skilnader mellan SCCT och SCAAR nomenklaturens definition:

SCAAR
Koronarangiografi
SCCT
CT-kranskärl
PLA från RCA1816
Distala LCX1413
OM21314

Last Updated on April 19, 2022 by Daniella Isaksén

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Austen WG, Edwards JE, Frye RL, et al. A reporting system on patients evaluated for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for Grading of Coronary Artery Disease, Council on Cardiovascular Surgery, American Heart Association. Circulation. 1975;51(4 Suppl):5-40. doi:10.1161/01.cir.51.4.5 []
  2. Hicks KA, Tcheng JE, Bozkurt B, et al. 2014 ACC/AHA Key Data Elements and Definitions for Cardiovascular Endpoint Events in Clinical Trials: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Data Standards (Writing Committee to Develop Cardiovascular Endpoints Data Standards) [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2015 Aug 25;66(8):982]. J Am Coll Cardiol. 2015;66(4):403-469. doi:10.1016/j.jacc.2014.12.018 []
  3. Leipsic J, Abbara S, Achenbach S, Cury R, Earls JP, Mancini GJ, Nieman K, Pontone G, Raff GL. SCCT guidelines for the interpretation and reporting of coronary CT angiography: a report of the Society of Cardiovascular Computed Tomography Guidelines Committee. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2014 Sep-Oct;8(5):342-58. doi: 10.1016/j.jcct.2014.07.003. Epub 2014 Jul 24. PMID: 25301040. []
  4. Leipsic J, Abbara S, Achenbach S, Cury R, Earls JP, Mancini GJ, Nieman K, Pontone G, Raff GL. SCCT guidelines for the interpretation and reporting of coronary CT angiography: a report of the Society of Cardiovascular Computed Tomography Guidelines Committee. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2014 Sep-Oct;8(5):342-58. doi: 10.1016/j.jcct.2014.07.003. Epub 2014 Jul 24. PMID: 25301040. []

Leave a Reply