Hjärtinfarkt utan ST-höjning (Non-STEMI): Differentialdiagnoser

Hjärtinfarkt utan ST-höjning, instabil angina (NSTE-ACS): Differentialdiagnoser

Många kardiella och icke-kardiella tillstånd kan likna ett akut koronart syndrom. Ungefär hälften av alla patienter som presenterar sig med akuta bröstsmärtor på akuten har icke kardiella orsaker (många av dessa har benigna muskeloskeletala besvär), 15% har kardiella icke-koronara orsaker, 5-10% har STEMI, 15-20% har NSTEMI och 10% har instabil angina.1

Sjukdomar som kan likna NSTE-AKS (efter ESC Guide nste-ACS 2011, 2020, 2023 2

KardiellaPulmonellaVaskuläraGastrointestinalaOrtopediskaAnnat
Perikardit, Perimmyokardit
Takyarytmier
Kardiomyopatier (DCM, HCM och restriktiv CM kan orska angina)
Akut hjärtsvikt
Hypertensiv kris
Aortaklaffstenos
Takotsubo
Spasmangina
Toraxtrauma
Lungemboli
Pneumotorax
Lunginfarkt
Pneumoni
Pleurit
Aortadissektion
Aortaaneurysm
Coarctatio aortae
Stroke
Esofagus-spasm
Esofagit, reflux
Ulcus
Gastrit
Pankreatit
Cholecystit
Cervicalt diskbråck
Revbensfraktur
Muskelskada/inflammation
Kostokondrit (Tietzes sdr)
Ångest
Herpes zoster
Sickle-cell-anemi
Anemi

Last Updated on July 7, 2024 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
  1. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. Eur Heart J. 2020;ehaa575. doi:10.1093/eurheartj/ehaa575 []
  2. Supplementary table 5 in: Byrne RA et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. []

Leave a Reply