Här på sidan hittar du räknare för att på ett EKG antingen 1. beräkna ett tidsintervall, såsom pq-tid, QRS, QT-tid, osv (första delen på sidan) eller 2. hjärtfrekvensen (längre ned på sidan), båda genom att räkna små rutor på ett EKG:

1. Räkna tidsintervall på ett pappers-EKG:

Om du har ett EKG med pappershastighet 50 mm/s (vanligast i Sverige):

  • en liten ruta = 20 ms (50 mm/s innebär att 1 mm passeras på 1/50 sekund = 0,02 s = 20 ms)
  • använd räknaren nedan;

Om du har ett EKG med pappershastighet 100 mm/s (t.ex esofagus-EKG):

  • en liten ruta = 10 ms (100 mm/s innebär att 1 mm passeras på 1/100 sekund = 0,01 s = 10 ms)
  • använd räknaren nedan;

2. Räkna hjärtfrekens:

Är hjärtfrekvensen regelbunden kan du enkelt räkna ut hjärtfrekvensen genom att mäta avståndet mellan två R-vågor (RR) och sedan dela 60 sekunder/RR i sekunder.

Är hjärtfrekvensen 120 per minut är avståndet mellan tvår R-vågor 0,5 sekunder; 60 sekunder/0,5 sekund = 120 slag per minut. Man kan även räkna i millisekunder; 60000 ms/RR i ms = hjärtfrekvens (i exemplet ovan 60000 ms/500 ms = 120 slag per minut.


Last Updated on September 28, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)
error: Content is protected !!