Kontraindikationer koronarangiografi:

Absoluta kontraindikationer

 • Avsaknad av indikation
 • Inget informerat samtycke från en patient som kan ge samtycke

Du kan därför bara bedöma kontraindikationer om du har träffat och försökt att prata med patienten.

Relativa kontraindikationer

 • Obehandlad hypertyreos (risk för tyreotoxikos vid kontrastbelastning) 
 • Svår njursvikt, anuri
 • Hyperkalemi (S-Kalium >5,5 mmol/l), hypokalemi (S-Kalium < 3,0 mmol/l)
 • Digitalisintoxikation (ökad arytmirisk) 
 • Okontrollerad hypertoni (ökad blödningsrisk vid antikoagulation) 
 • PK > 3,5-4,0 (mindre viktigt om ingreppet kan utföras via a. radialis)
 • Kontrastallergi (risk för anafylaktisk reaktion). Ta reda på exakt vad som har hänt vid tidigare allergiska reaktion och vilket kontrastämne som använts (det finns olika)
 • Trombocytopeni (TPK < 40 x 109/L)
 • Aktiv blödning
 • Feber (misstänkt infektion) 
 • Aortaklaffendokardit (granska UCG för att se om vegetationen sitter på aortasidan av klaffen vilket innebär risk för att skrapa loss den med angio-katetern, gör i så fall DT hjärta istället för att undvika iatrogen septisk emboli)
 • Thorakal aortadissektion (risk för mekanisk skada vid kateterns passage)

Kontraindikationer PCI:

Absoluta kontraindikationer

Samma som för koronarangio.

Relativa kontraindikationer

 • Samma som för koronarangiografi, plus:
 • Kontraindikation mot dubbel trombocythämmning föreligger 
 • Oacceptabelt hög risk för ingreppet
 • Fall där CABG bedöms vara bättre

Innan du remitterar för koronarangiografi: Läs tips på sidan Att tänka på innan du remitterar för koronarangiografi

Last Updated on May 22, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!