Koronarangiografi, PCI: Kontraindikationer

Kontraindikationer koronarangiografi:

Absoluta kontraindikationer

 • Avsaknad av indikation
 • Inget informerat samtycke från en patient som kan ge samtycke

Du kan därför bara bedöma kontraindikationer om du har träffat och försökt att prata med patienten.

Relativa kontraindikationer

 • Obehandlad hypertyreos (risk för tyreotoxikos vid kontrastbelastning) 
 • Svår njursvikt, anuri
 • Hyperkalemi (S-Kalium >5,5 mmol/l), hypokalemi (S-Kalium < 3,0 mmol/l)
 • Digitalisintoxikation (ökad arytmirisk) 
 • Okontrollerad hypertoni (ökad blödningsrisk vid antikoagulation) 
 • PK > 3,5-4,0 (mindre viktigt om ingreppet kan utföras via a. radialis)
 • Kontrastallergi (risk för anafylaktisk reaktion). Ta reda på exakt vad som har hänt vid tidigare allergiska reaktion och vilket kontrastämne som använts (det finns olika)
 • Trombocytopeni (TPK < 40 x 109/L)
 • Aktiv blödning
 • Feber (misstänkt infektion) 
 • Aortaklaffendokardit (granska UCG för att se om vegetationen sitter på aortasidan av klaffen vilket innebär risk för att skrapa loss den med angio-katetern, gör i så fall DT hjärta istället för att undvika iatrogen septisk emboli)
 • Thorakal aortadissektion (risk för mekanisk skada vid kateterns passage)

Kontraindikationer PCI:

Absoluta kontraindikationer

Samma som för koronarangio.

Relativa kontraindikationer

 • Samma som för koronarangiografi, plus:
 • Kontraindikation mot dubbel trombocythämmning föreligger 
 • Oacceptabelt hög risk för ingreppet
 • Fall där CABG bedöms vara bättre

Innan du remitterar för koronarangiografi: Läs tips på sidan Att tänka på innan du remitterar för koronarangiografi

Att tänka på innan du remitterar för koronarangiografi

Last Updated on May 22, 2021 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply