Patientinformation hjärtsjukdomar- broschyrer och websidor

Det finns ett antal organisationer som ger ut patientinformationsmaterial i Sverige, på svenska och andra språk:

Se deras hemsidor för samlat informationsmaterial:

Nedan hittar du broschyrer och websidor ordnat efter ämnet:

Förmaksflimmer

  • www.afibmatters.org : Väldigt bra patientinformationssida från ESC om förmaksflimmer, på svenska (och ett flertal andra språk, bland annat arabiska)

Hjärtsvikt

Hjärt-Lung Fondens patientwebsida om hjärtsvikt

Hypertoni

Websida: Hjärt-Lung-Fondens patientwebsida om hypertoni.

Websida på engelska: Living with high blood pressure (American College of Cardiology)

Ischemi/Kranskärlssjukdom:

Kärlkramp

Hjärt-Lung Fondens patientwebsida om kärlkramp

Riksförbundet hjärt-lungs patientwebsida om kärkramp/kranskärssjukdom

Hjärtinfarkt

Hjärt-Lungfondens patientwebsida om hjärtinfarkt

PCI/CABG

SCAD

Patientinformationsbroschyrer på BeatSCAD på engelska

Klaffsjukdomar

Hjärt-Lungfondens patientwebsida om klaffsjukdomar

Kolesterol

Websida: Hjärt-Lungfondens patientwebsida om högt kolesterol

Rökning

Hjärt-Lungfondens patientwebsida om rökning

Last Updated on December 25, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)