Akut allvarlig bradykardi: åtgärder

Akutåtgärder vid allvarlig bradykardi:

Akutåtgärder vid allvarlig bradykardi: 1

 • Cirkulationsstopp? Gör HLR. Överväg transkutan pacing.
 • Ge atropin 0,5 mg (500 μg) i.v. (eller intraosseöst).
  • Upprepa vid behov direkt och sedan var tredje minut till maxdos 3 mg totalt.
  • Ge inte atropin till hjärttransplanterade !! patienter (atropin kan i hjärttransplanterade orsaka höggradiga av-block eller sinusarrest, 2 3överväg att använda teofyllamin istället: 100-200mg 2, ca 5-6mg/kg, långsamt (minst flera minuter, vid stabil läge 15-20 minuter) i.v.).
 • Om atropin inte hjälper: Överväg andrahands läkmedel:
  • Isoprenalin-dropp.
  • Teofyllamin: 100-200mg 2, ca 5-6mg/kg, långsamt (minst flera minuter, vid stabil läge 15-20 minuter) i.v.). Används iställer för atropin i hjärttransplanterade patienter, eller om atropin inte är effektiv i inferiora hjärtinfarkter)
  • Adrenalin, som dropp eller som bolus (obs: ge endast 10-100 μg adrenalin som bolus om det inte är en HLR-situation).
 • Misstänkt betablockerare / kalciumblockerare intoxikation/överdosering:
  • Överväg i.v. calcium (obs: säker ven-access, skadligt vid extravasering) och glucagon 4 5 6.
  • Ring till giftinfo för hjälp.
 • Om läkemedel inte hjälper: Börja med transkutan pacing via en defibrillator och planera för transvenös pace.
 • Fundera på bradykardins orsak (se nedan).

ERC flödeschema akut bradykardi

ERC flödeschema akut bradykardi 1

Akuta åtgärdar vid allvarligt bradykardi

Reversibla orsaker till akut bradykardi

Myokardinfarkt

(oftast inferior infarkt)

Ha hög misstanke på infarkt hos patienter med infarktsymptom och akut bradykardi, även om EKG är otydligt.

Hyperkalemi

Ta en akut blodgas (venös sådan räcker för kalium) på patienter med riskfaktorer för hyperkalemi (till exempel medicinering med ACE-hämmare, Angiotensin-antagonister, MRA eller patienter med njursvikt)

ERC flödeschema hyperkaliemi 1

ERC-Hyperkalemischema anpassat till Sverige 7, se hela artikeln här.

Andra orsker

Litteratur

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support 2

Last Updated on March 15, 2023 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)
Referenser
 1. European Resuscitation Council (ERC) Advanced Life Support (ALS) guidelines (draft). https://cprguidelines.eu[][][]
 2. Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. 2021 Apr;161:115-151. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.02.010. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33773825.[][][][]
 3. Bernheim A, Fatio R, Kiowski W, Weilenmann D, Rickli H, Brunner-La Rocca HP. Atropine often results in complete atrioventricular block or sinus arrest after cardiac transplantation: an unpredictable and dose-independent phenomenon. Transplantation. 2004 Apr 27;77(8):1181-5. doi: 10.1097/01.tp.0000122416.70287.d9. PMID: 15114081.[]
 4. Bra översikt: Marraffa JM, Cohen V, Howland MA. Antidotes for toxicological emergencies: a practical review. Am J Health Syst Pharm. 2012 Feb 1;69(3):199-212. doi: 10.2146/ajhp110014. PMID: 22261941.[]
 5. Rotella JA, Greene SL, Koutsogiannis Z, Graudins A, Hung Leang Y, Kuan K, Baxter H, Bourke E, Wong A. Treatment for beta-blocker poisoning: a systematic review. Clin Toxicol (Phila). 2020 Oct;58(10):943-983. doi: 10.1080/15563650.2020.1752918. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32310006.[]
 6. Ashraf M, Chaudhary K, Nelson J, Thompson W. Massive overdose of sustained-release verapamil: a case report and review of literature. Am J Med Sci. 1995 Dec;310(6):258-63. PMID: 7503108.[]
 7. Tore Hedbäck, Dimitrios Chantzi­christos, Läkartidningen 2023[]

Leave a Reply