Akutåtgärder vid allvarlig bradykardi:

Akutåtgärder vid allvarlig bradykardi: [1]European Resuscitation Council (ERC) Advanced Life Support (ALS) guidelines (draft). https://cprguidelines.eu

 • Cirkulationsstopp? Gör HLR. Överväg transkutan pacing.
 • Ge atropin 0,5 mg (500 μg) i.v. (eller intraosseöst).
  • Upprepa vid behov direkt och sedan var tredje minut till maxdos 3 mg totalt.
  • Ge inte atropin till hjärttransplanterade !! patienter (atropin kan i hjärttransplanterade orsaka höggradiga av-block eller sinusarrest, [2]Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced … Continue reading [3]Bernheim A, Fatio R, Kiowski W, Weilenmann D, Rickli H, Brunner-La Rocca HP. Atropine often results in complete atrioventricular block or sinus arrest after cardiac transplantation: an unpredictable … Continue readingöverväg att använda teofyllamin istället: 100-200mg [4]Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced … Continue reading, ca 5-6mg/kg, långsamt (minst flera minuter, vid stabil läge 15-20 minuter) i.v.).
 • Om atropin inte hjälper: Överväg andrahands läkmedel:
  • Isoprenalin-dropp.
  • Teofyllamin: 100-200mg [5]Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced … Continue reading, ca 5-6mg/kg, långsamt (minst flera minuter, vid stabil läge 15-20 minuter) i.v.). Används iställer för atropin i hjärttransplanterade patienter, eller om atropin inte är effektiv i inferiora hjärtinfarkter)
  • Adrenalin, som dropp eller som bolus (obs: ge endast 10-100 μg adrenalin som bolus om det inte är en HLR-situation).
 • Misstänkt betablockerare / kalciumblockerare intoxikation/överdosering:
  • Överväg i.v. calcium (obs: säker ven-access, skadligt vid extravasering) och glucagon [6]Bra översikt: Marraffa JM, Cohen V, Howland MA. Antidotes for toxicological emergencies: a practical review. Am J Health Syst Pharm. 2012 Feb 1;69(3):199-212. doi: 10.2146/ajhp110014. PMID: 22261941. [7]Rotella JA, Greene SL, Koutsogiannis Z, Graudins A, Hung Leang Y, Kuan K, Baxter H, Bourke E, Wong A. Treatment for beta-blocker poisoning: a systematic review. Clin Toxicol (Phila). 2020 … Continue reading [8]Ashraf M, Chaudhary K, Nelson J, Thompson W. Massive overdose of sustained-release verapamil: a case report and review of literature. Am J Med Sci. 1995 Dec;310(6):258-63. PMID: 7503108..
  • Ring till giftinfo för hjälp.
 • Om läkemedel inte hjälper: Börja med transkutan pacing via en defibrillator och planera för transvenös pace.
 • Fundera på bradykardins orsak (se nedan).

ERC flödeschema akut bradykardi

ERC flödeschema akut bradykardi [9]European Resuscitation Council (ERC) Advanced Life Support (ALS) guidelines (draft). https://cprguidelines.eu

Akuta åtgärdar vid allvarligt bradykardi

Reversibla orsaker till akut bradykardi

Myokardinfarkt

(oftast inferior infarkt)

Ha hög misstanke på infarkt hos patienter med infarktsymptom och akut bradykardi, även om EKG är otydligt.

Hyperkalemi

Ta en akut blodgas (venös sådan räcker för kalium) på patienter med riskfaktorer för hyperkalemi (till exempel medicinering med ACE-hämmare, Angiotensin-antagonister, MRA eller patienter med njursvikt)

ERC flödeschema hyperkaliemi [10]European Resuscitation Council (ERC) Advanced Life Support (ALS) guidelines (draft). https://cprguidelines.eu

ERC-Hyperkalemischema anpassat till Sverige [11]Tore Hedbäck, Dimitrios Chantzi­christos, Läkartidningen 2023, se hela artikeln här.

Andra orsker

Litteratur

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support [12]Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced … Continue reading

Last Updated on March 15, 2023 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *