Blödning efter koronarangio/PCI

Blödning efter PCI är för AKS-patienter lika farligt som en re-infarkt. Blödning (major bleeding) efter angio/PCI för AKS är associerat med ökad mortalitet.1 Major bleeding påverkar prognosen på samma nivå som ischemiska komplikationer efter angio/PCI för AKS,23 se mer detaljerat nedan. Enkelt uttryckt: En större blödning efter PCI är hos en AKS-patient lika farligt som … Continue reading Blödning efter koronarangio/PCI