Femostop efter koronarangiografi/PCI via a. femoralis

Sidoinnehåll1 Indikation2 Förberedelser/ information3 Metodbeskrivning femostop4 Hantering av komplikationer efter femostop4.1 Vagala reaktioner:4.2 Blödning: 4.3 Ischemi efter femostop: 5 Relaterade sidor Indikation Femostop används efter utdragning av arteriella inläggningsinstrument eller venösa katetrar med stor lumen efter koronarangiografi, PCI, RF-ablation (radiofrekvens-ablation) eller behandling med IABP (Intra Aortic Balloon Pump). Förberedelser/ information Informera patienten om att det … Continue reading Femostop efter koronarangiografi/PCI via a. femoralis