Risker och komplikationer vid koronarangiografi och PCI

Den här sidan beskriver först risker och sedan komplikationer associerade med koronarangiografi (kranskärlsröntgen) och PCI. Sidoinnehåll1 Koronarangiografi, PCI risker-överblick2 Komplikationer2.1 Koronarangio-komplikationer:2.2 PCI-komplikationer:2.2.1 PCI-komplikationer som Svenska PCI-lab rapporterar:2.2.2 PCI-komplikationener som Svenska HIA rapporterar (dvs även komplikationer som upptäcks efter PCI):2.2.3 Summan av PCI-komplikationener rapporterat från HIA och lab:2.2.4 Neurologiska komplikationer efter koronarangiografi/PCI, uppdelat efter patientålder (högre … Continue reading Risker och komplikationer vid koronarangiografi och PCI