Kärlaccess vid koronarangiografi: Femoralis eller radialis?

Sidoinnehåll1 Kärlaccess – Angio och PCI via arteria radialas eller femoralis 1.1 Videos1.1.1 Radialispunktion1.1.2 Femoralispunktion1.1.3 Angioseal1.2 Sammanfattning för- och nackdelar1.3 Historisk utveckling av kärlpunktion för angio och PCI: 1.4 Litteratur1.5 Relaterade sidor Kärlaccess – Angio och PCI via arteria radialas eller femoralis Läs om kärlocklusionssystem på följande sidor: TR-band, femostop. Historiskt sett (se avsnitt om … Continue reading Kärlaccess vid koronarangiografi: Femoralis eller radialis?