Ischemi

På dessa sidor kan du läsa om ischemiska hjärtsjukdomar. Indelningen är klinisk:

Patienter som presenterar med ett akut koronart syndrom (läs definition AKS) har antingen ST-höjningar på EKG, läs då på sidor STEMI, eller inga ST-höjningar, läs då på sidorna om NSTE-ACS. Sidorna följder vårdförloppet på sjukhuset: Första sidan om akutbehandling, nästa sida om fortsatt vård på sjukhuset fram till utskrivningen, sista sidan om långtidsbehandling, för stöd på hjärtmottagningen efter AKS.

På liknande sätt följer sidorna om stabil angina, som numera kallas för kroniskt koronart syndrom (KKS), patienten från initial utredning till läkemedelsbehandling till revaskularisering.

Separata sidor finns för koranar spontandissektion, vasopastisk angina, mikrovaskulär angina.

Last Updated on October 25, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)